Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Magdalena Bieniewicz- Wolak
Psycholożka, Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Magdalena Bieniewicz- Wolak

Psycholożka, Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychoanalityczną, posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuję z osobami dorosłymi, indywidualnie, w procesach długoterminowych, w ujęciu psychoanalitycznym i psychodynamicznym.

Z Pacjentami zwracającymi się do mnie ze swoimi trudnościami pracuję w myśl założenia, że gruntem, na którym może dojść do zmiany jest stabilna i oparta na zaufaniu relacja psychoterapeutyczna. W jej ramach można coraz lepiej poznawać własne zasoby i ograniczenia, jak również charakterystyczne dla siebie sposoby budowania relacji z innymi ludźmi. Z czasem Pacjent zyskuje coraz lepszy kontakt z własnymi potrzebami, które stają się coraz bardziej uświadamiane i rozumiane, a wiedza ta daje przestrzeń na sprawczość i poczucie wolności własnych wyborów.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi, mierzącymi się z objawami lękowymi i depresyjnymi.

Prowadzę diagnozę ADHD u młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach i seminariach teoretyczno-klinicznych w nurcie psychoanalitycznym, jak również poddaję superwizji swoją pracę kliniczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W pracy klinicznej obowiązuje mnie Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

.

Wykształcenie

 

Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;

Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży – Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie;

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, wydział Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej;

Studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia pisemnego, Instytut Anglistyki UW;

4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychoanalitycznym – Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie;

Roczny Program Edukacji Psychologicznej, Instytut Gestalt w Krakowie;

Magister psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie

 

Psychoterapeutka w poradniach prywatnych (od 2010);

Zatrudniona na stanowisku psychologa w Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2004 2007; 2011-2014);

Zatrudniona na stanowisku psychologa w Oddziale Leczenia Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku (2003)

Specjalizuje się w

psychoterapii osób dorosłych;

terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, osobowości;

wsparciu w kryzysie psychicznym, kryzysie w związku, samotności, żałobie, poczuciu braku sensu życia;

wsparciu w stresie i wypaleniu zawodowym;

trudnościach w relacjach interpersonalnych;

diagnozie zaburzeń osobowości- test MMPI-2;

diagnozie ADHD- test DIVA i MOXO u młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych;

diagnozie ASD;

badaniu zaburzeń osobowości- test SCID-5

 

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Iwona Łaskarzewska
Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka TSR, Trenerka umiejętności psychospołecznych

Iwona Łaskarzewska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka TSR, Trenerka umiejętności psychospołecznych

Jestem psycholożką w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Pracuję w języku angielskim i polskim z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi od ukończonego 18. roku życia w trybie indywidualnym, w procesach długoterminowych. Bazuję przede wszystkim na narzędziach terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), z małymi akcentami tzw. "trzeciej fali", czyli narzędzi czerpanych z terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), akceptacji i zaangażowania (ACT), czy też Terapii Schematów.

W swojej praktyce zaczynam od wspólnego zrozumienia bieżących trudności zgłaszającej się osoby i nakreślenia celów wizyt. Kieruję się empatią i zrozumieniem indywidualnych potrzeb, dobierając adekwatne kroki leczenia. Ważnym dla mnie czynnikiem jest także wyodrębnienie zasobów, czyli mocnych stron pacjenta. Na każdym etapie współpracy korzystam z materiałów ćwiczeniowych, wprowadzając drobne elementy szkoleniowe, by przekazać umiejętności do radzenia sobie w kryzysach.

I am a psychologist undergoing four years of cognitive-behavioral psychotherapeutic training and a member of the Polish Cognitive-Behavioral Psychotherapy Association. I regularly supervise my work.

I work in English and Polish with adults and young adults from the age of 18 on an individual basis, in long-term processes. I rely primarily on cognitive-behavioral therapy (CBT) tools, with small accents of the "third wave", i.e. tools derived from dialectical behavioral therapy (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT), or Schema Therapy.

In my practice, I start with a common understanding of the applicant's current difficulties and outline the goals of our visits. I am guided by empathy and understanding of individual needs, selecting appropriate treatment steps accordingly. Another important factor for me is eliciting the patient's resources, i.e. the patient's strengths. At each stage of cooperation, I use materials with exercises introducing small training elements to provide skills for dealing with crises.

I specialize in therapeutic work with depression, insomnia and anxiety (social anxiety, panic disorder, phobia, health anxiety, generalized anxiety disorder GAD, or OCD). I provide psychological support in crises, conducting cognitive-behavioral psychotherapy, and psychological tests.

Wykształcenie

 

Psychologia kliniczna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny;

Trener warsztatów umiejętności psychospołecznych osób dorosłych;

Uczestniczka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT), Crescentia;

Certyfikat pierwszego stopnia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), LETSR;

Trener Umiejętności Społecznych dla dzieci, Szkoła TUS;

Diagnoza i konceptualizacja w poznawczo-behawioralnej terapii par, InterEgo

Doświadczenie

 

Pracuję gabinetowo w poradniach psychologicznych online oraz w gabinetach w Warszawie. Dotychczas wspierałam osoby w kryzysach w Centrum Zdrowia Psychicznego (NFZ), z zaburzeniami nastroju i trudnościami w relacjach oraz w trakcie znaczących zmian życiowych. Zbierałam doświadczenie jako psycholożka w zespole placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 7. w Warszawie, a także podczas licznych staży, m.in. na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w prywatnej poradni specjalizującej się w warsztatach z obszaru terapii dialektyczno-behawioralnej, czy współpracując z jedną z fundacji niosących wsparcie osobom w kryzysie onkologicznym. Posiadam doświadczenie biznesowe jako trenerka kadry kierowniczej w jednej z ogólnopolskich firm oraz współpracuję z innymi specjalistami zdrowia psychicznego.

I work in private practices online and in-office in psychological counseling centers in Warsaw. In my past experiences, I have supported people in crises at the Mental Health Center (NFZ), with mood disorders and relationship difficulties, and during significant life changes. I gained experience as a psychologist in a complex of care and educational facilities for children up to 7 years of age in Warsaw, as well as during numerous internships, including the Diagnostic and Therapeutic Department of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, a private clinic specializing in dialectical-behavioral therapy workshops, or in cooperation with one of the foundations supporting people in oncological crises. I’ve gained business experience as a management trainer in one of the Polish nationwide companies and I cooperate with other mental health specialists.

Specjalizuje się w

terapii w języku angielskim;

pracy terapeutycznej z depresją, bezsennością oraz lękiem (społecznym, lękiem napadowym, fobią, lękiem o zdrowie, lękiem uogólnionym, czy OCD);

przeprowadzaniu testów psychologicznych;

diagnozie zaburzeń osobowości- test SCID-5;

diagnozie ADHD u młodzieży od 16 r.ż. i dorosłych

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Paulina Wnorowska
Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka

Jestem psycholożką szkolącą się w psychoterapii integracyjnej z szczególnym uwzględnieniem terapii systemowej. Studia z psychologii jak i studia z diagnozy psychologicznej w zastosowaniu klinicznym ukończyłam na Uniwersytecie SWPS.

Swoje doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia.

Prowadzę diagnozę ADHD u młodzieży od 13 r.ż. i dorosłych.

W mojej pracy z pacjentami stawiam na budowanie silnej relacji opartej na zaufaniu. Pomagam im zrozumieć swoje mocne strony i ograniczenia oraz sposób, w jaki nawiązują relacje z innymi. Wspieram ich w odkrywaniu i zrozumieniu własnych potrzeb, co z czasem pozwala im na większą autonomię i swobodę w podejmowaniu decyzji. Moje specjalizacje obejmują pomoc osobom przeżywającym kryzysy, trudności w relacjach oraz objawy lękowe i depresyjne.

Wykształcenie

Szkoła psychoterapii Dialog 4-letni kurs psychoterapii oparty na podejściu integracyjnym z szczególnym uwzględnieniem nurtu systemowego;

SWPS Uniwersytet humanistycznospołeczny;

Studia podyplomowe, SWPS Uniwersytet humanistycznospołeczny;

Studia magisterskie, Psychologia Akademia Leona Koźmińskiego;

Studia licencjackie, Psychologia w zarządzaniu

Emocje.pro | Vivian Fiszer Warsztat psychoterapeutyczny DBT

Doświadczenie

Psycholog | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza|

Psycholog, Diagnosta|Atelier Umysłu|

Interwencja Kryzysowa | Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie|

Staż kliniczny | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza|

Staż kliniczny | Psychomedic ul. Przy Bażantarni |

Nauczycielka angielskiego | Jiangman, Chiny |

Specjalizuje się w

psychoterapii indywidualnej dla dorosłych;

psychoterapii młodzieży od 16 r.ż.;

terapii w języku angielskim i niemieckim;

interwencji kryzysowej;

terapii zaburzeń typu borderline;

diagnozie ADHD- test DIVA i MOXO dla młodzieży od 13 r.ż. i dorosłych;

badaniu zaburzeń osobowości- test SCID-5

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.