Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Paulina Minkina
Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w podejściu systemowo-psychodynamicznym

Paulina Minkina

Psycholożka, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w podejściu systemowo-psychodynamicznym

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku psychologii klinicznej. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Fundacji Marii Orwid w Lublinie, ukierunkowanym na pracę w rodzinami i z parami. Jestem certyfikowanym trenerem TUS i mam doświadczenie w pracy jako terapeuta biofeedback.

Pracuję w podejściu integracyjnym, w szczególności skupiając się na potrzebach indywidualnych danej osoby. W swojej pracy uwzględniam podejście w systemowym rozumieniu człowieka. Korzystam z zasobów m.in. terapii psychodynamicznej i IFS (Internal Family System). Pracuję z młodzieżą od 15 r.ż. i z osobami dorosłymi.

W pracy bardzo ważne jest dla mnie nawiązanie szczerej, opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku relacji z drugim człowiekiem. Dążę do tego, aby każdy poczuł się bezpiecznie i znalazł się w przestrzeni, która pozwoli mu na otworzenie się. Psychoterapia jest dla mnie podróżą, w której każdy z nas może doświadczyć i odkryć siebie.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest rozwój relacji w rodzinie/związku partnerskim i to, jak przeszłe doświadczenia warunkują nasze poczucie tożsamości. Wierzę, że każda osoba posiada wewnętrzną siłę i nikogo nie można ocenić na podstawie historii, którą ma za sobą, ale tym do czego dąży.

Udzielam wsparcia osobom borykającym się z trudnościami dnia codziennego i poszukującymi siebie. Pomagam w poradzeniu sobie z takimi trudnościami jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowo-depresyjne, radzenie sobie ze stresem, regulacja emocjonalna, doświadczenie kryzysu i utraty. Skupiam się również na występowaniu problemów w zakresie relacyjnym i dbam o to, żebyśmy wspólnie mogli przezwyciężyć wszelkie trudności. W kontakcie z drugim człowiekiem koncentruję się na dostrzeżeniu jego zasobów i odkryciu nowych możliwości.

Pomagam młodzieży w przezwyciężaniu trudności w zakresie zaburzeń lękowych, poczuciu własnej wartości, szeroko pojętym niezadowoleniu z życia i poczuciem zagubienia, problemami z regulowaniem emocji, radzeniu sobie ze stresem i poczuciem presji ze strony otoczenia.

Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji i podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych w zakresie zdrowia psychicznego.

Wykształcenie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie studia magisterskie kierunek psychologia kliniczna – 10/2018 – 07/2023

Centrum Terapii Indygo – Trener TUS – 03/2022

Fundacja SYNAPSIS – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dziećmi ze spektrum autyzmu – 09/2021

Psychotesto – Zaburzenia osobowości – rozpoznanie i wstęp do pracy terapeutycznej – 05/2021

Psychotesto Centrum Psychologiczne – Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień – 01/2021

Psychotesto – Depresja nastolatków. Diagnoza i terapia z wykorzystaniem technik poznawczo- behawoiralnych – 10/2020

Anna Korzuch – Certyfikat Pierwszej Pomocy – 05/2019

Psychotesto – Zaburzenia osobowości: wstęp i rozpoznanie

Doświadczenie

Psycholog/Psychoterapeuta – 12/2023 – obecnie- prywatna poradnia psychologiczna

Psycholog, Diagnosta – 09/2023 – obecnie- prywatna poradnia psychologiczna

Terapeuta Biofeedback 02/2023 – 01/2024 – Terapia EEG i Biofeedback Kazimierz Smyk

Terapeuta Cień 09/2022 – 07/2023 – Thames British School

Terapeuta wspomagający – 09/2022 – 07/2023 – Przystań Psychologiczna

Trener TUS 09/2022 – 09/2023 – Aktywna Akademia, Centrum Indygo

Stażysta 07/2022 – 08/2022 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 10

Opiekun środowiskowy – 06/2022 – 08/2023 – Vital Plus

Stażysta, współprowadzący – zajęcia TUS – 03/2022 – 08/2022 – Fundacja Terapeutyczna

Terapeuta grupowy – 09/2021 – 09/2022 – Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji “SYNAPSIS”

Wolontariusz – wspomaganie dziecka w nauce – 09/2021 – 02/2022 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr. 10

Specjalizuje się w

psychoterapii osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

diagnozie ADHD za pomocą testów MOXO i DIVA-5

diagnozie zaburzeń osobowości za pomocą testu MMPI-2

zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia)

wsparciu w kryzysach emocjonalnych, zawodowych, prywatnych

depresji, myślach samobójczych

zaburzeniach osobowości (schizofrenia, borderline, ChAD, narcyzm)

PTSD, C-PTSD

terapii traumy

radzeniu sobie ze stresem

pomocy ofiarom przemocy psychicznej

wsparciu przy problemach osobistych, zawodowych lub wychowawczych

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Dorota Dutkiewicz
Psycholożka, Terapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji, Psychoterapeutka integracyjna

Dorota Dutkiewicz

Psycholożka, Terapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji, Psychoterapeutka integracyjna

Jestem psycholożką, absolwentką Uniwersytetu SWPS, terapeutką uzależnień w trakcie certyfikacji oraz dyplomowaną psychoterapeutką w nurcie integracyjnym.
Zawód psychoterapeutki uprawiam od 2013 roku a doświadczenie zdobywałam w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek” , Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, na Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, a także w Ośrodku Leczenia Uzależnień ALMA LIBRE. W latach 2020- 2022 współprowadziłam Ośrodek Leczenia Uzależnień.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam m.in. w kursach z terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, terapii osób z zaburzeniami odżywiania,
wsparcia psychologiczno-terapeutycznego dla osób LGBT+, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii rodziny z dziećmi i młodzieżą w podejściu systemowym i ukończyłam w roczny kurs psychoterapii Gestalt. Pracuję zarówno z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych jak i z tymi znajdującymi się w kryzysie życiowym niespowodowanym nadużywaniem substancji. Pracę terapeutyczną od początku drogi zawodowej poddaję stałej superwizji pod okiem miedzy innymi Leszka Kaplera, Teresy Auguścik-Zając, Jacka Zabrodzkiego, Witolda Simona, Joanny Zgud oraz Iwony Kołodziejczyk.

Prowadzę terapie indywidualną i grupową w trybie krótko i długoterminowym. Specjalizuję się w prowadzeniu warsztatów i grup wsparcia dla partnerek osób nadużywających substancji psychoaktywnych a także we wsparciu mężczyzn w kryzysach okołorozstaniowych.

W 2018 roku w ramach podziękowania za wieloletnią współpracę zostałam wyróżniona przez zarząd ”Fundacji Sławek” statuetką Ambasadora Wolności. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Terencjuszowską zasadą ”Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Wykształcenie

2016 -2020 WROCŁAWSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ROZWOJU PSYCHOTERAPII
4-letni, całościowy kurs psychoterapii

2016 – 2017 INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

2009 – 2013 SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Wydział Psychologii, Psychologia Społeczna – studia magisterskie

2006 – 2009
SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE
Wydział Nauk Humanistycznych, Filologia Angielska, ścieżka nauczycielska – studia magisterskie

23.05.2022 – Szkolenie ”Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o wpływie leków na psychoterapię” CT DIALOG

20.05.2022 – Szkolenie ”Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o genogramie” CT DIALOG

05-06.09.2020 – Szkolenie ”Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQI- Fundacji Instytutu „Otwarta Przestrzeń”

11.2019 i 12.2019 – Szkolenie ”Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w pogłębionym procesie terapeutycznym” Fundacji ETOH

01.2019 – Szkolenie” Zaburzenia odżywiania się – współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym” Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego

06.2018 – Szkolenie z zakresu realizacji Programu Ograniczania Picia Fundacji ETOH

06.2018 – Staż kliniczny w Centrum Psychologii Zdrowia ”DORMED” Nysa – oddział dzienny uzależnień

01-05.2017 – Szkolenie z psychoterapii Gestalt Integralnego Instytutu Psychoterapii Gestalt

11.2017 Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” Instytutu Psychologii Zdrowia

03-06.2012 – Moduł „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Doświadczenie

09.2022 – OBECNIE
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
– prowadzenie psychoterapii indywidualnej grupowej
– udzielanie konsultacji psychologicznych

12.2019 – OBECNIE
PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA
PRYWATNY GABINET
– prowadzenie psychoterapii
– udzielanie konsultacji psychologicznych
– prowadzenie warsztatów psychospołecznych

08.2019 – 04.2022
PSYCHOLOG, TERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ I DETOKSYKACJI
– prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych
– prowadzenie psychoterapii w trybie indywidualnym i grupowym

02.2019 – 02.2020
TERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE, XVIII ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
– prowadzenie terapii dla uzależnionych w trybie indywidualnym i grupowym

01.2018 – 12.2018
PSYCHOLOG, KONSULTANTKA D.S. UZALEŻNIEŃ, INTERWENTKA
POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRZE KALWARII
– interwencja kryzysowa
– poradnictwo psychologiczne
– prowadzenie grup wsparcia dla współuzależnionych
– prowadzenie konsultacji dla uzależnionych, wspóluzależnionych i DDA

06.2013 – OBECNIE
PSYCHOLOG, TERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ, PSYCHOTERAPEUTKA
FUNDACJA „SŁAWEK”
– interwencja kryzysowa
– doradztwo psychologiczne i psychoterapia
– prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnienia od substancji psychoaktywnych

01.2014 – 02.2015
MŁODSZY PSYCHOLOG
ARESZT ŚLEDCZY WARSZAWA-MOKOTÓW; ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY „ATLANTIS”
– prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
– prowadzenie grup wsparcia
– współprowadzenie psychoterapii małżeńskiej
– prowadzenie warsztatów readaptacyjnych

09.2005 – 10.2019
LEKTORKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
– nauka języka angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych na poziomach A1, A2, B1, B2, C1 w trybie indywidualnym i grupowym

Specjalizuje się w

psychoterapii osób dorosłych;

terapii online;

ADHD;

alkoholizmie, DDA/DDD;

bólach emocjonalnych, fobiach społecznych;

zaburzeniach typu CHAD, Schizofrenia, Borderline, Narcyz;

depresji, myślach samobójczych, stresie;

uzależnieniach od hazardu, alkoholu, narkotyków;

kryzysach emocjonalnych, zawodowych, życiowych, w związku partnerskim;

pomocy przy molestowaniu seksualnym, przemocy fizycznej;

przezwyciężeniu nieśmiałości, niskiego poczucia własnej wartości;

poszukiwaniu sensu i swojego miejsca w życiu;

wsparciu w problemach osobistych lub zawodowych;

zaburzeniach emocjonalnych, lękowych, psychicznych, osobowości;

OCD;

zaburzeniach psychosomatycznych;

zespole lęku uogólnionego, stresu pourazowego, C-PTSD, PTSD;

interwencji kryzysowej;

psychoedukacji (z naciskiem na problemy okołoalkoholowe, tj. uzależnienia, współuzależnienie, DDA, rodzina z problemem alkoholowym)

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Martyna Własiuk
Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo- behawioralna w trakcie szkolenia

Martyna Własiuk

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo- behawioralna w trakcie szkolenia

Jestem psychologiem w trakcie szkoły psychoterapii. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności klinicznej i zdrowia oraz uczestniczę w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo- behawioralnym w akredytowanej szkole psychoterapii Centrum CBT w Warszawie.

Pomagam w radzeniu sobie z trudnościami poprzez zmianę myślenia, zachowań oraz rozwijanie bardziej efektywnych strategii radzenia sobie w codziennym życiu. Stwarzam środowisko pełne zaufania i empatii, pomagając spojrzeć na problemy z nowej perspektywy. Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie potencjał i zasoby do pokonywania trudności, a ja jestem po to, aby je pomóc odkryć i wzmocnić. Przeprowadzałam badania potwierdzające skuteczność samowspółczucia, dlatego bliska jest mi pomoc w rozwijaniu życzliwej relacji z samym sobą.

Motto, którym kieruję się w życiu:
„Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży”.

Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej (2024 – 2028)

Studia magisterskie Psychologia o specjalności Kliniczna i Zdrowia

Studia II stopnia Kulturoznawstwo

Studia I stopnia Kognitywistyka i Komunikacja

Kurs CRP Wrocław: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Kurs CRP Wrocław: Psychotraumatologia

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja pt. „Zmiana – szansa czy zagrożenie?
Pacjent w zintegrowanym systemie ochrony zdrowia psychicznego”

Szkolenie: Ocena i prawidłowy opis stanu psychicznego

Szkolenie: Jak pracować z pacjentem uzależnionym od alkoholu i palenia wykorzystując
dialog motywujący

Szkolenie Dialog motywujący – szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów

Szkolenie: Podstawy logoterapii

Szkolenie: Jak pracować z pacjentem, który żyje w ciągłym lęku i zamartwianiu?

Szkolenie: Jak pracować z pacjentem, który ma do podjęcia kluczową decyzję życiową?

Szkolenie: Jak pracować z dzieckiem nad stłumioną złością i innymi emocjami?

Szkolenie: Jak pracować z dorosłymi pacjentami nad stłumioną złością na rodziców?

Szkolenie: Czego warto nauczyć się od terapeutów CBT. Podstawy terapii schematu, DBT, ACT i CFT.

Doświadczenie

Staż kliniczny – Psychomedic 02.2022 – 09.2022
– prowadzenie konsultacji psychoterapeutycznych w obrębie grupy stażowej
– nabycie umiejętności analizy przypadków klinicznych
– pogłębianie wiedzy z zakresu psychopatologii, zwłaszcza w nurcie psychodynamicznym

Wolontariat – Akademia Przyszłości 10.2021 – 06.2022
– cotygodniowe spotkania z dzieckiem wzmacniające poczucie własnej wartości i rozwój mocnych stron

Praktyka Psychologia Coachingu – Uniwersytet SWPS 10.2023 – 02.2024
– rozwijanie postawy i umiejętności coachingowych
– przygotowanie do korzystania z narzędzi i samodzielnego prowadzenia sesji
– praktyczne doświadczenie w stosowaniu różnych technik coachingowych
– zrozumienie procesu zmiany i umiejętność wspierania klientów w osiąganiu ich celów życiowych i zawodowych

Specjalizuje się w

psychoterapii dorosłych i młodziezy od 15 r.ż.

terapii online,

bezsenności,

wsparciu w kryzysie życiowym, emocjonalnym,

zaburzeniach lękowych,

zaburzeniach nastroju,

pomocy w radzeniu sobie ze stresem, lękami, niskim poczuciem własnej wartości,

rozwoju osobistym

pomocy w braku motywacji i celu,

kryzysie w związku, zdradzie,

zaburzeniach snu,

stracie, żałobie,

dojrzewaniu,

trudnościach emocjonalnych,

agresji,

trudnościach szkolnych, w relacjach z rówieśnikami,

zaburzeniach nerwicowych

traumie,

fobiach społecznych

napadach paniki

zaburzeniach depresyjnych

DDA/DDD

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Katarzyna Nowak
Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna

Katarzyna Nowak

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Ukończyłam warszawski Uniwersytet SWPS, obecnie odbywam całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu psychicznego na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Nowej Hucie i podczas staży m.in. w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego, a następnie w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków - Podgórze. Pracowałam również w Poradni Effatha, gdzie prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe dla młodzieży w spektrum autyzmu oraz szkolenia dla rodziców. Obecnie pracuję w Ursynowsko- Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Pracę z Pacjentem opieram na budowaniu głębokiej i autentycznej relacji terapetycznej. Wykorzystuję głównie podejście systemowe, ale także elementy technik poznawczo- behawioralnych i Gestalt, pracę z oddechem i psychoedukację. Pracuję z pacjentami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, traumą, zaburzeniami osobowości, osobami w spektrum autyzmu. Stale podnoszę swoje kwalifikacje a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie

01/2021- obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie Studium Psychoterapii Integratywnej

10/2014 –12/2017 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Psychologia

Kursy:
06/2023 Szkolenie z diagnozy przy użyciu Skali Inteligencji Stanford- Binet 5 nr uprawnień 15/22/06/23/SB5 PTPIP

11/2022 Szkolenie z diagnozy przy użyciu MMPI II

06/2023 Kurs diagnozy klinicznej DSM-V Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie

08/2022 Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie stopień I Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie

03/2022 Integratywna Systemowa Terapia Zaburzeń Depresyjnych Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie

09/2021 Praca nad traumą z zastosowaniem Bilateralnej Stymulacji Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie

05/2021 Kurs diagnozy klinicznej DSM-IV-TR i nowości w DSM‑5 Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie

10/2020 Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie

2015 Instytut Uważności i Psychoterapii w Warszawie 8 – tygodniowy trening MBSR (Redukcja Stresu oparta na Uważności)

Doświadczenie

10/2023- obecnie URSYNOWSKO- WILANOWSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, Warszawa
– koordynator, psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia

07/2022- 09/2023 CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW – PODGÓRZE SZPITAL KLINICZNY IM. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, Kraków
– psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w ramach PZK/PZP oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego.

02/2022- 05/2022 (staż) SZPITAL KLINICZNY IM. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, Kraków

11/2021- obecnie SZPITAL KLINICZNY IM. JÓZEFA BABIŃSKIEGO, Kraków
– prowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli w ramach projektu Profilaktyki Zdrowia Psychicznego.

09/2021- 06/2024 MIND HEALTH CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, Kraków/Warszawa
– psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia

09/2020- 06/2023 EFFATHA PORADNIA DLA DZIECI Z AUTYZMEM, Kraków
– prowadzenie terapii indywidualnej dla pacjentów poradni,
– współprowadzenie grupy TUS dla dzieci w wieku 11 lat,
– prowadzenie szkoleń dla rodziców,
– konsultacje dla rodziców.

02/2021-04/2022 KRAKOWSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO LOGOPROMED, Kraków
– psycholog na oddziale dziennym

07/2017 – 03/2018 FUNDACJA SYNAPSIS
-Asystent Osoby z Autyzmem i Trener w Domu Mieszkalnym

11/2015 – 01/2017 (staż)ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „POD SKRZYDŁAMI” TYP A

Specjalizuje się w

ADHD, spektrum autyzmu, zespole Aspargera

wykonywaniu testu MMPI-2

bezsenności

interwencji kryzysowej

psychozie, schizofrenii, fobii społecznej, zaburzeniach osobowości

depresji

lękach, myślach samobójczych

kryzysach emocjonalnych, zawodowych, życiowych, w związku

w terapii traumy, PTSD i C-PTSD

 

 

 

 

 

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Karolina Pawłowska
Terapeutka par w trakcie szkolenia w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, Socjolożka

Karolina Pawłowska

Terapeutka par w trakcie szkolenia w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, Socjolożka

Jestem absolwentką I stopnia Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie jestem w procesie certyfikacji. Szkolę się także w całościowym 6 – letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Fundacji Studium Psychologii Procesu, spełniającym wymogi Polskiej Rady Psychoterapii. Jestem absolwentką UMCS w Lublinie (mgr socjologii). Ponadto uczestniczę w 1,5 rocznym szkoleniu Psychotraumatologia praktyczna w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii.

Pracuję w podejściu integracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem metody EFT (Emotionally Focused Therapy) terapii skoncentrowanej na emocjach oraz IFS (Internal Family System) systemu wewnętrznej rodziny. Pracuję z dorosłym osobami indywidualnymi oraz parami.

Koncentruję się trzech wymiarach doświadczenia klienta emocjach, ciele i umyśle, które z pozoru mogą wydawać się odrębne od siebie. Tworzę przestrzeń i opieram się na narzędziach, które wspierają zarówno myślenie, zbieranie wiedzy o sobie, jak i czucie w procesie zmiany. Jestem głęboko przekonana, że aspekty czucia i myślenia są najważniejszymi drogowskazami w indywidualnym procesie odzyskiwania siebie.

Istotnym tematem mojego zainteresowania jest praca indywidualna w obszarze relacji. W szczególności kwestie dotyczące wzorców wchodzenia w związki, granic i nadużyć, niemożności zbudowania satysfakcjonującej relacji czy trudności w życiu w pojedynkę. Samodzielna praca nad przeszłą relacją pomaga również zrozumieć, co poszło nie tak w związku, a to może przyczynić się do osobistego wzrostu i lepszego radzenia sobie w przyszłych relacjach. Ponadto, wspiera w procesie żałoby po stracie związku, pomagając w akceptacji rozstania i budowaniu nowej, samodzielnej tożsamości.

Rozwiązania pojawiają się, gdy wspólnie odkrywamy indywidualne znaczenia Twoich doświadczeń, przekazy i uczucia ukryte za tym, co trudne, bolesne, niewygodne, ale też inspirujące i pociągające.
Swoją pracę poddaję superwizji oraz stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i konferencjach prezentujących najnowszą wiedzę naukową w zakresie zdrowia psychicznego.

Nasza specjalistka Karolina na konsultacjach psychoterapeutycznych prowadzi wstępną kwalifikację do indywidualnych sesji oddechowych.

Wykształcenie

W trakcie całościowego 6– letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Fundacji Studium Psychologii Procesu, spełniającym wymogi Polskiej Rady Psychoterapii;

W trakcie 1,5 rocznego szkolenia Psychotraumatologii praktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii;

Absolwentka I stopnia Studium Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

Mgr socjologii UMCS w Lublinie

Doświadczenie

 

Specjalizuje się w

Wsparciu par, które doświadczają kryzysu w związku i trudności relacyjnych takich jak m.in.:
powtarzające się konflikty;

trudności komunikacyjne;

cykle bliskości i oddalenia w związku;

dystans emocjonalny;

poczucie niespełnienia;

różnice w wartościach i celach życiowych;

brak zaspokojenia potrzeb relacyjnych;

rozważanie rozstania;

Wsparciu osób indywidualnych doświadczających:
braku motywacji, uczucia niespełnienia;

braku akceptacji, poczucia pustki, samotności;

konfliktów i trudności relacyjnych, trudnych emocji po rozstaniu;

stresu, stanów lękowych, zamartwiania się, przytłoczenia emocjami;

bólu psychosomatycznego;

braku poczucia sensu;

braku pewności siebie;

wyczerpania/wypalenia;

potrzeby zmiany;

zachowań kompulsywnych;

dysocjacji;

traumy, PTSD, C-PTSD;

Terapia par – Jak pokonać destrukcyjne schematy i wzmocnić relację?

W każdym związku zdarzają się momenty trudne, pełne napięcia i nieporozumień. Często te trudne chwile przeradzają się w powtarzające się wzorce zachowań, które mogą prowadzić parę do coraz większego oddalenia i bólu.

Przestrzeń na oddech. Jak zatrzymać automatyczne reakcje i odzyskać osobistą sprawczość.

Ile razy dziennie / tygodniowo zdarza Ci się reagować nadmiarowo na czyjeś słowa, zachowanie, zewnętrzną sytuację, a nawet swoje samopoczucie?

Natalia Kłosiewicz- Wołyńczyk
Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

Natalia Kłosiewicz- Wołyńczyk

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz par.

Dodatkowo posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodzieżą oraz rodzicami.

Pracuję z osobami, które:

– doświadczają trudności w radzeniu sobie że złością,
– doświadczają obniżonego nastroju,
– mają trudność w zawiązywaniu relacji społecznych oraz bliskich związków,
– doświadczają lęków, fobii społecznych, nerwicy,
– znalazły się w kryzysie życiowym,
– doświadczaja straty,
– doświadczają obniżonego nastroju, depresji,
– nie radzą sobie ze stresem w pracy, na uczelni,
– chciałyby poprawić jakość swojej samooceny,

Ponadto pracuje z:

– kobietami w okresie okołoporodowym, które skarżą się na obniżony nastrój, lęk przed porodem, przygnębienie,
– kobietami, ktore zmagają się z diagnoza niepłodności,
– osobami, którym trudno odnaleźć się w nowej roli rodzica,
– parami starającymi się zajść w ciążę,

W przypadku braku opieki zapraszam na konsultację z niemowlakiem.

W praktyce terapeutycznej skupiam się na budowaniu relacji z pacjentem uwzględniając jego niepowtarzalność. W życiu każdego pacjenta widzę jedyną w swoim rodzaju historię. Podczas terapii towarzyszę pacjentowi idąc tuż obok lub krok za nim.

Prywatnie jestem żoną oraz mama dwóch chłopaków Stasia i Jeremiasza. W wolnym czasie relaksuje się na sportowo (bieganie, rolki).

Wykształcenie

 

Magister Psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie);

Czteroletnie podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym we Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;

Studia podyplomowe na Akademii ekonomiczno-humanistycznej w Łodzi (przygotowanie pedagogiczne);

Szkolenie pre core ISTDP – terapia psychodynamiczna krótkoterminowa;

Półroczny staż w Grupie Synapsis „Vademecum Psychologa Praktyka”;

2 letni staż praktyczny Grupa Synapsis w Zespole Terapii Rodzin: Ukończyłam program szkoleniowyz zakresu psychoterapii rodzin, małżeństw i par (zajęcia warsztatowe i seminaria)

Doświadczenie

 

Safe Place Bemowo;

NZOZ Victi;

„Przystanek Empatia“ Poradnia Psychologiczna;

Punkt Przedszkolny „Klubik Integracyjny“ – psycholog

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Niebieska Sprężynka“ – psycholog;

Przedszkole „Jaśkowo“ – psycholog;

Przedszkole Leśne (Tarchomin, Bemowo) – psycholog;

Specjalizuje się w

terapii dla par i małżeństw;

wsparciu dla par starających się o dziecko oraz dla osób którym trudno odnaleźć się w nowej roli rodzica;

wsparciu dla kobiet w okresie okołoporodowym, które skarżą się na obniżony nastrój, lęk przed porodem, przygnębienie oraz które zmagają się z diagnozą niepłodności;

wsparciu w trudności w radzeniu sobie ze złością, stresem w pracy, na uczelni, w zawiązywaniu relacji społecznych oraz bliskich związków;

wsparciu dla osób doświadczających obniżonego nastroju, kryzysu życiowego, straty;

terapii osób dorosłych doświadczających lęków, fobii społecznych, nerwicy, obniżonego nastroju, depresji;

wsparciu w poprawie swojej samooceny

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Aleksandra Stolarczyk
Psycholożka ze specjalnością kliniczną dzieci i dorosłych, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym

Aleksandra Stolarczyk

Psycholożka ze specjalnością kliniczną dzieci i dorosłych, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym

Jestem psycholożką o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Współpracuję z osobami dorosłymi, w procesie indywidualnym krótko- lub długoterminowym. Prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz interwencję kryzysową.

Swoje doświadczenie zdobywałam, prowadząc integracyjną grupę samopomocową dla osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego w jednej z warszawskich fundacji, a obecnie pracuję w miejscu, które zrzesza osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego.

W swojej pracy zapewniam wsparcie dla wyrażania trudnych emocji, takich jak smutek, ból czy żal, które często bywają trudne do uchwycenia i zrozumienia. Jednocześnie tworzę przestrzeń dla pozytywnych uczuć, takich jak motywacja, radość i odkrywanie własnej tożsamości. Pomagam w radzeniu sobie z przeszłością, skupianiu się na przyszłości oraz na teraźniejszym momencie.
Jeśli doświadczasz trudności związanych z lękiem, złością, poczuciem nieważności, poczuciem winy, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach, spadkiem nastroju, motywacji lub w Twoim życiu wydarzyła się nagła, stresująca sytuacja to zapraszam do wspólnego przyjrzenia się i wypracowania strategii, które pozwolą Ci lepiej radzić sobie z trudnościami i odnaleźć harmonię w życiu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i rozpoczęcia wspólnej pracy.

Wykształcenie

 

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii, Instytut Psychologii Zdrowia (2024-2028)

Ukończony kurs TSR- I STOPIEŃ, Centrum PSR- prowadzący Tomasz Świtek

Jednolite studia magisterskie Psychologia, specjalność kliniczna, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych;

Doświadczenie

 

Psycholożka – Poradnia Zdrowia Psychicznego SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście;

Koordynatorka Projektu – Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawski Dom pod Fontanną;

Wolontariuszka, prowadząca grupę samopomocową dla osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego – Fundacja eFkropka;

Specjalizuje się w

terapii krótko- lub długoterminowej;

diagnozie zaburzeń osobowości za pomocą badania SCID-5;

poradnictwie psychologicznym;

interwencjach kryzysowych;

wsparciu dla osób odczuwających smutek, ból, żal, lęk, złość czy poczucie winy;

wsparciu w problemach w relacjach oraz po traumatycznym przeżyciu;

wsparciu osób w kryzysie rozwojowym- trudności związane z przechodzeniem z jednego etapu życia do następnego (np. rozpoczęcie studiów, opuszczenie rodzinnego domu i samodzielność, pierwsza praca, kryzysy połowy życia, etc.);

wsparciu osób w kryzysie sytuacyjnym (zaburzenia adaptacyjne) – utrata bliskiej osoby, utrata pracy, zmiana pracy, żałoba, choroby, konflikty;

wsparciu osób doświadczających trudności kwestii radzenia sobie ze stresem i napięciem;

wsparciu osób przeżywających trudności w relacjach interpersonalnych;

wsparciu osób wątpiących we własne siły, mających obniżone poczucie własnej wartości.

BADANIE: Wsparcie społeczne na grupach FB, a depresja i poczucie sensu życia?

Poczucie sensu życia i poziom depresji w kontekście posiadania sieci wsparcia społecznego u osób udzielających się na zamkniętych grupach facebookowych o tematyce depresji

Recenzja- “ Samookaleczenia nastolatków. Uwolnij się od destrukcyjnych zachowań dzięki technikom terapii DBT” Sheri Van Dijk

W Polsce szacuje się, że samookaleczeń dokonuje 14-20% nastolatków w wieku 16-19 lat. Jak w pracy z nastolatkiem pomocna jest terapia DBT i na czym polega? Zapraszamy do recenzji książki.

Anna Trela
Psycholożka, Psychoterapeutka w szkoleniu analitycznym, Terapia C-PTSD

Anna Trela

Psycholożka, Psychoterapeutka w szkoleniu analitycznym, Terapia C-PTSD

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w szkoleniu w nurcie jungowskim i analitycznym. Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) – poziom podstawowy i zaawansowany.

Uczestniczę w 4-letniej szkole Psychoterapii Jungowskiej i Psychologii Analitycznej, organizowanej przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich i Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, krótko i długoterminowo, w ujęciu psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej. Pomagam osobom, które pragną zrozumieć siebie i żyć pełniej. Wspieram pacjentów doświadczających kryzysów, straty lub żałoby, samotności, uwikłania w trudne relacje, poczucia pustki czy braku sensu życia. Pracuję m.in. z pacjentami z zaburzeniami osobowości, depresyjnymi i lękowymi.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie

 

W trakcie 4-letniej szkoły Psychoterapii Jungowskiej i Psychologii Analitycznej;

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Psychologia (specjalizacja: psychologia rodziny);

LETSR – Laboratorium Edukacji i Terapii SR – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – poziom podstawowy;

Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach -Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – poziom zaawansowany;

Doświadczenie

 

Psycholog / Konsultant / Koordynator w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (Fundacja ITAKA);

Psycholog w Centrum Wsparcia i Mediacji (Fundacja ITAKA);

Psycholog w Telefonie Zaufania Młodych – Fundacja Itaka;

Terapeuta środowiskowy w Poradni Psychologiczno – Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Specjalizuje się w

terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, osobowości;

wsparciu w kryzysie psychicznym, kryzysie w związku, stresie, samotności, żałobie, poczuciu braku sensu życia, trudności w relacjach interpersonalnych;

terapii PTSD oraz C-PTSD;

interwencji kryzysowej;

zaburzeniach odżywania;

terapii traumy;

terapii OCD, DDA, DDD;

terapii zaburzeń typu borderline, narcyzm oraz ChAD

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Natalia Sajek
Psycholożka o specjalności z seksuologii, Terapeutka uzależnień i współuzależnień, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Natalia Sajek

Psycholożka o specjalności z seksuologii, Terapeutka uzależnień i współuzależnień, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam na renomowanych uczelniach oraz w trakcie licznych szkoleń i kursów specjalistycznych. W pracy z pacjentami łączę najnowsze osiągnięcia naukowe z indywidualnym podejściem, dostosowując metody terapii do potrzeb każdego klienta.

Głównym obszarem mojej specjalizacji jest pomoc osobom zmagającym się z różnymi formami uzależnień, w tym alkoholizmem, narkomanią oraz uzależnieniami behawioralnymi, takimi jak hazard. Dodatkowo udzielam wsparcia i pomocy osobom DDA, DDD i współuzależnionym. Oprócz tego, wspieram pacjentów w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja, lęki, stres czy zaburzenia nastroju.

Metody pracy opieram na terapii poznawczo-behawioralnej, która jest uznawane za jedną z najskuteczniejszych w leczeniu zaburzeń psychicznych. Dzięki CBT pacjenci uczą się identyfikować i zmieniać negatywne myśli oraz zachowania, co prowadzi do trwałych i pozytywnych zmian w ich życiu. Z wielką empatią i zaangażowaniem podchodzę do każdego przypadku, wierząc, że każdy pacjent posiada w sobie siłę do zmiany. Moim celem jest pomóc pacjentom odkryć i wykorzystać te wewnętrzne zasoby, aby mogli cieszyć się lepszym zdrowiem psychicznym i większą równowagą życiową.

Motto, którym kieruję się w życiu to:
Witold Gombrowicz - „Życie nie po to jest, by je przeżyć, ale by je stworzyć”

Wykształcenie

WSFiZ – kierunek psychologia, specjalność psychoterapia i terapia seksualna.

Instytut Psychologii Zdrowia – terapia uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Akademia Motywacji i Edukacji – 4 letnie szkolenie Terapii poznawczo – behawioralnej.

Doświadczenie

prywatna poradnia do spraw uzależnień w Warszawie

doświadczenie w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień

prywatny gabinet online dostępny dla osób z całego świata, prywatne sesje oraz grupowe warsztaty

Specjalizuje się w

terapii osób dorosłych;

terapii uzależnień;

DDA/DDD;

terapii traumy, PTSD, C-PTSD;

wsparciu psychologicznym w kryzysie emocjonalnym, zawodowym;

interwencji kryzysowej;

nerwicy natręctw i OCD;

terapii zaburzeń typu narcyzm, borderline, CHAD;

wspomaganiu pracy nad akceptacją i pewnością siebie;

wsparciu w trudnościach w relacjach, również w obszarze seksualności;

terapii online;

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Agnieszka Olszewska-Benewiat
Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia, Mediatorka

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia, Mediatorka

Jestem pedagogiem, psychologiem oraz psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na warszawskim wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

W trakcie terapii stawiam na empatię, zrozumienie oraz współpracę z pacjentem, aby wspólnie eksplorować i rozumieć głębsze przyczyny problemów oraz znaleźć skuteczne strategie ich rozwiązania. Każda osoba jest dla mnie wyjątkowa, dlatego podejmuję się pracy z pacjentami w sposób indywidualny, dostosowując terapię do ich potrzeb i celów.

W mojej praktyce kładę duży nacisk na budowanie zaufania oraz tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pacjenci mogą otwarcie dzielić się swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami. Wierzę w siłę procesu terapeutycznego i w możliwość pozytywnej zmiany dla każdego człowieka.

Główne obszary mojej specjalizacji oraz zainteresowań obejmują szerokie spektrum zaburzeń psychicznych, w tym zaburzenia nastroju, lęki, zaburzenia osobowości oraz problemy związane z relacjami międzyludzkimi. Moja praktyka terapeutyczna opiera się na głębokim zrozumieniu mechanizmów działania umysłu oraz świadomością wpływu przeszłości na naszą obecną sytuację życiową. Pracuję z pasją i zaangażowaniem, pomagając moim pacjentom w radzeniu sobie z różnorodnymi wyzwaniami życiowymi.

Wykształcenie

W trakcie całościowego 4– letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Absolwentka pedagogiki (opiekuńczej i resocjalizacyjnej) WSH TWP w Szczecinie

Mgr psychologii SWPS w Warszawie

Doświadczenie

20.10.2021-06.04.2022 (240h, 40dni)
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Zdroje” w Szczecinie –
praktyka kliniczna na oddziale całodobowym ogólnopsychiatrycznym

10.2021-01.2022 (90h)
Nabywanie psychodynamicznych umiejętności diagnozy zaburzeń psychicznych i zachowania
SWPS Warszawa

Specjalizuje się w

Wsparciu osób indywidualnych doświadczających:
zmienności, niestabilności nastroju (skrajne emocje, trudności w relacjach,
chwiejność)

stresu (brak motywacji, problemy ze snem, problemy zdrowotne, napięcie)

kryzysu emocjonalnego (trudne wydarzenia życiowe, problemy z codziennym
funkcjonowaniem)

lęków (uczucia niepokoju, strachu, niepewność związanie z konkretnymi sytuacjami lub
bez wyraźnej przyczyny)

trudności emocjonalnych (wybuchy gniewu, nadmierny smutek, trudności w
kontrolowaniu uczuć, emocje nieadekwatne do sytuacji)

depresji (stany smutku, przygnębienia, bez nadziei przez dłuższy czas, problemy z
koncentracją, brak energii, utrata zainteresowań, myśli samobójcze)

zaburzeniach psychosomatycznych (problemy fizyczne, których źródło osadzone jest w
trudnościach emocjonalnych)

zaburzeniach osobowości

nerwicy

zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, nadmierne objadanie się, unikanie
jedzenia)

DDA/DDD

Wsparciu młodzieży od 13r.ż. doświadczających:
problemów emocjonalnych (depreska, lęki, problemy z samokontrolą)

problemów behawioralnych (agresja, nadużywanie substancji, zachowania buntownicze)

problemów społecznych (problemy w relacjach, bullying)

problemów szkolnych (trudności w nauce, presja akademicka)

kryzysach tożsamościowych

oraz:

terapii online

terapii traumy, PTSD

psychoedukacji

mediacjach rodzinnych, pracowniczych, karnych

diagnozie MMPI-2

 

 

 

 

 

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

  • 1
  • 2