Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Grzegorz Ciach
Psychoterapeuta integracyjny, Terapeuta uzależnień, Terapia traumy

Grzegorz Ciach

Psychoterapeuta integracyjny, Terapeuta uzależnień, Terapia traumy

Kilka słów o mnie:
,,Na początku jest relacja'' te słowa M.Bubera stanowią fundament mojej pracy terapeutycznej, a także są punktem odniesienia w moim życiu osobistym. Jestem głęboko przekonany, że to właśnie trudności w relacjach z innymi ludźmi, a także trudności związane w relacji z samym sobą są przyczyną cierpienia i tym samym wpływają na brak satysfakcji w życiu. Swoją pracę opieram na stworzeniu takich warunków, w których osoba szukająca pomocy będzie mogła poczuć się bezpiecznie, w pełni zaakceptowana wraz z bagażem swoich różnych doświadczeń. Wierzę, że w warunkach pełnej życzliwości i akceptacji możliwe jest zgłębianie własnych, często bardzo bolesnych emocji ich integracja, czego ostatecznym efektem jest lepsze rozumienie siebie, innych i w związku z tym budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z sobą, a także z innymi ludźmi w oparciu o swoje autentyczne emocje, potrzeby i wartości.

Wierzę, że prawdziwe głębokie spotkanie między terapeutą a osobą siedzącą w fotelu na przeciwko ma moc leczącą i uzdrawiającą, co ostatecznie prowadzi do upragnionej zmiany. Jestem psychologiem, pedagogiem a przede wszystkim psychoterapeutą w procesie certyfikacji w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe a swoja prace poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie:
Pasjonat sportu, górskich wędrówek, ale przede wszystkim czasu spędzanego w gronie najbliższych.

Wykształcenie

INTRA Szkoła Psychoterapii Doświadczeniowej (2020 – obecnie 4 rok);

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2014- 2019) Psychologia;

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (2011 -2013);

Pedagogika Sądowo-Penitencjarna Instytut Psychologii Zdrowia (2011 – 2012);

Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (2008 – 2011);

Pedagogika Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

Doświadczenie

Silenzio (2023 – obecnie) praca terapeutyczna z nastolatkami oraz z rodzinami;

Safe Place (2022 – obecnie) prowadzenie indywidualnej psychoterapii osób dorosłych;

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii (2023) – psychoterapeuta dzieci i ich rodzin;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie (2020 – 2023) – praca terapeutyczna z rodzinami zastępczymi zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą, opiniowanie kandydatów na rodziców zastępczych;

Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku (2018 – 2020) – psychoterapia młodzieży oraz ich rodzin;

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (2014) – pomoc terapeutyczna osobom dorosłym w kryzysie psychicznym;

Dodatkowo przez ponad 3 lata praca terapeutyczna w ośrodkach wychowawczych z młodzieżą i rodzinami (2014 – 2017)

Specjalizuje się w

pracy z osobami, które doświadczają:

trudności w relacjach z ludźmi;

obniżonego poczucia własnej wartości;

samotności;

problemów egzystencjalnych związanych z poczuciem pustki i braku sensu życia;

kryzysu emocjonalnego;

trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem;

zaburzeń nastroju;

zaburzeń lękowych;

traumatycznego wydarzenia;

terapii młodzieży od 15 r.ż.;

terapii online;

terapii uzależnień i współuzależnień

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Magdalena Bieniewicz- Wolak
Psycholożka, Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Magdalena Bieniewicz- Wolak

Psycholożka, Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Jestem psychologiem i psychoterapeutką psychoanalityczną, posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Pracuję z osobami dorosłymi, indywidualnie, w procesach długoterminowych, w ujęciu psychoanalitycznym i psychodynamicznym.

Z Pacjentami zwracającymi się do mnie ze swoimi trudnościami pracuję w myśl założenia, że gruntem, na którym może dojść do zmiany jest stabilna i oparta na zaufaniu relacja psychoterapeutyczna. W jej ramach można coraz lepiej poznawać własne zasoby i ograniczenia, jak również charakterystyczne dla siebie sposoby budowania relacji z innymi ludźmi. Z czasem Pacjent zyskuje coraz lepszy kontakt z własnymi potrzebami, które stają się coraz bardziej uświadamiane i rozumiane, a wiedza ta daje przestrzeń na sprawczość i poczucie wolności własnych wyborów.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach z innymi, mierzącymi się z objawami lękowymi i depresyjnymi.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach i seminariach teoretyczno-klinicznych w nurcie psychoanalitycznym, jak również poddaję superwizji swoją pracę kliniczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
W pracy klinicznej obowiązuje mnie Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

.

Wykształcenie

 

Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;

Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży – Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie;

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, wydział Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej;

Studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia pisemnego, Instytut Anglistyki UW;

4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychoanalitycznym – Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie;

Roczny Program Edukacji Psychologicznej, Instytut Gestalt w Krakowie;

Magister psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie

 

Psychoterapeutka w poradniach prywatnych (od 2010);

Zatrudniona na stanowisku psychologa w Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2004 2007; 2011-2014);

Zatrudniona na stanowisku psychologa w Oddziale Leczenia Nerwic Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku (2003)

Specjalizuje się w

psychoterapii osób dorosłych;

terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, osobowości;

wsparciu w kryzysie psychicznym, kryzysie w związku, samotności, żałobie, poczuciu braku sensu życia;

wsparciu w stresie i wypaleniu zawodowym;

trudnościach w relacjach interpersonalnych;

diagnozie zaburzeń osobowości- test MMPI-2;

diagnozie ADHD- test DIVA i MOXO;

diagnozie ASD;

badaniu zaburzeń osobowości- test SCID-5

 

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Aleksandra Stolarczyk
Psycholożka ze specjalnością kliniczną dorosłych i młodzieży, która w swojej pracy czerpie z metody TSR

Aleksandra Stolarczyk

Psycholożka ze specjalnością kliniczną dorosłych i młodzieży, która w swojej pracy czerpie z metody TSR

Jestem psycholożką o specjalności klinicznej dzieci i dorosłych. Współpracuję z osobami dorosłymi, w procesie indywidualnym krótko- lub długoterminowym. Prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz interwencję kryzysową.

Swoje doświadczenie zdobywałam, prowadząc integracyjną grupę samopomocową dla osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego w jednej z warszawskich fundacji, a obecnie pracuję w miejscu, które zrzesza osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego.

W swojej pracy zapewniam wsparcie dla wyrażania trudnych emocji, takich jak smutek, ból czy żal, które często bywają trudne do uchwycenia i zrozumienia. Jednocześnie tworzę przestrzeń dla pozytywnych uczuć, takich jak motywacja, radość i odkrywanie własnej tożsamości. Pomagam w radzeniu sobie z przeszłością, skupianiu się na przyszłości oraz na teraźniejszym momencie.
Jeśli doświadczasz trudności związanych z lękiem, złością, poczuciem nieważności, poczuciem winy, niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach, spadkiem nastroju, motywacji lub w Twoim życiu wydarzyła się nagła, stresująca sytuacja to zapraszam do wspólnego przyjrzenia się i wypracowania strategii, które pozwolą Ci lepiej radzić sobie z trudnościami i odnaleźć harmonię w życiu.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i rozpoczęcia wspólnej pracy.

Wykształcenie

 

Jednolite studia magisterskie Psychologia, specjalność kliniczna, Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych;

W trakcie kursu TSR- I STOPIEŃ, Centrum PSR- prowadzący Tomasz Świtek

Doświadczenie

 

Koordynatorka Projektu “Wykorzystaj Szansę-Warszawski Program Zatrudnienia Przejściowego”, Warszawski Dom pod fontanną;

Wolontariuszka w Fundacja EF Kropka

Specjalizuje się w

terapii krótko- lub długoterminowej;

poradnictwie psychologicznym;

interwencjach kryzysowych;

wsparciu dla osób odczuwających smutek, ból, żal, lęk, złość czy poczucie winy;

wsparciu w problemach w relacjach oraz po traumatycznym przeżyciu;

wsparciu osób w kryzysie rozwojowym- trudności związane z przechodzeniem z jednego etapu życia do następnego (np. rozpoczęcie studiów, opuszczenie rodzinnego domu i samodzielność, pierwsza praca, kryzysy połowy życia, etc.);

wsparciu osób w kryzysie sytuacyjnym (zaburzenia adaptacyjne) – utrata bliskiej osoby, utrata pracy, zmiana pracy, żałoba, choroby, konflikty;

wsparciu osób doświadczających trudności kwestii radzenia sobie ze stresem i napięciem;

wsparciu osób przeżywających trudności w relacjach interpersonalnych;

wsparciu osób wątpiących we własne siły, mających obniżone poczucie własnej wartości.

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Lena Szturomska-Józwik
Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach

Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia.
Udzielam wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym dorastającym w środowisku, gdzie problemem było uzależnienie opiekunów ( i aktualnie osoby te same doświadczają trudności zawodowych/osobistych/egzystencjalnych).

W swojej praktyce korzystam z narzędzi dialogu motywacyjnego, terapii dialektyczno-behawioralnej (w tym TUS), coachingu, praktyki uważności oraz literatury terapeutycznej. Pracuje także w oparciu o wytyczne programu redukcji szkód (RS) oraz ograniczenie picia (POP).

Współpracując ze mną odnajdziesz na nowo zapomniany czy też zagubiony w codziennej prozie życia swój potencjał oraz to coś, co nada sens twojemu życiu. W pracy ze mną nie będziesz oceniany, będziesz natomiast przyjęty - właśnie takim, jakim jesteś, w rzeczywistości której doświadczasz, w kondycji, którą aktualnie prezentujesz.
Nie gwarantuję Ci prostego i przyjemnego procesu osiągnięcia zmiany, ale na pewno procesu twórczego, konstruktywnego, bogatego w emocje każdego rodzaju, na przeżywanie których będzie tyle czasu i miejsca, ile będziesz potrzebował/ła.

Moje motto zawodowe brzmi - gdy rozmawiamy o trudnych aspektach naszego życia, to życia staje się prostsze, do czego serdecznie zachęcam i zapraszam.

Wykształcenie

 

 

Studium Terapii Uzależnień, Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis z siedzibą w Łodzi, ścieżka specjalisty (w trakcie certyfikacji);

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie, Integri TSR, Piaseczno;

Profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń;

Program Redukcji Szkód (PRS), CARE Brok;

TUS (trening umiejętności społecznych) w nurcie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz szkolenie dla liderów Family Connections DBT;

Interwencja kryzysowa- Creations Company Limited by Guarantee, Irlandia;

Liczne szkolenia zawodowe (m.in. Care Support QQI 5, Challenging Behaviour QQI 5, Intellectual disability –QQI 5, Palliative Care – QQI 5, Irlandia);

Life Coaching Program, Positive Success Group, FETAC Level 6, Irlandia;

Living Works Start, TASC, HSE, National Office for Suicide Prevention, Irlandia

Doświadczenie

Terapeuta uzależnień, VIDE ośrodek medyczno – psychologiczny, Płock / Ciućkowo

Staż kliniczny, Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu i współuzależnień, Działdowo.

Family Connection (treningi dla bliskich osób z zaburzeniami borderline) prowadzenie i współprowadzenie, cyklicznie.

Staż, nurt psychodynamiczny (100h), Psychomedic, Warszawa

Staż z osobą uzależnioną i współuzależniona (100h), Psychomedic, Warszawa

Praca z parami jako coach, instruktor CrMS, prywatna poradnia Pulchra Vitae, Irlandia

Specjalizuje się w

Psychoterapia osób uzależnionych od substancji (16+);

Psychoterapia dla osób współuzależnionych;

Psychoterapia osób uzależnionych od czynności;

Doświadczenia traumatyczne;

Chwiejność emocjonalna (w tym stany lękowe, depresyjne, myśli samobójcze);

Trudności w relacjach;

Trudności w samoakceptacji;

Trudności w osiąganiu celów i priorytetowaniu działań’

Trudności związane z życiem na emigracji lub powrotem do kraju

renata
Renata Głuszek
Psychoterapeutka psychodynamiczna, Socjoterapeutka, Terapeutka rodzinna

Renata Głuszek

Psychoterapeutka psychodynamiczna, Socjoterapeutka, Terapeutka rodzinna

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży
prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jestem certyfikowaną nauczycielką Montessori, przez ponad 15 lat pracowałam jako nauczycielka i metodyczka w szkołach publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Chinach, Indonezji, Birmie, Syrii, Irlandii i Szwajcarii).

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, regularnie superwizuję prowadzone procesy terapeutyczne podczas superwizji grupowej, która jest częścią szkolenia w Szkole Psychoterapii, oraz podczas superwizji indywidualnej.

IN ENGLISH

A Gdansk University graduate, a sociotherapist certified in Psychodynamic School of Sociotherapy, a branch of Krakow Centre of Psychodynamic Psychology. I am a certified Montessori teacher and co-ordinator who has over 15 years’ experience in working in public and private schools and institutions, in Poland and abroad (in China,Indonesia, Myanmar, Syria, Ireland and Switzerland). I am an active member of Polish Society of Psychodynamic Sociotherapists and Polish Society of Psychodynamic Psychotherapy.

As a therapist, I use the psychodynamic approach with the elements of Transference Focus Therapy (TFP). I regularly supervise my work, both during a group supervision sessions which are a part of my training, and through one-to-one supervision sessions.

Wykształcenie

 

5 letnie studia magisterskie na filologii angielskiej na Uniwersytecie
Gdańskim;

2 letnie Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne;

W trakcie 4 letniego całościowego szkolenia psychoterapii
psychodynamicznej w Krakowskim Studiu Psychodynamicznym,
szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie

 

Gabinet prywatny, w którym prowadzona jest psychoterapia
indywidualna w języku polskim i angielskim;

Szkoła Podstawowa Montessori w Elblągu (metodyczka i nauczycielka);

Sopocka Szkoła Montessori (nauczycielka i wychowawczyni).

Specjalizuje się w

pracy z dziećmi i młodzieżą, wparciem w trudnościach w nauce i
nawiązywaniu relacji;

pracy z pacjentem anglojęzycznym

Sylwia Pawlak
Psycholog, Terapeutka Uzależnień młodzieży i dorosłych w trakcie certyfikacji

Sylwia Pawlak

Psycholog, Terapeutka Uzależnień młodzieży i dorosłych w trakcie certyfikacji

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia. Prowadzę indywidualną psychoterapię uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz terapię uzależnień behawioralnych, między innymi hazardu patologicznego oraz uzależnienia od komputera i internetu. Prowadzę także terapię dla osób współuzależnionych.

Udzielam wsparcia osobom doświadczającym życiowego kryzysu (np. strata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy), jak również borykającym się z problemami takimi jak: obniżony nastrój, trudności w kontrolowaniu emocji czy problemy z radzeniem sobie ze stresem.

Pomagam młodzieży w przezwyciężeniu takich trudności, jak: lęk, fobia specyficzna, samookaleczenia, depresja, problemy z kontrolowaniem złości, i tym podobne.

Autentyczność, empatia, szacunek i zaangażowanie to wartości, którymi kieruję się podczas spotkania z drugą osobą.

Wykształcenie

 

5 letnie studia magisterskie z psychologii na UMCS w Lublinie;

Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie;

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkołę Kształcenia Zawodowego;

Szkolenie: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie;

Kurs trenera VCC

Doświadczenie

 

Staż w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Kazuń Bielanach;

Centrum Wsparcia Psychologicznego w Lublinie – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji);

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku – psycholog;

Wolontariat w Poradni Leczenia Uzależnień MONAR w Lublinie;

Psycholog w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie;

Udzielanie konsultacji oraz wsparcia psychologicznego w prywatnym gabinecie;

Szkolenie z uzależnień behawioralnych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie;

Szkolenie “Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona

Specjalizuje się w

terapii uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych młodzieży i dorosłych;

psychoterapii uzależnień behawioralnych: komputer i internet, hazard patologiczny;

terapii dla osób współuzależnionych;

wsparciu i terapii młodzieży od 15 roku życia.

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Anna Domańska
Psycholożka, Seksuolożka młodzieży i dorosłych, Terapeutka par

Anna Domańska

Psycholożka, Seksuolożka młodzieży i dorosłych, Terapeutka par

Specjalizuje się w seksualności kobiet oraz osób lgbt+, diagnozie dysforii płciowej.
Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia. Udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie, doświadczającym gwałtownych zmian życiowych ( choroba, rozpad związku), przeżywającym trudności w relacjach, a także w obszarze seksualności. Swoim pacjentom oferuję atmosferę zrozumienia i akceptacji, uważnie słucham i z pełnym zaangażowaniem pomagam wypracować strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Pracuję także w języku angielskim i włoskim.

Wykształcenie

 

Studium pomocy psychologicznej dla par, Instytut Psychologii Zdrowia;

Studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna, SWPS;

Studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna, SWPS;

NCFE CACHE Wielka Brytania – umiejętności psychoterapeutyczne;

Trener TZA (Trening Zastępowania Agresji);

Studia magisterskie na kierunku filologia włoska

Doświadczenie

 

IV L.O. im. H. C. Hoovera w Rudzie Śląskiej – psycholog szkolny;

Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia w Krakowie – psycholog, seksuolog;

Nasza klinika w Ożarowie Mazowieckim- psycholog, seksuolog;

Staż seksuologiczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie;

Staż w brytyjskiej organizacji MindOut- praca z osobami LGBT+;

Kurs umiejętności terapeutyczne;

Kurs trener kontroli złości;

Szkolenie rozwój seksualny dzieci i młodzieży

Specjalizuje się w

konsultacjach psychologicznych dla osób doświadczających trudności w relacjach, także w obszarze seksualności;

pracy z osobami LGBT+;

terapia par i małżeństw;

diagnozie i wsparciu osób doświadczających dysforii płciowej;

diagnozie zaburzeń osobowości- test MMPI-2

Agnieszka Grad
Psycholożka, Seksuolożka, Terapeutka Par

Agnieszka Grad

Psycholożka, Seksuolożka, Terapeutka Par

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia. Udzielam wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie emocjonalnym, doświadczającym gwałtownych zmian życiowych (żałoba, rozstania, choroba), przeżywającym trudności w relacjach, a także w obszarze seksualności. Swoim pacjentom oferuję atmosferę zaufania i pełnej akceptacji. Stwarzam przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie, bez oceny i bez presji oczekiwań.

Posiadam długoletnie doświadczenie menedżerskie. Wspieram także osoby pracujące w biznesie w rozwoju ich ścieżki zawodowej oraz wzmacnianiu pewności siebie i odporności psychicznej. Pomagam urzeczywistniać marzenia, odważnie i w zgodzie z sobą.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pod okiem Doktora Wiesława Czernikiewicza w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia ul. Dolna w Warszawie oraz na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.

.

Wykształcenie

 

Studia magisterskie z psychologii na SWPS

Podyplomowe studia z seksuologii na SWPS

Szkoła Stibitz zakończona Akredytacją EMCC Mentor Practitiner

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – w trakcie

Akademia Trenerska w Wyższej Szkole Bankowej

Doświadczenie

 

Staż Poradnia Seksuologic i Patologii Współżycia ul. Dolna;

Staż na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku;

Certyfikat Coacha – International Coaching Federation (ICF)

Kurs Mentora Practitioner – akredytacja EMCC

Kurs Facilitatora Pozytywnej Dyscypliny – Certified Empowering People in the Workplace Facilitator

Certyfikat Leadership for Engagement & Development

Kurs Trener LAB

Kurs Practitioner do mierzenia osobowości Facet5

Kurs Facilitator na korzystanie z narzędzia SuperSkills

MTQ48 (Mental Toughness Questionare)

Specjalizuje się w

Terapii seksuologicznej osób dorosłych oraz powyżej 16 r.ż.

Terapii par

Coachingu

Zabawki w łóżku – pomagają czy szkodzą?

Zabawki w łóżku czyli o tym jak się z nich cieszyć, ale nie uzależnić.

Osteopata dla młodzieży z ADHD i spektrum autyzmu? TAK!

W przypadku ADHD oraz spektrum autyzmu dochodzi do szybkiego przestymulowania w związku z sposobem odbierania świata zewnętrznego oraz procesów myślowych charakterystycznych dla powyższych diagnoz co wpływa negatywnie na cały organizm.

Persona czyli nasza społeczna maska w psychologii Carla Junga

Persona to najbardziej zewnętrzna warstwa naszej psychiki – oblicze, które pokazujemy światu. To zestaw cech, zachowań, postaw i atrybutów, które tworzą naszą “społeczną osobowość”.

Wpływ diety na ADHD w dorosłości

Odżywianie odgrywa ogromną rolę nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Mózg, podobnie jak inne narządy, potrzebuje odpowiednich składników odżywczych do prawidłowego działania. W jaki sposób dieta może więc wpływać na samopoczucie osób z ADHD?

Aleksandra Wiśniewska
Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna młodzieży i dorosłych

Aleksandra Wiśniewska

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna młodzieży i dorosłych

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w placówkach oświatowych, psychoterapeutycznym gabinecie prywatnym z osobami dorosłymi; udzielając konsultacji psychologicznych dla rodziców, prowadząc warsztaty kompetencji emocjonalno-społecznych oraz zajęcia indywidualne dla dzieci w spektrum autyzmu.

Stale poszerzam swoje kompetencje, w swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa, swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Praca terapeutyczna jest dla mnie taką formą kontaktu z pacjentem, która daje przywilej poznania jego indywidualnej historii i doświadczeń, które go ukształtowały. Wierzę, że poprzez budowanie w trakcie terapii relacji opartej na zaufaniu, możliwe staje się przezwyciężanie wszelkich trudności i kryzysów psychicznych z jakimi zmaga się pacjent.
W pracy indywidualnej staram się towarzyszyć mu w tym procesie, stwarzać okazję do wykorzystania nawet bardzo trudnych doświadczeń jako wewnętrznych zasobów umożliwiających odkrywanie oraz realizację ważnych dla niego wartości i potrzeb.

Wykształcenie

 

W trakcie II roku 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego
w nurcie psychodynamicznym, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne;

Staż – Oddział Dzienny Rehabilitacyjny Psychiatryczny, Warszawa;

Studia podyplomowe w Wyższej szkole kształcenia zawodowego
kier.: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów;

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Bemowo;

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kierunek: psychologia, studia jednolite magisterskie;

Staż – Trening Umiejętności Społecznych
Poradnia Przystań Psychologiczna w Warszawie;

Warsztat “Porozumienie bez przemocy” – Joanna
Berendt;

Szkolenie “Trener TUS” – Tomasz Bilicki,
Krzysztof Durnaś;

„3R: Relacja, regulacja, rozwój – edycja dla
profesjonalistów” (16.01-12.02.2023r.) Agnieszka
Stein i Małgorzata Stańczyk;

„Szkoła konsultacji – Wiosna 2023” Agnieszka
Stein i Małgorzata Stańczyk;

“Warsztat psychologa klinicznego. Umiejętności
praktyczne i narzędzia diagnostyczne” mgr
Andrzej Janiak, “Akademia Psyche”;

“Jak postępować kiedy pacjent zgłasza, że
doznaje przemocy w rodzinie?” p. Renata Durda,
Szkoła Psychoterapii Dialog;

“Interwencja kryzysowa dla osób
doświadczonych wojną w Ukrainie” – mgr Joanna
Sielska, PsychoMedic;

„Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o
nieprawidłowo rozwijającej się osobowości u
nastolatków?” dr hab. Nauk med. Maciej Pilecki,
Szkoła Psychoterapii Dialog;

„Farmakoterapia a proces psychoterapeutyczny”
dr Piotr Markowski – PsychoMedic

Doświadczenie

 

Psycholog w Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej
Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim;

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia – Centrum Psychoterapii i
Pomocy Psychologicznej Mental Health;

Psycholog w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie
Przedszkolnym „Vitautia” w Wołominie;

Psycholog, asystentka nauczyciela w Niepublicznej
Szkole Terapeutycznej „Pod wielkim dachem nieba”
w Warszawie

Specjalizuje się w

terapii nastolatków od 16 r.ż.;

wsparciu dla osób doświadczających kryzysu życiowego, zaburzeń psychicznych, zaburzeń lękowych, depresji, trudności w radzeniu sobie z emocjami;

wsparciu w budowaniu relacji z samym sobą oraz bliskimi

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

Magdalena Pawłowska
Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Magdalena Pawłowska

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, jestem w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zyskałam prowadząc terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, specjalizując się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu i ADHD, specyficznych trudności szkolnych. Prowadziłam również konsultacje psychologiczne i poradnictwo dla Rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Obecnie pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą w nurcie psychodynamicznym. Bliskie jest mi postrzeganie człowieka w holistycznym ujęciu, łączącym analizę procesów psychologicznych, jak i somatycznych. Swoją pomoc kieruję do osób doświadczających kryzysów psychicznych, trudności relacyjnych, pragnących dokonać zmiany. Terapię postrzegam jako proces, w którym możemy nie tylko zrozumieć źródło naszych przeżyć i trudności, ale również jako przestrzeń do realnej zmiany.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie

 

W trakcie Szkoły Terapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

Mgr psychologii Uniwersytet Warszawski;

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży Centrum CBT Warszawa;

Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci (zagadnienia traum okołoporodowych, wcześniactwa, zaburzeń rozwojowych dzieci) Instytut Matki i Dziecka, Warszawa;

Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż. PSTIS, Warszawa;

Sensory Babies. Emilly Hills, Lindsay Hardy Kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od okresu prenatalnego do 3 roku życia;

Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej. Kurs I stopnia Centrum Terapii Rozwojowej Wyspa, Gdańsk;

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej Kurs II stopnia SInet Edukacja i Terapia, Warszawa;

Diagnoza procesów integracji sensorycznej Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z
Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO;

Sensomotoryczna Terapia Widzenia Orticus Agnieszka Rosa;

Obserwacja kliniczna w aspekcie fizjoterapeutycznym Fundacja Okno;

Stymulacja przedsionkowa z włączeniem pracy systemu wzrokowego i słuchowego Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO;

Całościowe zaburzenia rozwoju Ośrodek Szkolenia SCOLAR, Warszawa;

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Synapsis;

Trening Umiejętnosci Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu Fundacja Pomoc Autyzm;

Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia Poza Schematami, Warszawa;

Tiki – diagnoza i terapia Poza Schematami, Warszawa;

Leczymy lęk, czyli Program Coping Cat – leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków Poza Schematami, Warszawa;

Diagnoza i terapia zaburzeń wydalania, jedzenia, trichotillomanii, złych nawyków (dermatologicznych, obgryzanie paznokci) Poza Schematami, Warszawa;

Diagnoza i praca z dzieckiem z zespołem FAS Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Centrum, Warszawa

Doświadczenie

 

Psycholog w Gabinecie Terapii Dziecka, Warszawa;

Psycholog i terapeuta integracji sensorycznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Inspiracja, Nieporęt;

Psycholog w Przedszkolu Kids College, Warszawa

Specjalizuje się w

pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i psychosomatycznymi

psychoterapii młodzieży od 15 r.ż.

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.

  • 1
  • 2