Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

TERAPIA GRUPOWA ONLINE

terapia online

Grupa skierowana jest dla osób, których łączy syndrom DDA i DDD.

Spotkania podzielone są na dwie części

–Część pierwsza obejmuje dzielenie, gdzie każdy uczestnik dzieli się swoim doświadczeniem (związanym z tematem wiodącym spotkania). Pierwsza część oparta jest na materiałach zatwierdzonych przez ACA i obejmuje Wielką Księgę DDA, Podręcznik do pracy na Krokach „12 Kroków DDA” (żółty zeszyt), Laundry List.

Część druga to trening umiejętności TUS, podczas którego uczestnik uczy się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami (prowadzący najpierw omawia i prezentuje omawianą umiejętność, następnie uczestnicy ćwiczą ich praktyczne zastosowanie na wskazanych przez siebie przykładach). Druga część bazuje na treningach umiejętności DBT i obejmuje naukę skuteczności interpersonalnej, regulację emocji, uważności oraz naukę akceptacji. Spotkania są miejscem wymiany spostrzeżeń, perspektyw w sposób społecznie akceptowalny, co także będzie elementem drugiej części spotkań.

 

 

Spotkania: odbywają się raz w tygodniu przez okres 10 tygodni
Częstotliwość spotkań to 1 raz w tygodniu (2 godziny w środy lub piątki). Kwalifikacje do grupy przeprowadza specjalistka terapii uzależnień.

Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, Coach

10 spotkań w wymiarze 1 raz w tygodniu po 2h.
Płatność jednorazowa za całość 700 zł.

Grupa do 10 osób.