Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Psycholożka, Terapeutka uzależnień i współuzależnień, Terapeutka TSR, Psychoterapeutka ericksonowska oraz integracyjna

Aleksandra Goździk

Psycholożka, Terapeutka uzależnień i współuzależnień, Terapeutka TSR, Psychoterapeutka ericksonowska oraz integracyjna

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w procesie certyfikacji.
Ukończyłam Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, jestem w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Doświadczenie praktyczne nabyłam m.in. podczas pracy w poradni uzależnień i organizacjach pozarządowych pomagających osobom w kryzysach życiowych. Odbyłam szkolenia terapeutyczne m. in. z terapii uzależnień, pracy z lękiem i zaburzeniami nastroju, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Nadal poszerzam swój warsztat psychoterapeutyczny biorąc udział w wielu szkoleniach. Pracuję również jako wellness coach ucząc zadbania o dobrostan psycho-fizycznych radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz poprawienia odporności psychicznej.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową osób dorosłych napotykających różnego rodzaju trudności w codziennym życiu. Integruję elementy różnych metod terapeutycznych i arteterapii. Bliskie mi jest holistycznie pojmowania człowieka jako całości interakcji pomiędzy ciałem, umysłem, emocjami i jego środowiskiem. Interesuję się ekopsychologią oraz technikami uważności. Wierzę, że każda osoba jest unikalna i posiada zasoby do poprawy swojej sytuacji życiowej, które staramy się odkryć podczas terapii.

Oprócz metod psychoterapeutycznych, w pracy inspiruje mnie także sztuka i natura. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Prowadzę sesje po polsku, angielsku i włosku. Moje ulubione motto brzmi: „Człowiekiem jestem; nic, co ludzkie, nie jest mi obce” (Terencjusz).
W przypadku braku opieki zapraszam na konsultację z niemowlakiem.
Psicologa, terapista delle dipendenze e co-dipendenze, Psicoterapeuta Ericksoniano in formazione

Sono psicologa e psicoterapeuta nel Corso di certificazione.
Dopo la laurea in psicologia, ho finito la Scuola di Terapia della Dipendenza da Alcool e della Co-
Dipendenza e attualmente sto seguendo un corso di psicoterapia di 4 anni presso l'Istituto Polacco
Erickson. Ho molti anni di esperienze pratiche, tra le altre: mentre lavoravo in una clinica per le
dipendenze e in organizzazioni non governative che aiutano le persone in vari crisi di vita. Ho
completato la formazione terapeutica, tra cui: nella terapia della dipendenza, lavoro con disturbi
d'ansia e dell'umore, terapia focalizzata sulla soluzione. Continuo ad ampliare le mie competenze psicoterapeutiche partecipando a numerosi corsi di formazione. Lavoro anche come coach del
benessere, insegnando come mantenere il benessere psico-fisico, affrontare lo stress, il burnout e
migliorando la resilienza mentale. Fornisco terapia individuale e di gruppo ad adulti che incontrano
vari tipi di difficoltà nella vita quotidiana. Integro elementi di vari metodi terapeutici e arteterapia. Mie` vicina la comprensione olistica dell'uomo come intera interazione tra il corpo, la mente, le emozioni e il suo ambiente. Mi interessa l` ecopsicologia e tecniche di consapevolezza. Credo cheogni persona sia unica e abbia risorse per migliorare la propria situazione di vita, che cerchiamo discoprire durante la terapia. Oltre ai metodi psicoterapeutici, nel mio lavoro mi ispiro anche dall'arte edalla natura. Conduco sessioni in polacco, inglese e italiano.

Wykształcenie

 

W trakcie całościowego, akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim;

W trakcie studiów podyplomowych z hortiterapii na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim;

Szkolenie zaawansowane z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR;

Studium terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy Instytucie
Psychologii Zdrowia;

Wydział psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa – mgr psychologii;

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, mgr filologii włoskiej

Doświadczenie

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i DPS jako psycholog, coach w
firmie międzynarodowej;

Streetworker i psycholog w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Warszawa;

Ekspert w Zespole Specjalistów w projekcie „Najpierw mieszkanie”,
Warszawa;

Coach w zespole w firmie międzynarodowej, praca w języku angielskim;

Psycholog/terapeuta w Poradni Uzależnień SP ZOZ Warszawa Ursynów;

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz konsultacje i wspieranie dla osób z różnych środowisk i narodowości;

Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

Edukacja na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i przeżywaniem emocji;

Warsztat techniki pracy terapeutycznej z zakresu psychologii
humanistycznej;

Gestalt;

Szkolenie TSR;

Wolontariat w warszawskich organizacjach zajmujących się pomocą osobom
w kryzysie bezdomności;

Wolontariat z dziećmi autystycznymi, Warszawa;

Wolontariat w Klubie Uchodźcy, Warszawa.

Specjalizuje się w

terapii indywidualnej osób dorosłych;

wsparciu w kryzysach osobistych i życiowych;

przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, radzeniu sobie ze stresem i trudnymi
sytuacjami w pracy;

wsparciu w kryzysach w związkach;

wsparciu osób nieheteroseksualnych;

pomocy osobom zmagającym się z nadmiernym lękiem;

terapii uzależnień i współuzależnień oraz DDA;

wsparciu osób z dolegliwościami psychosomatycznymi;

terapii po polsku, angielsku i włosku

terapii online;

terapii zaburzeń typu borderline oraz zaburzeń odżywiania;

terapii traumy i PTSD;

interwencji kryzysowej;

wsparciu dla osób z ADHD oraz ze spektrum autyzmu;

coachingu oraz psychoedukacji dla rodzin osób uzależnionych

terapii metodą TSR

hortiterapii

 

RECENZJA „Perfekcjonizm – Jak uwolnić się od samokrytyki, zbudować stabilne poczucie własnej wartości i odnaleźć wewnętrzną równowagę”.

Jak pozwolić sobie być nieperfekcyjnym? Jak radzić sobie z złością, wstydem oraz porażką?

RECENZJA “Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” Kara Lissy

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”. „Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi

Dopamina- wróg czy przyjaciel? Dlaczego tak łatwo się uzależniamy?

Współcześnie otacza nas ogromna liczba różnych bodźców, które dają nam przyjemność, jak seriale, gry komputerowe, słodycze, fast foody, zakupy, seks, pornografia czy media społecznościowe. Oczywiście, nie ma niczego złego w serwowaniu sobie prostych przyjemności. Powodem do niepokoju jest moment, w którym zaczynamy się od nich uzależniać.