Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach

Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach

Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia.
Udzielam wsparcia terapeutycznego osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym dorastającym w środowisku, gdzie problemem było uzależnienie opiekunów ( i aktualnie osoby te same doświadczają trudności zawodowych/osobistych/egzystencjalnych).

W swojej praktyce korzystam z narzędzi dialogu motywacyjnego, terapii dialektyczno-behawioralnej (w tym TUS), coachingu, praktyki uważności oraz literatury terapeutycznej. Pracuje także w oparciu o wytyczne programu redukcji szkód (RS) oraz ograniczenie picia (POP).

Współpracując ze mną odnajdziesz na nowo zapomniany czy też zagubiony w codziennej prozie życia swój potencjał oraz to coś, co nada sens twojemu życiu. W pracy ze mną nie będziesz oceniany, będziesz natomiast przyjęty - właśnie takim, jakim jesteś, w rzeczywistości której doświadczasz, w kondycji, którą aktualnie prezentujesz.
Nie gwarantuję Ci prostego i przyjemnego procesu osiągnięcia zmiany, ale na pewno procesu twórczego, konstruktywnego, bogatego w emocje każdego rodzaju, na przeżywanie których będzie tyle czasu i miejsca, ile będziesz potrzebował/ła.

Moje motto zawodowe brzmi - gdy rozmawiamy o trudnych aspektach naszego życia, to życia staje się prostsze, do czego serdecznie zachęcam i zapraszam.

Wykształcenie

 

Studium Terapii Uzależnień, Fundacją Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis z siedzibą w Łodzi, ścieżka specjalisty (w trakcie certyfikacji);

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie, Integri TSR, Piaseczno;

Profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń;

Program Redukcji Szkód (PRS), CARE Brok;

TUS (trening umiejętności społecznych) w nurcie terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) oraz szkolenie dla liderów Family Connections DBT;

Interwencja kryzysowa- Creations Company Limited by Guarantee, Irlandia;

Liczne szkolenia zawodowe (m.in. Care Support QQI 5, Challenging Behaviour QQI 5, Intellectual disability –QQI 5, Palliative Care – QQI 5, Irlandia);

Life Coaching Program, Positive Success Group, FETAC Level 6, Irlandia;

Living Works Start, TASC, HSE, National Office for Suicide Prevention, Irlandia

Doświadczenie

Terapeuta uzależnień, VIDE ośrodek medyczno – psychologiczny, Płock / Ciućkowo

Staż kliniczny, Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu i współuzależnień, Działdowo.

Family Connection (treningi dla bliskich osób z zaburzeniami borderline) prowadzenie i współprowadzenie, cyklicznie.

Staż, nurt psychodynamiczny (100h), Psychomedic, Warszawa

Staż z osobą uzależnioną i współuzależniona (100h), Psychomedic, Warszawa

Praca z parami jako coach, instruktor CrMS, prywatna poradnia Pulchra Vitae, Irlandia

Specjalizuje się w

Psychoterapia osób uzależnionych od substancji (16+);

Psychoterapia dla osób współuzależnionych;

Psychoterapia osób uzależnionych od czynności;

Doświadczenia traumatyczne;

Chwiejność emocjonalna (w tym stany lękowe, depresyjne, myśli samobójcze);

Trudności w relacjach;

Trudności w samoakceptacji;

Trudności w osiąganiu celów i priorytetowaniu działań’

Trudności związane z życiem na emigracji lub powrotem do kraju

Terapia grupowa DDA/DDD online

Grupa skierowana jest dla osób, których łączy syndrom DDA i DDD. Część pierwsza: obejmuje dzielenie, gdzie każdy uczestnik dzieli się swoim doświadczeniem. Część druga: to trening umiejętności TUS, podczas którego uczestnik uczy się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami