Umów wizytę
Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów Psychodynamicznych i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Renata Głuszek

Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów Psychodynamicznych i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyłam
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży
prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jestem certyfikowaną nauczycielką Montessori, przez ponad 15 lat pracowałam jako nauczycielka i metodyczka w szkołach publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Chinach, Indonezji, Birmie, Syrii, Irlandii i Szwajcarii).

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, regularnie superwizuję prowadzone procesy terapeutyczne podczas superwizji grupowej, która jest częścią szkolenia w Szkole Psychoterapii, oraz podczas superwizji indywidualnej.

IN ENGLISH

A Gdansk University graduate, a sociotherapist certified in Psychodynamic School of Sociotherapy, a branch of Krakow Centre of Psychodynamic Psychology. I am a certified Montessori teacher and co-ordinator who has over 15 years’ experience in working in public and private schools and institutions, in Poland and abroad (in China,Indonesia, Myanmar, Syria, Ireland and Switzerland). I am an active member of Polish Society of Psychodynamic Sociotherapists and Polish Society of Psychodynamic Psychotherapy.

As a therapist, I use the psychodynamic approach with the elements of Transference Focus Therapy (TFP). I regularly supervise my work, both during a group supervision sessions which are a part of my training, and through one-to-one supervision sessions.

Wykształcenie

 

– 5 letnie studia magisterskie na filologii angielskiej na Uniwersytecie
Gdańskim;
– 2 letnie Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży prowadzone przez
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne;
– w trakcie 4 letniego całościowego szkolenia psychoterapii
psychodynamicznej w Krakowskim Studiu Psychodynamicznym,
szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie

 

– Gabinet prywatny, w którym prowadzona jest psychoterapia
indywidualna w języku polskim i angielskim
– Szkoła Podstawowa Montessori w Elblągu (metodyczka i nauczycielka)
– Sopocka Szkoła Montessori (nauczycielka i wychowawczyni)

Specjalizuje się w

– pracy z dziećmi i młodzieżą, wparciem w trudnościach w nauce i
nawiązywaniu relacji
– pracy z pacjentem anglojęzycznym