Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Coach to najczęściej osobisty trener, pracuje z osobami bez diagnozy – zdrowymi. Współpraca nie polega na pracy z problemami klienta, ale na wsparciu, poradach, wykorzystaniu zasobów i możliwości.

Coach, zwany również trenerem życiowym lub trenerem osobistym, to profesjonalista specjalizujący się w wspieraniu klientów w osiąganiu ich celów osobistych, zawodowych lub rozwojowych. Głównym celem coachingu jest pomoc klientom w identyfikowaniu ich celów, rozwijaniu strategii osiągania tych celów oraz motywowanie ich do podejmowania działań w celu ich realizacji.

Coaching często obejmuje:
  • Wyjaśnienie celów: pomaga klientowi zdefiniować i wyjaśnić swoje cele, zarówno krótko-, jak i długoterminowe.
  • Rozwój strategii: wspiera klienta w opracowaniu konkretnych planów i strategii, które pomogą im osiągnąć wyznaczone cele.
  • Motywacja i wsparcie: służy jako źródło wsparcia i motywacji dla klienta, pomagając im utrzymać zaangażowanie i determinację w dążeniu do celów.
  • Rozwój umiejętności: może również pomagać klientom w rozwijaniu konkretnych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia ich celów, takich jak umiejętności komunikacyjne, zarządzanie stresem czy budowanie pewności siebie.
Coaching może dotyczyć wielu obszarów życia takich jak:
  • kariera zawodowa
  • życie osobiste, zdrowie
  • kondycja fizyczna
  • relacje międzyludzkie
  • rozwój osobisty.

Istnieją różne podejścia i metody coachingu, w tym coachingu życiowego, coachingu biznesowego, coachingu zdrowia i wellness oraz coachingu wykonawczego, z których każde może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

W przeciwieństwie do terapeuty, coach niekoniecznie musi posiadać formalne wykształcenie z dziedziny psychologii czy terapii, ale zazwyczaj odbywa specjalistyczne szkolenia i posiada odpowiednie certyfikaty.

COACHING W WARSZAWIE ORAZ ONLINE
W naszym zespole znajdziesz coachów, którzy jednocześnie posiadają wykształcenie psychologiczne, psychoterapeutyczne:

Poradnia Śródmieście

Karolina Królikowska-Grzelak

 

 

 

Aleksandra Goździk

 

 

 

Agnieszka Grad

 

 

 

Poradnia Mokotów:

Iwona Łaskarzewska

 

 

 

Ewelina Majkowska

 

 

 

Aleksandra Stolarczyk

 

 

 

Coaching online:

Lena Szturomska-Jóźwik