Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jaki jest cel interwencji kryzysowej?

Interwencja Kryzysowa: Natychmiastowa Pomoc Psychologiczna w Trudnych Sytuacjach Interwencja kryzysowa stanowi krótkoterminową formę wsparcia psychologicznego, która ma na celu przyniesienie szybkiej poprawy samopoczucia osób zmagających się z trudnościami. Ta doraźna i prewencyjna metoda koncentruje się na bieżących problemach, zapobiegając pogłębianiu się kryzysu.

Interwencja kryzysowa jest skierowana do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach, z którymi same nie potrafią sobie poradzić. Obejmuje osoby doświadczające śmierci bliskiej osoby, myśli samobójcze, przemoc fizyczną czy psychiczną, klęski żywiołowe, wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie, bezdomność czy uzależnienie.
Sesje interwencji trwają zwykle 50 minut, a cały proces obejmuje około 12 spotkań, po których można podjąć decyzję o dalszej terapii.

 

Cele Psychologicznej Interwencji Kryzysowej:

1. Zapewnienie Bezpieczeństwa: Gwarancja, że osoba w kryzysie nie jest zagrożona i nie stanowi ryzyka dla innych. Obejmuje to również zaspokojenie podstawowych potrzeb i stworzenie komfortowych warunków.
2. Ocena Stanu i Rozmiaru Kryzysu: Dokładne zrozumienie stanu psychicznego oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
3. Określenie Źródła Kryzysu: Autentyczna chęć zrozumienia trudności z perspektywy osoby w kryzysie, bez oceniania sytuacji z góry.
4. Analiza Możliwości Do Poradzenia Sobie: Identyfikacja wewnętrznych (zasoby osoby) i zewnętrznych (wsparcie środowiskowe) możliwości radzenia sobie z trudnościami.
5. Plan Działania: Wspólne opracowanie strategii przeciwdziałania trudnościom. Pierwsze kroki powinny być łatwe do zrealizowania, aby budować motywację do kolejnych działań.
6. Zobowiązanie do Działania: Ustalenie kontraktu z osobą przechodzącą kryzys, że zastosuje się do planu, jednocześnie monitorowanie postępów i zapewnianie wsparcia.

Rezultatem interwencji kryzysowej jest poprawa samopoczucia oraz odzyskanie równowagi wewnętrznej. To forma wsparcia, która szybko przynosi ulgę, umożliwiając skoncentrowanie się na procesie długotrwałego uzdrawiania

Natalia Sajek

Psycholożka o specjalności terapii seksualnej, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Specjalistka terapii uzależnień

Grzegorz Ciach

Psycholog, Psychoterapeuta integracyjny, Terapeuta uzależnień, Terapeuta traumy

Ewelina Majkowska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka traumy

Aleksandra Stolarczyk

Psycholożka ze specjalnością kliniczną dorosłych i młodzieży, która w swojej pracy czerpie z metody TSR

Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, Coach

Magdalena Łabik

Psychoterapeutka psychodynamiczna, Psychotraumatolożka, Psychoonkolożka

Dorota Lebiatowska

Certyfikowana Terapeutka uzależnień, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Anna Domańska

Psycholożka, Seksuolożka młodzieży i dorosłych, Terapeutka par, Diagnostka

Aleksandra Wiśniewska

Psycholog, Psychoterapeutka psychodynamiczna młodzieży i dorosłych

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka