Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jaki jest cel interwencji kryzysowej?

Interwencja Kryzysowa: Natychmiastowa Pomoc Psychologiczna w Trudnych Sytuacjach Interwencja kryzysowa stanowi krótkoterminową formę wsparcia psychologicznego, która ma na celu przyniesienie szybkiej poprawy samopoczucia osób zmagających się z trudnościami. Ta doraźna i prewencyjna metoda koncentruje się na bieżących problemach, zapobiegając pogłębianiu się kryzysu.

Interwencja kryzysowa jest skierowana do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach, z którymi same nie potrafią sobie poradzić. Obejmuje osoby doświadczające śmierci bliskiej osoby, myśli samobójcze, przemoc fizyczną czy psychiczną, klęski żywiołowe, wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie, bezdomność czy uzależnienie.
Sesje interwencji trwają zwykle 50 minut, a cały proces obejmuje około 12 spotkań, po których można podjąć decyzję o dalszej terapii.

 

Cele Psychologicznej Interwencji Kryzysowej:

1. Zapewnienie Bezpieczeństwa: Gwarancja, że osoba w kryzysie nie jest zagrożona i nie stanowi ryzyka dla innych. Obejmuje to również zaspokojenie podstawowych potrzeb i stworzenie komfortowych warunków.
2. Ocena Stanu i Rozmiaru Kryzysu: Dokładne zrozumienie stanu psychicznego oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
3. Określenie Źródła Kryzysu: Autentyczna chęć zrozumienia trudności z perspektywy osoby w kryzysie, bez oceniania sytuacji z góry.
4. Analiza Możliwości Do Poradzenia Sobie: Identyfikacja wewnętrznych (zasoby osoby) i zewnętrznych (wsparcie środowiskowe) możliwości radzenia sobie z trudnościami.
5. Plan Działania: Wspólne opracowanie strategii przeciwdziałania trudnościom. Pierwsze kroki powinny być łatwe do zrealizowania, aby budować motywację do kolejnych działań.
6. Zobowiązanie do Działania: Ustalenie kontraktu z osobą przechodzącą kryzys, że zastosuje się do planu, jednocześnie monitorowanie postępów i zapewnianie wsparcia.

Rezultatem interwencji kryzysowej jest poprawa samopoczucia oraz odzyskanie równowagi wewnętrznej. To forma wsparcia, która szybko przynosi ulgę, umożliwiając skoncentrowanie się na procesie długotrwałego uzdrawiania

Grzegorz Ciach

Psychoterapeuta integracyjny, Terapeuta uzależnień, Terapia traumy

Ewelina Majkowska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapia traumy

Aleksandra Stolarczyk

Psycholożka ze specjalnością kliniczną dorosłych i młodzieży, która w swojej pracy czerpie z metody TSR

Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, Coach

Magdalena Łabik

Psychoterapeutka psychodynamiczna, Psychotraumatolożka, Psychoonkolożka

Dorota Lebiatowska

Certyfikowana Terapeutka uzależnień, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Anna Domańska

Psycholożka, Seksuolożka młodzieży i dorosłych, Terapeutka par

Aleksandra Wiśniewska

Psycholog, Psychoterapeutka psychodynamiczna młodzieży i dorosłych

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka