Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

DIAGNOZA ADHD

W Przestrzeń Holistic zapewniamy rzetelną diagnozę ADHD u młodzieży od 13 r.ż. i dorosłych, dlatego korzystamy wyłącznie z testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i polecanych w diagnostyce tej trudności.

Świadczymy kompleksową usługę, która obejmuje konsultację wstępną, diagnozę z zastosowaniem kilku narzędzi diagnostycznych, umożliwiających dokładną ocenę funkcjonowania Pacjenta i nasilenia objawów ADHD oraz konsultację omawiającą wyniki.

Diagnoza ADHD u młodzieży od 13 r.ż. i dorosłych wymaga wieloaspektowego podejścia, dlatego nie polegamy wyłącznie na jednym teście psychologicznym.
Nasze podejście opiera się na zastosowaniu kilku narzędzi diagnostycznych, w tym:

Test DIVA-5: Retrospektywny wywiad diagnozujący ADHD u dorosłych, uwzględniający objawy z dzieciństwa.

MOXO: Test oceniający wydajność uwagi oraz funkcje wykonawcze, stosowany w diagnozie ADHD.

Conners 3: Skala oceny zachowania i symptomów ADHD, służąca do identyfikacji i oceny ciężkości zaburzenia.

Jeśli obserwujesz u siebie następujące symptomy, może to sugerować możliwość ADHD:

 • Praca za biurkiem może być dla Ciebie wyzwaniem, często odczuwasz potrzebę poruszania się.
 • Masz tendencję do rozpraszania się i przełączania się między różnymi zajęciami bez ukończenia żadnego z nich.
 • Podczas rozmów towarzyskich dominujesz, trudno Ci skoncentrować się na słuchaniu innych i odpowiadaniu na ich wypowiedzi.
 • Zwykle potrzebujesz dodatkowej stymulacji lub częstych przerw, aby utrzymać zainteresowanie filmem lub serialem.
 • Czekanie w kolejce jest dla Ciebie uciążliwe, często towarzyszy temu uczucie niepokoju lub frustracji.
 • Twoje reakcje emocjonalne mogą być nieproporcjonalne do sytuacji, co prowadzi do konfliktów w relacjach.
 • Pomimo starań, trudno Ci zorganizować swoje życie w sposób, który zapobiega zapominaniu i gubieniu rzeczy.
 • Nawyki takie jak obgryzanie paznokci mogą być dla Ciebie trudne do powstrzymania.
 • Pomimo starań, trudno Ci efektywnie zarządzać swoim czasem i obowiązkami.
 • Pomimo że życie może być z pozoru w porządku, odczuwasz wewnętrzne napięcie i niepokój.

Jeśli te objawy brzmią znajomo, skontaktuj się z Przestrzeń Holistic w Warszawie, aby przeprowadzić dokładną ocenę i ewentualnie postawić diagnozę ADHD. Terapia i/lub leczenie farmakologiczne mogą pomóc w zarządzaniu objawami i poprawie jakości życia.

Terapeuta zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania testu diagnostycznego w przypadku podejrzenia bycia pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

CONNERS 3

Diagnoza ADHD jest bardzo złożona, ponieważ opiera się na połączeniu różnych metod. Jednym z kwestionariuszy, który może dobrze się sprawdzić w przypadku diagnozy, jest Conners 3.
Diagnozy tym kwestionariuszem można dokonać u dziecka lub nastolatka w wieku od 6 do 18 lat.

Test Conners 3 można wykonać w przypadku wystąpienia następujących objawów:

 • zaburzenia w zakresie uwagi i koncentracji;
 • nadpobudliwość ruchowa;
 • porywczość, wysoki poziom pobudzenia;
 • trudności w zakresie utrzymania motywacji;
 • kłopoty z regulacją swojego nastroju.

Występowanie tych symptomów zwykle zauważają rodzice, jednak sam wywiad, rozmowa ze specjalistą nie wystarczają do postawienia diagnozy.
Dziecko, które ma ADHD, jest praktycznie w ciągłym ruchu, nie może się skoncentrować na wielu czynnościach, w tym także na nauce. Wszystko to powoduje, że zwykle dzieci z ADHD mogą osiągać niższe wyniki w szkole, a także otrzymują gorsze oceny z zachowania. Bardzo duże znaczenie ma zrozumienie wykazywane przez nauczycieli, a także dostosowanie tempa nauki i programu do konkretnego ucznia.

Co bada Conners 3?

Conners 3 to kwestionariusz do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Możliwe jest badanie indywidualne lub grupowe.
Narzędzie zostało opracowane w trzech głównych wersjach:
dla rodzica dziecka, które ma od 6 do 18 lat;
dla nauczyciela dziecka, które ma od 6 do 18 lat;
do samoopisu (dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat).

Metoda Conners 3 została oparta na wytycznych z DSM-5, czyli jednego z podstawowych i najważniejszych podręczników do diagnozy psychologicznej. W kwestionariuszu Conners 3 znajdują się skale treściowe, kontrolne, objawowe. Conners 3 bada następujące obszary:

 • nieuwaga;
 • nadaktywność/ impulsywność;
 • problemy z nauką;
 • funkcje wychowawcze;
 • relacje z rodziną;
 • relacje z rówieśnikami.

Dodatkowo w kwestionariuszu znajdują się:

 • skale kontrolne (wrażenie pozytywne, wrażenie negatywne, wskaźnik niespójności);
 • skale objawowe DSM (ADHD – deficyt uwagi, ADHD – nadaktywność/impulsywność, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze);
 • pytania dodatkowe.
Ile trwa badanie Conners 3?

Badanie za pomocą kwestionariusza Conners 3 trwa od 10 do 25 minut. Ostateczny czas zależy od indywidualnych cech badanej osoby, jej zdolności do koncentracji oraz warunków panujących w gabinecie psychologicznym.

Co daje diagnoza przy pomocy testu Conners 3?

Badanie za pomocą kwestionariusza Conners 3 umożliwia dokonanie wstępnej diagnozy ADHD oraz ocenę prawdopodobieństwa występowania tego zaburzenia u badanej osoby. Dodatkowo, można połączyć to badanie z testem MOXO oraz innymi metodami diagnostycznymi, aby uzyskać kompleksowy obraz funkcjonowania pacjenta. Analiza wyników Conners 3 pozwala również na określenie profilu osoby badanej, co jest istotne w procesie terapeutycznym i monitorowaniu postępów w leczeniu. Kwestionariusz ten może być również używany w badaniach przesiewowych oraz w celu opracowania spersonalizowanego planu terapii dla pacjenta.

Jak przebiega diagnoza ADHD z wykorzystaniem testu Conners 3?

Konsultacja wstępna (50 min) – 220 zł
Test Conners 3 część pierwsza (50 min) – 510 zł
Test Conners 3 część druga (50 min) – 0zł
Diagnoza i omówienie wyniku oraz odbiór opinii pisemnej (50 min) – 420 zł
Łączny koszt diagnozy ADHD za pomocą testu Conners 3 – 1150 zł

Istnieje możliwość wykonania diagnozy ADHD z użyciem testu Conners 3 oraz MOXO, w celu pogłębienia diagnozy

Konsultacja wstępna (50 min) – 220 zł
Test Conners 3 część pierwsza (50 min) – 510 zł
Test Conners 3 część druga (50 min) – 0zł
Test MOXO (50 min) – 400 zł
Diagnoza i omówienie wyniku oraz odbiór opinii pisemnej (50 min) – 420 zł
Łączny koszt diagnozy ADHD za pomocą testów Conners 3 i MOXO – 1550 zł

Istnieje możliwość odbioru opinii pisemnej bez odbywania konsultacji omawiającej. Koszt opinii – 200 zł

Terapeuta zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania testu diagnostycznego w przypadku podejrzenia bycia pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

MOXO

Na czym polega test MOXO?

Test MOXO to innowacyjne narzędzie, które stanowi obiektywną ocenę profilu uwagi pacjenta. Jest to zaawansowane badanie zawierające mechanizmy dystraktorów, które symulują typowe sytuacje z życia codziennego. Dzięki temu test MOXO umożliwia realistyczną ocenę zdolności koncentracji i skupienia uwagi, co może być przydatne w diagnostyce różnych zaburzeń, w tym ADHD.

MOXO to testy dla dzieci od 7. do 12. roku życia oraz młodzieży od 13. roku życia i osób dorosłych. Dzięki MOXO można zbadać cztery kluczowe symptomy charakterystyczne dla ADHD:

 • nadaktywność,
 • problemy w utrzymaniu uwagi/koncentracji,
 • czas reakcji/zaburzenia postrzegania czasu,
 • impulsywność.
Wskazania do wykonania MOXO

Zaleceniem do przeprowadzenia testu MOXO jest podjęcie procedury diagnostycznej w celu oceny ADHD lub innych zaburzeń uwagi. Jest to również wysoce skuteczne i obiektywne narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i psychologicznego, aby sprawdzić, czy przynosi ono oczekiwane rezultaty.

MOXO gwarantuje wyniki, które są mierzalne, oznacza to, że mogą być zweryfikowane po czasie, dając wskaźniki mogące być niezwykle przydatne w:
procesie diagnozy zaburzeń uwagi, a także nadpobudliwości ruchowej czy czasu reakcji;

 • w przypadku trudności diagnostycznych oraz gdy inne metody badawcze nie są wystarczające;
 • skuteczniejszym dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb oraz stanu zdrowia pacjenta;
 • ocenie postępów w już prowadzonym leczeniu.
Jak wygląda i ile trwa badanie MOXO?

Badanie MOXO trwa około piętnastu minut i składa się z ośmiu segmentów. Test opiera się na prostej instrukcji „wykonuj / nie wykonuj”. W trakcie testu na ekranie pojawiają się zarówno elementy, które są celem zadania, jak i te, które nim nie są.

Podczas badania otrzymasz instrukcje, aby jak najszybciej naciskać klawisz spacji dokładnie raz za każdym razem, gdy pojawi się element docelowy na ekranie. Test składa się z ośmiu etapów, z różnymi rodzajami dystraktorów między nimi. Elementy docelowe mogą być prezentowane na ekranie przez różne okresy czasu, na przykład przez pół sekundy, sekundę lub trzy sekundy, po czym znika, a ekran pozostaje pusty przez ten sam okres, przez który był wyświetlany element.

Wskaźniki profilu pacjenta są mierzone w następujący sposób:

 • jeśli klawisz spacji jest naciśnięty, gdy element docelowy jest nadal widoczny na ekranie, jest to uważane za poprawną uwagę oraz poprawny czas reakcji;
 • gdy klawisz spacji jest naciśnięty po zniknięciu elementu docelowego, a ekran jest już pusty, jest to uważane tylko za poprawną uwagę;
 • jeśli spacja zostaje naciśnięta więcej niż raz w odpowiedzi na jeden element docelowy, a pierwsze naciśnięcie ma miejsce podczas wyświetlania elementu docelowego, jest to uważane za poprawną uwagę oraz poprawny czas reakcji;
 • wszelkie dodatkowe naciśnięcia klawisza spacji są uważane za objawy nadpobudliwości;
 • naciśnięcie klawisza spacji podczas ich wyświetlania jest uważane za objaw impulsywności;
 • jeśli klawisz spacji jest naciśnięty dwa razy, pierwsze naciśnięcie jest klasyfikowane jako objaw impulsywności, a drugie – nadpobudliwości.
Jakie są zalety testu MOXO?

Test MOXO jest niezwykle wiarygodnym narzędziem, które wykorzystuje dystraktory zbliżone do tych, z jakimi może się spotkać pacjent w różnych sytuacjach życiowych. Bazuje na systematycznie aktualizowanych międzynarodowych standardach dotyczących badań psychologicznych. Narzędzia badawcze MOXO zostały przygotowane we współpracy oraz pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych specjalistów z całego świata.

MOXO to test, który jest doskonałym narzędziem wspierającym zarówno proces diagnozy klinicznej, jak i kontrolę jej poprawności.

Jak przebiega diagnoza ADHD z wykorzystaniem testu MOXO?

Konsultacja wstępna (50 min) – 220 zł
Test MOXO (50 min) – 400 zł
Diagnoza i omówienie wyniku oraz odbiór opinii pisemnej (50 min) – 420 zł
Łączny koszt diagnozy ADHD za pomocą testu MOXO – 1040 zł

Istnieje możliwość wykonania diagnozy ADHD z użyciem testu Conners 3 oraz MOXO, w celu pogłębienia diagnozy

Konsultacja wstępna (50 min) – 220 zł
Test Conners 3 część pierwsza (50 min) – 510 zł
Test Conners 3 część druga (50 min) – 0zł
Test MOXO (50 min) – 400 zł
Diagnoza i omówienie wyniku oraz odbiór opinii pisemnej (50 min) – 420 zł
Łączny koszt diagnozy ADHD za pomocą testów Conners 3 i MOXO – 1550 zł

Istnieje możliwość odbioru opinii pisemnej bez odbywania konsultacji omawiającej. Koszt opinii – 200 zł

Terapeuta zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania testu diagnostycznego w przypadku podejrzenia bycia pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

DIVA-5

Na czym polega test DIVA-5?

DIVA-5 to test diagnostyczny dla osób dorosłych, u których podejrzewa się ADHD, wydany przez holenderską fundację DIVA z siedzibą w Hadze. Jest to rozbudowany kwestionariusz, który składa się z trzech części, a każda z nich odnosi się zarówno do okresu dzieciństwa, jak i dorosłości.

Psycholog diagnosta, który wykonuje badanie, zwraca uwagę na:

 • kryteria objawowe dla nadpobudliwości psychoruchowej i nadmiernej impulsywności;
 • kryteria objawowe dla zaburzeń koncentracji uwagi;
  wiek, w którym po raz pierwszy wystąpiły objawy ADHD;
 • charakter zaburzeń funkcjonowania, które wynikają z omawianych symptomów.

Test DIVA-5 jest formą wywiadu, który należy przeprowadzać w sposób staranny i bez pośpiechu. Każdemu pytaniu należy poświęcić odpowiednią ilość czasu na zastanowienie się nad odpowiedzią, a w przypadku potrzeby psycholog może przedstawić dodatkowe przykłady, aby lepiej zilustrować omawiane symptomy.

Podczas przeprowadzania testu DIVA-5 psycholog bada objawy ADHD w dzieciństwie oraz ich przejawy na kolejnych etapach życia. Ocena obejmuje także to, czy symptomy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej faktycznie sprawiają cierpienie lub negatywnie wpływają na jakość funkcjonowania danej osoby w społeczeństwie.

Badanie to może pomóc w zrozumieniu, jakie trudności dotykają osobę podejrzaną o ADHD i jak wpływają one na jej życie codzienne oraz relacje z otoczeniem. Warto pamiętać, że diagnoza ADHD wymaga profesjonalnego podejścia i kompleksowej oceny, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i leczenie dla osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

Jak przygotować się do testu DIVA-5?

Test DIVA-5 ma charakter retrospektywny, co oznacza, że bazuje na wspomnieniach z dzieciństwa. Zanim przystąpisz do przeprowadzenia testu, warto zastanowić się nad swoim dzieciństwem i próbować przypomnieć sobie problemy, które wtedy Ci towarzyszyły, oraz wydarzenia, które miały istotny wpływ na Twoje życie.

Wywiad obejmuje dwa spotkania po 50 min, ale jego dokładna długość może zależeć od tego, ile czasu potrzebujesz na przywołanie wspomnień. Po przeprowadzeniu wywiadu wynik testu jest interpretowany przez psychologa diagnostę. Jednakże do postawienia kompleksowej diagnozy i ustalenia dalszego postępowania konieczna będzie konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Warto podkreślić, że dokładna ocena ADHD wymaga profesjonalnego podejścia i kompleksowej analizy różnych czynników. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie odpowiedniego wsparcia oraz leczenia dla osoby podejrzewanej o to zaburzenie.

Jak przebiega diagnoza ADHD z wykorzystaniem testu DIVA-5?

DIagnozę ADHD z wykorzystaniem kwestionariusz DIVA-5 przeprowadzamy również w formie online.

Konsultacja wstępna (50 min) – 220 zł
Test DIVA-5 część pierwsza (50 min) – 440 zł (płatność za cały test)
Test DIVA-5 część druga (50 min) – 0zł
Diagnoza i omówienie wyniku oraz odbiór opinii pisemnej (50 min) – 420 zł
Łączny koszt diagnozy ADHD za pomocą testu DIVA-5 – 1080 zł

Istnieje możliwość wykonania diagnozy ADHD z użyciem testu DIVA-5 oraz MOXO, w celu pogłębienia diagnozy

Konsultacja wstępna (50 min) – 220 zł
Test DIVA-5 część pierwsza (50 min) – 440 zł (płatność za cały test)
Test DIVA-5 część druga (50 min) – 0zł
Test MOXO (50 min) – 400 zł
Diagnoza i omówienie wyniku oraz odbiór opinii pisemnej (50 min) – 420 zł
Łączny koszt diagnozy ADHD za pomocą testów DIVA-5 i MOXO – 1480 zł

Istnieje możliwość odbioru opinii pisemnej bez odbywania konsultacji omawiającej. Koszt opinii – 200 zł

Terapeuta zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania testu diagnostycznego w przypadku podejrzenia bycia pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Magdalena Bieniewicz- Wolak

Psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Iwona Łaskarzewska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka TSR, Trenerka umiejętności psychospołecznych

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka