Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

DIAGNOZA ADHD

W Przestrzeń Holistic zapewniamy rzetelną diagnozę ADHD u dorosłych, dlatego korzystamy wyłącznie z testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i polecanych w diagnostyce tej trudności.

Świadczymy kompleksową usługę, która obejmuje konsultację wstępną, diagnozę z zastosowaniem kilku narzędzi diagnostycznych, umożliwiających dokładną ocenę funkcjonowania Pacjenta i nasilenia objawów ADHD oraz konsultację omawiającą wyniki.

Diagnoza ADHD u dorosłych wymaga wieloaspektowego podejścia, dlatego nie polegamy wyłącznie na jednym teście psychologicznym.

Nasze podejście opiera się na zastosowaniu kilku narzędzi diagnostycznych, w tym:
1. Test przesiewowy DIVA-5: Służy jako pierwszy krok w diagnozie ADHD, umożliwiając szybkie zidentyfikowanie potencjalnych objawów tej trudności.
2. Test neuropsychologiczny MOXO: Pozwala na szczegółową ocenę różnych aspektów funkcjonowania, takich jak uwaga, impulsywność i hiperaktywność, co jest kluczowe dla diagnozy ADHD.

Dzięki temu podejściu możemy precyzyjnie ocenić różne aspekty funkcjonowania Pacjenta i dostarczyć mu rzetelną diagnozę ADHD oraz odpowiednie wsparcie i interwencje terapeutyczne.

MOXO
MOXO to test przeprowadzany na komputerze, przeznaczony dla osób w wieku od 6 do 70 lat. Badanie trwa około 15 minut dla dzieci i 19 minut dla dorosłych. Polega na szybkim reagowaniu poprzez naciskanie klawisza w momencie pojawienia się określonych elementów na ekranie, przy jednoczesnym odwracaniu uwagi od innych bodźców. Test ocenia 4 kluczowe wskaźniki: uwagę, czas reakcji, impulsywność i nadaktywność. Jest często wykorzystywany w badaniach, ponieważ realistycznie odwzorowuje codzienne wyzwania oraz umożliwia ocenę skuteczności stosowanej terapii.

DIVA-5
Wywiad diagnostyczny DIVA-5 dla dorosłych jest często używany jako narzędzie przesiewowe, skupiając się na głównych objawach ADHD zgodnie z kryteriami DSM-5. Trwa 1-1,5 godziny i może stanowić początkowy etap diagnozy, szczególnie gdy istnieją wątpliwości co do występowania objawów ADHD.

Przebieg
W Przestrzeń Holistic diagnoza ADHD u dorosłych przebiega według precyzyjnie ustalonego procesu:
1. Konsultacja wstępna:
Na pierwszym spotkaniu psycholog przeprowadza szczegółowy wywiad kliniczny, skupiając się na zbieraniu informacji dotyczących objawów ADHD oraz historii dolegliwości Pacjenta.
2. Przeprowadzenie testu:
Drugie spotkanie, trwające około dwóch godzin, poświęcone jest przeprowadzeniu testów psychologicznych. W tym etapie używane są przesiewowy test DIVA 5.0 oraz innowacyjny test neuropsychologiczny MOXO. Badania te pozwalają nie tylko na rozpoznanie lub wykluczenie ADHD, ale również na identyfikację ewentualnych współistniejących zaburzeń, takich jak depresja czy zaburzenia ze spektrum autyzmu.
3. Konsultacja i omówienie wyników:
Ostatnie spotkanie służy szczegółowemu omówieniu diagnozy oraz przekazaniu Pacjentowi potencjalnych zaleceń terapeutycznych.

Po zakończeniu badań psychologicznych każdy Pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologiczną, którą może przedstawić lekarzowi psychiatrze specjalizującemu się w diagnozie i leczeniu ADHD. Psychiatra, bazując na opiniach i wynikach, stawia ostateczne rozpoznanie i proponuje ewentualną farmakoterapię. W większości przypadków decyzja o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego
może zostać podjęta już na pierwszej wizycie u psychiatry, choć w pojedynczych sytuacjach może być konieczne dodatkowe spotkanie konsultacyjne w celu kontynuacji badania psychiatrycznego.

Objawy ADHD
Objawy ADHD mogą się różnić w zależności od wieku i indywidualnych cech danej osoby.

Dzielą się na trzy główne kategorie: problemy z uwagą, impulsywność oraz nadaktywność.
1. Problemy z uwagą:
– Trudności w skupieniu uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas;
– Łatwe rozpraszanie się;
– Trudności w utrzymaniu porządku i organizacji;
– Zapominanie o codziennych obowiązkach i zadaniach.
2. Impulsywność:
– Trudności w opanowaniu impulsów i kontrolowaniu zachowań;
– Skłonność do podejmowania szybkich decyzji bez zastanowienia się nad konsekwencjami;
– Skłonność do przerywania innych w trakcie rozmowy lub zajęć;
– Impulsywne podejmowanie ryzykownych działań bez przemyślenia konsekwencji.
3. Nadaktywność:
– Nadmierna aktywność fizyczna, szczególnie u dzieci (np. niezatrzymywanie się, ciągłe szorowanie się, wspinanie na meble);
– Trudności w utrzymaniu spokoju i ciszy, zwłaszcza w sytuacjach wymagających skupienia uwagi.
– Wrażenie, że osoba zawsze jest w ruchu; lub nie potrafi usiedzieć w miejscu

Leczenie
W Przestrzeń Holistic oferujemy różnorodne terapie skierowane specjalnie do osób z ADHD, uwzględniając indywidualne potrzeby i preferencje pacjenta. Wśród naszych specjalistów znajduje się również psychiatra.

W diagnostyce ADHD często stosuje się diagnozę różnicową z zaburzeniami osobowości, korzystając z takich narzędzi jak MMPI-2 i SCID-5. MMPI-2, czyli Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, jest narzędziem umożliwiającym ocenę cech osobowości oraz objawów pewnych zaburzeń psychicznych. Składa się z 567 pytań i może być przeprowadzany zarówno w formie papier-ołówek, jak i komputerowej. Niektóre cechy charakterystyczne dla ADHD mogą mieć swoje odzwierciedlenie w wynikach tego testu.
Natomiast SCID-5, złożony z dwóch arkuszy, to kolejne narzędzie wykorzystywane w diagnozie różnicowej. Pierwszy arkusz to test prawda/fałsz, gdzie badany odpowiada na 110 stwierdzeń, co pozwala na wstępne przesiewowe ocenienie. Drugi arkusz to wywiad diagnostyczny, przeprowadzany przez specjalistę, który szczegółowo analizuje różne cechy zaburzeń osobowości, zgodnie z kryteriami DSM-5. Test ten jest przeprowadzany stacjonarnie, a odpowiedzi zapisuje się ręcznie.

Te narzędzia pomagają specjalistom w diagnozie ADHD poprzez uwzględnienie możliwych zaburzeń osobowości, co pozwala na bardziej kompleksową ocenę pacjenta.

Magdalena Bieniewicz- Wolak

Psycholożka, Certyfikowana Psychoterapeutka psychoanalityczna, Diagnostyczka

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka