Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Services

PSYCHOTERAPIA – WARSZAWA

Psychoterapia - WarszawaJaki jest cel psychoterapii?

Najważniejszym, a jednocześnie realnym celem psychoterapii jest umiejętność radzenia sobie z emocjami zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Uświadomienie sobie własnych wewnętrznych konfliktów, typowych wzorców relacji pozwala nam dojść do momentu, w którym samokontrola nie sprawia większych trudności, a relacje z ludźmi znacznie się poprawiają.

Kolejnym, ogromnie ważnym celem, jest samoakceptacja czyli przyjęcie własnych ograniczeń, umiejętności rozgraniczenia tego na co mamy i nie mamy wpływu w naszym życiu. Uświadomienie sobie, że przeszłości nie da się zmienić, ale można mieć wpływ na dokonywane wybory tu i teraz pozwala nam uwolnić się od przeszłości, ale też wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość. Narzędzia psychoterapii uzbrajają człowieka w wiedzę i umiejętności, zestaw nowych mechanizmów obronnych do radzenia sobie w przyszłości w różnych sferach życia i sytuacjach.

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna i integracyjna?

Specjaliści z naszego centrum pracują w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zanim zdecydujesz się na psychoterapię w Warszawie, sprawdź, czym charakteryzują się te podejścia.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychodynamiczne oraz psychoanalityczne rozumienie pacjenta polega na uznaniu roli procesów nieświadomych w funkcjonowaniu psychiki, ich znaczenia dla rozwoju osobowości oraz wpływu na motywacje, zachowania i wybory życiowe. Przeżywane przez człowieka trudności w różnych sferach życia traktowane są jako przejawy wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, których odkrycie, zgłębienie i rozwiązanie w toku terapii skutkuje poprawą jego funkcjonowania oraz lepszym przystosowaniem do życiowych realiów.

Proces terapeutyczny toczy się w ramach relacji terapeutycznej, w której terapeuta ujawnić może istotne, typowe i powtarzalne wzorce relacji pacjenta z innymi ludźmi, w tym te problematyczne, których zbadanie i zrozumienie pozwala dostarczyć ważnych informacji, pomocnych w zrozumieniu i rozwiązaniu zgłaszanych przez pacjenta problemów.

Psychoterapia psychodynamiczna kładzie główny nacisk na zjawisko przeniesienia, czyli wyłaniania się w relacji terapeutycznej wzorców odczuwania, myślenia i zachowania, będących powtórzeniem różnych aspektów relacji ze znaczącymi osobami z przeszłości: rodzicami, opiekunami, które to są nadal żywe i aktywne w codziennym funkcjonowaniu.

Psychoterapia integracyjna

Jej głównym założeniem jest elastyczność w wyborze nurtu, metody, sposobu prowadzenia, techniki, a nawet liczby i częstotliwości sesji. Wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego problemu pacjenta. Tego rodzaju terapia ułatwi Ci radzenie sobie ze stanami lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości.

Psychoterapia integracyjna to rodzaj pomocy nie tylko dla dorosłych. Oferujemy również psychoterapię dla dzieci i młodzieży w Warszawie.

Przykłady objawów, z jakimi warto zwrócić się na psychoterapię

Po wykluczeniu przyczyn medycznych, psychoterapia będzie pomocna przy rozwiązywaniu takich problemów, jak:

 • zaburzona relacja z jedzeniem,
 • trudności w relacjach,
 • nieumiejętność odnalezienia się w społeczeństwie,
 • problemy ze snem,
 • chroniczne zmęczenie,
 • brak radości z codziennego życia,
 • niezdolność do wykonywania podstawowych obowiązków,
 • nerwice, stany lękowe,
 • kłopoty z samooceną,
 • brak motywacji oraz poczucia sensu,
 • nieumiejętne zarządzanie emocjami.

To oczywiście nie jedyne problemy, z którymi można się zgłosić na psychoterapię w Warszawie. Może ona pełnić również funkcję wspierającą – pozwoli Ci znaleźć motywację do działania i ułatwi pracę nad sobą każdego dnia.

Paulina Podrez

Założycielka ośrodka, Psychoterapeutka psychodynamiczna, Seksuolożka, Terapeutka par

Mariusz Kołacki

Psycholog, Psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz terapii schematu w trakcie szkolenia

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia, Mediatorka

Natalia Sajek

Psycholożka, Terapeutka uzależnień i współuzależnień, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

Aleksandra Marcińczyk

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo- behawioralna, Interwentka kryzysowa

Agnieszka Łukaszewska

Psychoterapeutka, Terapeutka rodzinna, Terapeutka par, Seksuolożka, Mediatorka

Izabela Rokita

Psychoterapeutka, Terapeutka rodzinna, Terapeutka par, Seksuolożka, Mediatorka

Paulina Wnorowska

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Interwentka kryzysowa, Diagnostyczka

Aleksandra Goździk

Psycholożka, Terapeutka uzależnień i współuzależnień, Terapeutka TSR, Psychoterapeutka ericksonowska oraz integracyjna

Magdalena Pawłowska

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Karolina Królikowska-Grzelak

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, Terapeutka psychosomatyczna

Aleksandra Wiśniewska

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna młodzieży i dorosłych

Małgorzata Żalikowska

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Certyfikowana terapeutka uzależnień, Terapeutka EMDR

Dorota Lebiatowska

Psycholożka, Certyfikowana Terapeutka uzależnień, Psychoterapeutka psychodynamiczna

Magdalena Łabik

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna, Psychotraumatolożka, Psychoonkolożka

Sylwia Pawlak

Psycholog, Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia, Certyfikowana terapeutka uzależnień młodzieży i dorosłych

Anna Trela

Psycholożka, Psychoterapeutka w szkoleniu analitycznym, Terapeutka C-PTSD

Natalia Kłosiewicz- Wołyńczyk

Psycholożka, Psychoterapeutka integracyjna, terapeutka par

Ewelina Majkowska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka traumy

Iwona Łaskarzewska

Psycholożka, Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, Terapeutka TSR, Trenerka umiejętności psychospołecznych