Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Terapeutą uzależnień może zostać osoba, która posiada magistra z psychologii, pedagogiki, socjologii i pokrewnych kierunków oraz ukończyła 2 letnie studia podyplomowe z zakresu terapii uzależnień.

Terapeuta uzależnień, znany również jako specjalista ds. terapii uzależnień lub terapeuta od substancji, to profesjonalista specjalizujący się w diagnozowaniu, leczeniu i wsparciu osób dotkniętych różnymi formami uzależnień, takimi jak uzależnienie od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki), uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu czy uzależnienie od jedzenia.

Główne zadania terapeuty uzależnień mogą obejmować:
  • Diagnozowanie: przeprowadzają ocenę pacjentów, aby zrozumieć ich historię, wzorce zachowań i problemy związane z uzależnieniem.
  • Leczenie: opracowują i wdrażają plany terapeutyczne, które mogą obejmować terapię indywidualną, grupową lub rodzinna oraz terapię farmakologiczną (jeśli to odpowiednie) w celu pomocy pacjentom w przezwyciężeniu swojego uzależnienia.
  • Wsparcie: zapewniają wsparcie emocjonalne i psychologiczne osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, pomagając im radzić sobie ze stresem, kryzysem oraz związanych z uzależnieniem problemów.
  • Edukacja: dostarczają edukacji na temat uzależnień, zdrowego stylu życia i strategii radzenia sobie z pokusami, aby umożliwić osobom uzależnionym samodzielne funkcjonowanie i utrzymanie trzeźwości.

Terapeuci uzależnień mogą pracować w różnych środowiskach, w tym w szpitalach, klinikach leczenia uzależnień, ośrodkach zdrowia psychicznego, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także w prywatnych praktykach. W swojej pracy często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni czy terapeuci rodzinny, aby zapewnić kompleksową opiekę osobom dotkniętym uzależnieniem oraz ich rodzinom.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ WARSZAWA

W naszym zespole terapeuci uzależnień współpracują z psychiatrą oraz psychodietetykiem i osteopatą w celu jak najszybszego pomocy powrotu do zdrowia zarówno psychicznego oraz fizycznego.

 

Nas specjaliści uzależnień i współuzależnień w:

Poradnia Śródmieście

Dorota LebiatowskaDorota Lebiatowska

 

 

 

Małgorzata Żalikowska

 

 

 

Aleksandra Goździk

 

 

 

Sylwia Pawlak

 

 

 

Poradnia Mokotów

Grzegorz Ciach

 

 

 

Terapia uzależnień online:

Lena Szturomska-Jóźwik