Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Grupa skierowana jest dla osób, których łączy syndrom DDA i DDD.

Spotkania podzielone są na dwie części:

Część pierwsza: obejmuje dzielenie, gdzie każdy uczestnik dzieli się swoim doświadczeniem (związanym z tematem wiodącym spotkania). Pierwsza część oparta jest na materiałach zatwierdzonych przez ACA i obejmuje Wielką Księgę DDA, Podręcznik do pracy na Krokach „12 Kroków DDA” (żółty zeszyt), Laundry List.

Część druga: to trening umiejętności TUS, podczas którego uczestnik uczy się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami (prowadzący najpierw omawia i prezentuje omawianą umiejętność, następnie uczestnicy ćwiczą ich praktyczne zastosowanie na wskazanych przez siebie przykładach).

Druga część bazuje na treningach umiejętności DBT i obejmuje naukę skuteczności interpersonalnej, regulację emocji, uważności oraz naukę akceptacji. Spotkania są miejscem wymiany spostrzeżeń, perspektyw w sposób społecznie akceptowalny, co także będzie elementem drugiej części spotkań.

Spotkania: odbywają się raz w tygodniu przez okres 10 tygodni
Częstotliwość spotkań to 1 raz w tygodniu (2 godziny w środy lub piątki). Kwalifikacje do grupy przeprowadza specjalistka terapii uzależnień.

10 spotkań w wymiarze 1 raz w tygodniu po 2h.
Płatność jednorazowa za całość 700 zł.
Grupa do 10 osób.

Prowadząca: Lena Szturmowska-Jóźwik terapeutka uzależnień młodzieży i dorosłych, trener, coach.

Zapisy odbywają się przez recepcję.