Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Co możesz zrobić już dziś aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Czym właściwie różni się psycholog, psychiatra od psychoterapeuty?

Psycholog

Psycholog jest to osoba, która ukończyła jednolite pięcioletnie studia magisterskie, kierunek – psychologia. Po obronieniu pracy magisterskiej student otrzymuje tytuł magistra psychologii. Po takim kierunku studiów kompetencje psychologa to: poradnictwo i wykonanie testów psychologicznych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, wydawanie zaświadczeń i orzeczeń psychologicznych, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów codziennych.

Psychiatra

Psychiatrą zostaje osoba, która ukończyła studia medyczne. Studia te trwają 6 lat, po ich ukończeniu (egzaminie państwowym) student może rozpocząć specjalizację z zakresu psychiatrii trwającą pięć lat. Studia kończy zaliczenie egzaminu specjalizacyjnego z zakresu medycyny, jaką jest psychiatria. Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń psychicznych. Lekarza obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Tylko on może leczyć pacjenta farmakologicznie, przepisywać recepty czy wystawić zwolnienie lekarskie.

Psychoterapeuta

Psychoterapeutą zostaje osoba po ukończeniu studiów wyższych (kierunek, który należy ukończyć zależy od warunków przyjęcia do konkretnej szkoły psychoterapii, jednymi z najczęściej wymaganych są: psychologia czy pedagogika) oraz czteroletniej szkoły konkretnego nurtu psychoterapii.
Obecnie istnieje wiele szkół psychoterapii, niestety nie ma w Polsce ustawy regulującej ten zawód, bo nie ma takiego zawodu formalnie. Dlatego osoba może nazywać się “psychoterapeutą”, również bez uzyskania odpowiednich kwalifikacji. Przed wyborem psychoterapeuty warto sprawdzić czy osoba, do której chcemy się zapisać uczyła się bądź jest w trakcie nauki w jednym z rekomendowanych przez PTP ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii.

Terapeuta

Terapeuta jest to osoba zajmująca się wspieraniem Pacjentów, może to być np. terapeuta zajęciowy – tzn. osoba prowadząca zajęcia dostosowane do konkretnej grupy pacjentów.
Praca terapeuty polega na prowadzeniu ćwiczeń, zajęć z fotografii, rysunku, sportu itp. Warto zwrócić uwagę, czy osoba prowadząca terapię ma ukończoną szkołę uprawniająca do wykonywania tego zawodu.

Coach

Coach to najczęściej osobisty trener, pracuje z osobami bez diagnozy – zdrowymi. Współpraca nie polega na pracy z problemami klienta, ale na wsparciu, poradach, wykorzystaniu zasobów i możliwości.