Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Psychiatrą zostaje osoba, która ukończyła studia medyczne. Studia te trwają 6 lat, po ich ukończeniu (egzaminie państwowym) student może rozpocząć specjalizację z zakresu psychiatrii trwającą pięć lat. Studia kończy zaliczenie egzaminu specjalizacyjnego z zakresu medycyny, jaką jest psychiatria.

Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń psychicznych. Lekarza obowiązuje przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Tylko on może leczyć pacjenta farmakologicznie, przepisywać recepty czy wystawić zwolnienie lekarskie.

Psychiatra jest lekarzem specjalizującym się w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i emocjonalnym oraz związanych z nimi problemów zdrowotnych. Po ukończeniu studiów medycznych, psychiatra odbywa specjalistyczne szkolenie w dziedzinie psychiatrii.

Główne zadania psychiatry obejmują:
  • Diagnozowanie: przeprowadzają ocenę psychiatryczną pacjentów, aby zdiagnozować różne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęki, schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i wiele innych.
  • Leczenie: Psychiatrzy są odpowiedzialni za opracowanie i nadzorowanie planu leczenia dla swoich pacjentów. Mogą przepisywać leki psychiatryczne, prowadzić terapię farmakologiczną oraz korzystać z różnych form terapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia interpersonalna czy terapia poznawczo-behawioralna dialektyczna.
  • Zapobieganie: Psychiatrzy angażują się również w działania mające na celu zapobieganie wystąpieniu zaburzeń psychicznych poprzez edukację społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego, promowanie zdrowego stylu życia oraz identyfikowanie i interwencję wczesnych objawów problemów psychicznych.
W naszym zespole przyjmuje psychiatra online:

Elżbieta Dzisiewicz PsychiatraElżbieta Dzisiewicz