Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Psychiatra z wykształceniem psychoterapeutycznym

Elżbieta Dzisiewicz

Psychiatra z wykształceniem psychoterapeutycznym

Korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego na oddziałach psychiatrycznych, również pełniąc funkcję ordynator Oddziału Psychiatryczno-Geriatrycznego, kieruje się myślą holistycznej opieki nad pacjentem.

Pani Elżbieta, stanowi ważne medyczne uzupełnienie dla naszego zespołu, dzięki całościowemu spojrzeniu na przeżywane dolegliwości, poszczególnego pacjenta.

Doświadczenie

 

Ordynator Oddziału Psychiatrycznego- Geriatrycznego przy ul Dolnej SWZPZPOZ w Warszawie.

Ordynator Oddziału Dziennej Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Lekarz konsultant Stowarzyszenia MONAR w Poradni Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień

Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych W Ośrodku Rehabilitacyjnym w Wólce Przybojewskiej

Biegły sądowo -psychiatrycznym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wykształcenie

 

Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z tytułem lekarza medycyny.

Pierwszy oraz drugi stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

4 letnie szkolenie Terapii Analizy Grupowej ”RASZTÓW”

Specjalizuje się w

Zaburzenia nastroju w tym te wynikające z chorób tarczycy, okresu menopauzalnego

Zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia lękowe

Zaburzenia snu, bezsenność

Uzależnienia od narkotyków oraz praca z osobami współuzależnionymi, DDA

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku w tym zawiązane z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, organicznymi zaburzeniami nastroju, otępieniem,

PTSD