Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

„Nasza przeszłość jest częścią tego, kim jesteśmy i kim się staniemy, ale nie musimy być jej podporządkowani. Kiedy rozumiemy, że nie da się zmienić tego, co nas spotkało, możemy zmienić sposób, w jaki chcemy podchodzić do życia dziś i jutro”.

„Poddanie swoich trudnych doświadczeń refleksji, zaakceptowanie ich i okazanie sobie współczucia w związku z nimi pomaga stopniowo uwalniać się od wstydu, który tak długo w nas narastał”.

 

Kara Lissy, amerykańska psychoterapeutka i pracownica socjalna, stworzyła poradnik dla dorosłych osób wychowanych w rodzinach, w których występował problem alkoholowy. Autorka podzieliła go na trzy części odpowiadające chronologii życia: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Prawdziwe historie z którymi można się utożsamić oraz ćwiczenia. Czyli co znajdziesz w nowej pozycji wydawnictwa GWP?

Książka wpisuje się w nurt poznawczo-behawioralny. Oferuje pigułkę wiedzy oraz ćwiczeń zmieniających sposób myślenia i zachowania. W każdej z części czytelnicy znajdą krótkie opisy teoretyczne omawianych tematów wraz z obrazującymi je fragmentami historii osób wychowanych w dysfunkcyjnych rodzinach. Dodatkowo, do każdego zagadnienia dołączone zostały propozycje praktycznych zadań, pomocnych w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych.

Autorka zaprasza do ważnego dialogu z samym sobą. Rozmowy, które się nie odbywały mogą zaistnieć wewnątrz nas.

Książka swoją budową przypomina zeszyt ćwiczeń, pod każdym zadaniem znajduje się miejsce przeznaczone do robienia własnych notatek. Może stać się okazją do przyjrzenia się własnym problemom i formą rozmowy z samym sobą. Możliwe, że pierwszej w życiu rozmowy ze sobą, ponieważ – jak twierdzi autorka – w rodzinach alkoholowych bardzo często o problemach się nie rozmawia, a nawet im zaprzecza. Terapeutka prostym językiem przedstawia problematykę psychologiczną, lektura jej książki wydaje się być dobrym pomysłem nawet dla laików psychologii.

Książka podzielona została na części w pierwszej poznajemy podstawowe zagadnienia oraz powracamy do obrazu siebie z przeszłości by zrozumieć teraźniejszość.

Pierwsza część poradnika zaopatrza czytelnika w wiedzę czym jest uzależnienie od alkoholu oraz jakie problemy są charakterystyczne dla rodzin dysfunkcyjnych. Rodzina, w której pojawia się problem alkoholowy nie stwarza dla dzieci bezpiecznych i stabilnych warunków do rozwoju, ich potrzeby i uczucia są często niedostrzegane. Nieustanne konflikty, brak szacunku, zaniedbanie są częścią codziennego życia. Często to dzieci przedwcześnie przejmują zadania osób dorosłych. Nierzadko członkowie rodziny doświadczają przemocy.

Autorka zwraca uwagę na to, że wyżej wymienione warunki prowadzić mogą do wykształcenia niskiej samooceny, obniżonej pewności siebie. Nadmiarowy wstyd i poczucie winy, trudności w stawaniu granic czy wyrażaniu własnych emocji to częste problemy dorosłego życia osób wychowanych w rodzinach dysfunkcyjnych. Tacy dorośli mogą nabierać przeświadczenia, że ich potrzeby i uczucia nie są ważne, że stanowią dla innych problem. Podczas czytania odbiorca będzie miał okazję zidentyfikować obszary wymagające zmiany w swoim życiu. Poprzez powrót do przeszłości zrozumie jak w rzeczywistości czuł się jako dziecko.

W kolejnej części czytelnik weźmie pod lupę swoje aktualne życie, ze szczególnym akcentem położonym na relacje z innymi oraz z samym sobą.

Terapeutka proponuje przejście żałoby po utraconym dzieciństwie i niezaspokojonych dziecięcych potrzebach, celem akceptacji i prawdziwego odnalezienia się w teraźniejszości.

W tej części książki uwagę zwraca nauka zdolności samowspółczucia i samowybaczania. Autorka zachęca nas do tego, aby zacząć się o siebie troszczyć. Poprzez ćwiczenia pomaga odbiorcy odnaleźć się w swoich emocjach, zachęca do odnajdowania własnych zainteresowań, wartości. Szukania swojej tożsamości, celem budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości.

W tej części książki można znaleźć przykładowe medytacje i wskazówki jak budować asertywne komunikaty. Dowiedzieć się także czym są zdrowe granice, stanowiące podstawę zdrowych relacji, a także odnaleźć propozycje ćwiczeń rozwijających ten obszar oraz nauczy się rozpoznawać zniekształcenia w swoim myśleniu. Podsumowując, kieruje ona w stronę miłości do siebie i samowspółczucia, zamiast osądzania samego siebie.

W ostatniej części autorka zwraca uwagą na przyszłe doświadczenia, zwłaszcza w zakresie budowania satysfakcjonujących, opartych na bliskości relacji z innymi ludźmi.

Będziemy mieli okazję dowiedzieć jakie są cechy zdrowych relacji oraz po czym poznać, że nie funkcjonują one najlepiej. Specjalistka przybliża tematykę konfliktów, jako nieuniknionej części relacji. Charakteryzuję zdrową rodzinę oraz proponuje pomysły, które można wdrożyć w celu umacniania więzi rodzinnych. Kara Lissy zachęca także do wzmacniania relacji z samym sobą poprzez kontakt ze swoimi preferencjami oraz dbaniem o ciało.

Książka „Dorośli wychowani w rodzinach z problemem alkoholowym” zawiera syntetyczny opis wielu problemów, z którymi borykają się osoby pochodzące z rodzin alkoholowych. Jednak na wielu stronach podjętych zostało dużo tematów, przez co żaden z nich nie został pogłębiony.

Lektura poradnika może zatem stanowić wieloobszarowy wstęp do pracy nad sobą. Książka ma w sobie coś kojącego, a zarazem motywującego.

Autorka pobudza w czytelnikach łagodność w stosunku do swojego cierpienia, ciekawość własnych przeżyć. Poprzez przebaczanie swoich błędów i cierpliwość zachęca do czerpania radości z życia.

Lektura może stać się zachętą do podjęcia troski o siebie i swoją rodzinę tu i teraz. Szczególnie polecam ją osobom, które lubią wykonywać ćwiczenia wzmacniające samoświadomość. Dzięki poradnikowi Kary Lissy można rozbudzić w sobie przekonania typu: „mam prawo do odczuwania emocji, posiadania potrzeb, zainteresowań oraz życia w zgodzie z własnymi wartościami”.

Sylwia Pawlak – psycholog, terapeutka uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.