Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ Terapia par – Jak pokonać destrukcyjne schematy i wzmocnić relację?

BY: paulina.podrez

Artykuły / Karolina Pawłowska / Strona główna

W każdym związku zdarzają się momenty trudne, pełne napięcia i nieporozumień.
Często te trudne chwile przeradzają się w powtarzające się wzorce zachowań, które mogą prowadzić parę do coraz większego oddalenia i bólu.

Zadajmy sobie klika ważnych pytań
 • Czy zdarzyło Ci się kiedyś poczuć, że Wasza relacja kręci się w kółko? Te same kłótnie, te same nieporozumienia, i te same bolesne chwile oddalające Was od siebie?
 • Jak często czujesz się bezradny lub bezradna wobec problemów w Waszej relacji, nie wiedząc, jak je skutecznie rozwiązać?
 • Czy zdarza Ci się myśleć, że Wasze problemy są nierozwiązywalne, mimo że oboje pragniecie poprawy?
 • Jak długo utrzymują się u Ciebie trudne emocje po kłótni? Czy trwają godziny, dni, a może nawet tygodnie?

Jeśli tak, EFT (Emotionally Focused Therapy) może być odpowiedzią, której szukacie.
Ta metoda, opracowana przez Sue Johnson, pomaga parom zrozumieć i przerwać negatywne cykle, które trzymają ich w emocjonalnej pułapce.

Czym jest EFT?

EFT to podejście terapeutyczne, które koncentruje się na emocjach jako kluczowym elemencie budowania i naprawy więzi w związkach.

Zostało stworzone przez Sue Johnson, która zrozumiała, że nasze emocje i sposób, w jaki je wyrażamy, odgrywają ogromną rolę w relacjach międzyludzkich.

Terapia EFT pomaga parom zrozumieć i zmienić ich emocjonalne reakcje, aby mogły lepiej komunikować się i zbliżać do siebie budując buduje zrozumienie i bliskość.

Negatywny cykl – prawdziwy wróg

W EFT głównym celem jest zidentyfikowanie i przerwanie tzw. “negatywnego cyklu” – destrukcyjnego wzorca interakcji, który utrzymuje parę w stanie konfliktu i dystansu. To właśnie ten cykl jest prawdziwym wrogiem, a nie Wasz partner czy partnerka. Cykl utrzymuje parę w stanie konfliktu i dystansu

Negatywny cykl może przybierać różne formy. Mogą one wyglądać tak:

 • Jedna osoba czuje się zranione lub zignorowana i reaguje złością, krytyką lub
  wycofaniem. Druga osoba czuje się atakowana lub odrzucona, co powoduje jej
  obronne zachowanie lub dalsze wycofanie.
 • Jedna osoba czuje się zraniona i zaczyna krytykować. Druga osoba czuje się
  atakowana i broni się, co tylko nasila konflikt.
 • Jedna osoba wycofuje się emocjonalnie, co sprawia, że druga osoba czuje się
  odrzucona i reaguje złością. Złość powoduje jeszcze większe wycofanie.

W efekcie pojawia się lęk i unikanie. Obie strony zaczynają unikać trudnych tematów z lęku przed kolejną kłótnią, co prowadzi do narastającego dystansu i poczucia osamotnienia

W EFT terapeuta pomaga Wam zobaczyć ten cykl jako wspólnego wroga i nauczyć się, jak go przerwać.

Jak EFT może pomóc?

1. Terapeuta EFT pomaga Wam zidentyfikować głębokie emocje, które leżą u podstaw Waszych reakcji. Zamiast skupiać się na powierzchownych konfliktach, docieracie do rdzenia problemu.
2. Kiedy zrozumiecie swoje emocje, możecie zacząć pracować nad zmianą swoich reakcji. Zamiast automatycznego reagowania złością czy wycofaniem, nauczycie się wyrażać swoje potrzeby i uczucia w sposób, który buduje bliskość i zrozumienie.
3. EFT pomaga parom zbudować silniejszą, bardziej bezpieczną więź. Poprzez otwartą i szczery rozmowę o emocjach, możecie odbudować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w związku.

Przykład z praktyki

Wyobraźcie sobie parę – Annę i Tomka. Anna czuje się zaniedbana, bo Tomek spędza dużo czasu w pracy. Kiedy próbuje o tym rozmawiać, często wybucha złością, co z kolei sprawia, że Tomek zamyka się w sobie i unika rozmów. To klasyczny przykład negatywnego cyklu.

W trakcie sesji EFT Anna zaczyna rozumieć, że jej złość to tak naprawdę wyraz lęku przed utratą bliskości z Tomkiem. Tomek z kolei uświadamia sobie, że jego wycofanie wynika z lęku przed konfliktem i poczuciem, że nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom Anny.

Z pomocą terapeuty, Anna i Tomek uczą się wyrażać swoje uczucia bez oskarżania się nawzajem. Tomek zaczyna więcej czasu spędzać z Anną, a ona uczy się spokojniej komunikować swoje potrzeby. Negatywny cykl zostaje przerwany, a ich więź staje się silniejsza.

Pamiętajcie, że to nie partner czy partnerka są wrogiem, ale negatywny cykl, który Was oddala.

W EFT uczymy się, jak go rozpoznać, przerwać i odzyskać bliskość, której wszyscy pragniemy. Jeśli czujecie, że Wasz związek utknął w takim cyklu, EFT może być kluczem do odzyskania harmonii i szczęścia.

Karolina Pawłowska- Socjolog, Psychoterapeutka integracyjna oraz psychologii procesu, Psychotraumatolog, Terapeutka par