Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ Zanim pójdziesz do psychiatry sprawdź czy nie masz tężyczki!

BY: paulina.podrez

Artykuły / Paulina Podrez

Zapraszam do przeczytania wywiadu z specjalistą neurologiem z którym wspólnie obserwujemy, że coraz częściej źle zdiagnozowane zaburzenia lękowe są w rzeczywistości objawami tężyczki utajonej.

W sytuacji  złej diagnozy pacjent często kierowany jest do psychiatry, który zaleca leki psychiatryczne czasem nawet w gorszych przypadkach benzodiazepiny. Gdy pacjent próbuje odstawić benzodiazepiny trudno jest często rozpoznać czy mierzy się z objawami odstawiennymi, lękowymi czy wynikającymi z tężyczki.

Dlatego tak ważna jest odpowiednia diagnoza i wykluczenie tężyczki utajonej, zanim rozpocznie się ewentualne leczenie psychiatryczne. W naszym ośrodku podchodzimy do pacjenta holistycznie starając się odpowiednio zdiagnozować, które objawy wynikają z psychiki, a które z ciała.

Oczywiście zależności te przeplatają się i trudno określić co było pierwsze czyli przysłowiowe jajko czy kura? Istotne natomiast jest działanie holistyczne obejmujące opiekę nad stanem psychicznym oraz fizycznym.

NaszE ośrodKI w związku z powyższym współpracujĄ z neurologiem, neurofizjologiem dr. hab.n. med. Profesor WIML Rafałem Rolą, który opowie nam trochę więcej o specyfice tężyczki utajonej, problemach w jej diagnostyce oraz nieodpowiednim leczeniu.
Dlaczego tak często tężyczka leczona jest lekami psychiatrycznymi?

Objawy tężyczki utajonej mogą wywoływać objawy lęku niepokoju, nad reaktywności emocjonalnej nadmiernego pobudzenia psychoruchowego, lęku napadowego, a w skrajnych przypadkach również napady paniki.

Często pacjenci zgłaszają objawy stałego niepokoju i wzmożonego napięcia psychicznego. Objawy te wynikają z nadmiernej pobudliwości układu nerwowego związanego z tężyczką. Objawy te często mogą być interpretowane jako objawy zaburzeń afektywnych i lekowych. Wówczas często włączane są leki psychiatryczne na zasadzie leczenia objawowego.

Zasadne jest w każdym z takich przypadków najpierw wykluczyć obecność tężyczki utajonej jako potencjalnej przyczyny obserwowanych przez pacjenta objawów.

Jakie objawy tężyczki maskowane są przez stosowanie leków psychiatrycznych ?

Przede wszystkim objawy lęku i niepokoju oraz nadmiernej labilności emocjonalnej. Leki z grupy leków przeciwlękowych zwłaszcza z grupy benzodiazepin mogą objawowo zmniejszać objawy tężyczki. Jest to jednak jedynie leczenie objawowe, a nie przyczynowe. Wiąże się też z ryzykiem rozwinięcia zespołu uzależnienia od leków

Wiele objawów przypomina zaburzenia lękowe z czego to wynika? Jak często objawy tężyczkowe mylone są właśnie z zaburzeniami psychicznymi?

Objawy zaburzeń afektywnych, lęku i niepokoju wynikają z nadmiernej chwiejności emocjonalnej i nieadekwatnej reakcji człowieka na czynniki stresujące czynniki środowiskowe.

Istotą tężyczki utajonej jest nadreaktywność układu nerwowego jako całości w tym również elementów układu nerwowego odpowiedzialnych za reakcje emocjonalne. To wywołuje podobne jak w przypadku zaburzeń afektywnych objawy kliniczne. Przyczyna ich jest jednak odmienna.

Brak jest jednoznacznych wyników badań populacyjnych dotyczących nieprawidłowego rozpoznania zaburzeń psychicznych u pacjentów z tężyczką.

Należy podkreślić, że tężyczka (zwłaszcza utajona) jest chorobą często niedodiagnozowaną i bagatelizowaną przez środowisko medyczne. Obserwacje kliniczne wskazują że około 20 % pacjentów z zaburzeniami lekowymi ma współistniejąca tężyczkę.

Jak właściwie zdiagnozować i leczyć tężyczkę?

Podstawą rozpoznania tężyczki jest wywiad lekarski i niekiedy objawy fizykalne. Przydatne są oznaczenia poziomu magnezu, wapnia oraz witaminy D3 w surowicy.

Prawidłowy poziom Mg i Ca w surowicy nie wyklucza rozpoznania tężyczki utajonej. Mieszczące się w granicach normy dla populacji wartości Mg i Ca w surowicy dla konkretnego pacjenta mogą być zbyt niskie. Wówczas koniczne jest wykonanie badania tzw. próby tężyczkowej.

Złotym standardem rozpoznania tężyczki jest tzw. próba tężyczkowa czyli badanie EMG ujawniające nieprawidłową nadpobudliwość nerwowo-mięśniową.

Leczenie tężyczki to przede wszystkim suplementacja Mg i Ca oraz witaminy D3. Niestety częstą przyczyną teżyczki są zaburzenia wchłaniania magnezu w przewodzie pokarmowym, dlatego zaleca się dożylne podawanie preparatów magnezu i niekiedy wapnia aby uzupełnić niedobory Mg w organizmie.

Optymalnym sposobem leczenia tężyczki jest uzupełnienie niedoborów droga dożylną, a następnie kontynuacja leczenia suplementacją doustną.

W dzisiejszych czasach żyjemy w dość dużym tempie, jemy w biegu coraz bardziej przetworzone jedzenie, pijemy dużo kawy lub relaksujemy się łatwo dostępnym alkoholem. Wszystko to może mieć wpływ na wypłukiwanie się z organizmu magnezu i wapnia lub trudności w jego dostarczaniu z pokarmu czy wchłanianiu. Niezależnie od tego czy zdiagnozowano u nas tężyczkę utajoną warto zadbać o odpowiednią suplementację i zastanowić się nad swoim stylem życia i odżywiania.

Często wymienianymi objawami tężyczki utajonej jest:

 • drażliwość, zaburzenia nastroju,
 • napady paniki, lęki, uczucie niepokoju
 • nadmierne pobudzenie psychoruchowe
 • trudności w koncentracji i pamięci, częste gubienie wątku, zacinanie się
 • przewlekłe zmęczenie, bezsenność
 • hiperwentylacja, duszność
 • drętwienie czy mrowienie kończyn, drżenie rąk i ciała
 • uczucie ciała obcego, guli w gardle
 • problemy z układem trawiennym (np. wzdęcia)
 • nadmierna potliwość
 • bóle głowy, ból w klatce piersiowej

W drugiej części artykuły opowiemy o czynnikach ryzyka w tym stresu i nieprawidłowego mikrobiomu na rozwój tężyczki utajonej.

Zapraszamy wszystkie osoby podejrzewające u siebie występowanie tężyczki utajonej na diagnostykę do placówki dr. Rafała Roli.

Nasza dietetyk kliniczna, psychodietetyk Emilia Kołodziejska może pomóc w zadbaniu o odpowiednią dietę, zmianę stylu życia. Wszystko to będzie miało przełożenie na lepsze wchłanianie składników odżywczych w tym magnezu i wapnia.

Istotne może być wyciszenie nadaktywnego układu nerwowego o którym wspominał w wywiadzie doktor przez techniki osteopatyczne. Zapraszamy tutaj do naszych specjalistek osteopatek.

Artykuł:

Seksuolog Paulina PodrezPaulina Podrez – założycielka ośrodka, psychoterapeutka psychodynamiczna, seksuolog

 

 

 

 

dr. hab.n. med. Profesor WIML Rafał Rola neurolog, neurofizjolog