Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ 

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna, Psychotraumatolożka, Psychoonkolożka

Magdalena Łabik

Psycholożka, Psychoterapeutka psychodynamiczna, Psychotraumatolożka, Psychoonkolożka

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem również psychoonkologiem. Studia podyplomowe w tym zakresie ukończyłam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam I etap szkolenia w zakresie psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Otrzymałam certyfikat psychoterapeuty w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychoterapii w Krakowie.

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Umiejętności praktyczne nabywałam początkowo w pracy z dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej: w domach dziecka, a także w rodzinach zastępczych. Prowadziłam z nimi długoterminowe konsultacje o charakterze terapeutycznym i wsparciowym. Pracowałam także z rodzicami tych dzieci w celu zmobilizowania ich do pracy nad sobą i powrotu dzieci pod ich opiekę. Przeprowadzałam kwalifikacje rodzin do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. W razie potrzeby prowadziłam także interwencje psychologiczne.

W pracy gabinetowej skupiam się przede wszystkim na pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Głównymi problemami, z jakimi osoby te do mnie przychodzą, jest doświadczenie obniżonego nastroju, strat rożnego rodzaju, trudności w relacjach z bliskimi i otoczeniem. Osoby te maja bardzo często obniżoną samooceną albo przeżywają kryzys w swoim życiu czy mają trudności z radzeniem sobie z emocjami. Staram się w sposób cierpliwy i pełen szacunku przezwyciężyć razem z nimi te trudności.

Od początku istnienia Infolinii Onkologicznej jestem jej wolontariuszką. Wspieram osoby chore na choroby nowotworowe, ale także osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. Udzielam wsparcia psychologicznego także bliskim tych osób.
Biorę udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach zwiazanych z psychoterapią i psychologią w ogóle. Jestem pod stałą superwizją swojej pracy.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim indywidualnym podejściem do klienta. Staram się w jak najbardziej rzetelny i adekwatny do trudności sposób odnosić swoją wiedzę i zdobywane od kilku lat doświadczenie.

Wykształcenie

 

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii; kierunek Psychotraumatologia – I stopień;

4 letni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Psychoonkologia kliniczna- studia podyplomowe;

Universidad de Granada, Facultad de Psicología;

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych;

kierunek Psychologia, specjalizacja Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo- Penitencjarna;

Doświadczenie

 

Psychoterapeuta w poradniach prywatnych;

Diagnoza MMPI-2, zaburzeń osobowości;

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku;

Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku;

Centrum Terapii i rozwoju Mitigo;

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie;

Integracyjna Podstawowa Szkoła Montessori Elipsoida;

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – przeprowadzanie diagnoz
psychologicznych;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku;

Kurs Przemoc w rodzinie – prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy;

Kurs Rozwód, rozpad rodziny i strata – pomoc psychologiczna dziecku i rodzinie;

Kurs Ku dorosłości – o trudnościach w adolescencji. Jak wspomóc nastolatka
w przejściu przez kryzys rozwojowy;

Wolontariat Infolinia Onkologiczna pod kierownictwem prof. De Valden Gałuszko;

Wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie;

Wolontariat w Pogotowiu Opiekuńczym im. K. O Borchardt w Gdańsku;

Zakład Poprawczy w Gdańsku;

Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 1 w Warszawie.

Specjalizuje się w

terapii indywidualnej osób dorosłych;

psychoterapii młodzieży od 15 roku życia;

problemach rozwojowych wieku dorastania;

psychotraumatologii, PTSD;

psychoonkologii;

żałobie;

zaburzeniach osobowości;

terapii rodzinnej;

diagnozie zaburzeń osobowości- test MMPI-2;

terapii online

Recenzja – “Uleczyć traumę seksualną” Erika Shershun

“Wszystko ma swoją granicę – linię lub kryterium określające, gdzie się kończy i zaczyna coś nowego”. Zapraszamy do recenzji książki wraz z omówieniem zagadnień traumy seksualnej.

Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci?

Śmierć bliskiej osoby, żałoba jest niewątpliwie bardzo trudnym przeżyciem. A co czuje i myśli w takiej sytuacji dziecko?

Mózg nastolatka jest jak puzzle

Jesteś rodzicem nastolatka i denerwują Cię jego częste zmiany nastroju, niefrasobliwość, nieumiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań czy impulsywność?

,,Ogarnij się, inni mają gorzej”

Gdzie leży granica między “zwykłym buntem”, gorszym samopoczuciem, a depresją u dzieci ? Kiedy zaczynamy bagatelizować poważną chorobę i jak przestać?