Bezpłatna konsultacja
Umów wizytę

Śródmieście 794 205 629   │ Trauma czym jest i jak z nią walczyć?

BY: paulina.podrez

Artykuły / Paulina Podrez

W dzisiejszych czasach coraz szerzej postrzega się pojęcie traumy. Dawniej kojarzono ją jedynie z osobami, które wróciły z wojny lub ucierpiały w poważnym wypadku. Obecnie pod tym terminem rozumie się wszelkie wydarzenia, które dla jednostki odczuwane były jako traumatyczne.

Każdy z nas ma inną tolerancję na stres oraz indywidualne norm. trauma to nie tylko jedno wydarzenie.

C-PTSD, czyli złożone zaburzenie stresu pourazowego to rodzaj zaburzenia psychicznego, które może rozwijać się w wyniku długotrwałego, powtarzającego się lub ekstremalnego doświadczania traumy, szczególnie w sytuacjach, gdy jednostka jest narażona na przemoc lub zaniedbanie w kontekście relacji interpersonalnych.

C-PTSD różni się od PTSD (zaburzenia stresu pourazowego) głównie tym, że jest związane z chronicznym wystawianiem się na traumę, zamiast jednorazowym, krótkotrwałym zdarzeniem.

Osoby z C-PTSD mogą doświadczać szeregu objawów, takich jak:
 • Hiperarousal: Nadmierna pobudliwość, trudności z koncentracją, drażliwość, problemy z zasypianiem.
 • Unikanie: Unikanie sytuacji, miejsc czy osób związanych z traumą, izolacja społeczna, unikanie myślenia o traumatycznym doświadczeniu.
 • Intruzje psychiczne: Uporczywe wspomnienia traumatyczne, koszmary senne, myśli samobójcze, uczucie beznadziejności.
 • Zmiany w samopoczuciu i myśleniu: Niska samoocena, poczucie winy, trudności w utrzymaniu stałych relacji, trudności w zaufaniu innym.
C-PTSD może wystąpić w wyniku różnorodnych sytuacji traumatycznych, takich jak przemoc domowa, tortury, długotrwałe zaniedbanie emocjonalne czy seksualne, porwania, wojny lub więzienie.

W leczeniu C-PTSD często stosuje się terapie psychoedukacyjne, terapie poznawczo-behawioralne, terapie psychodynamiczne, a także terapie skoncentrowane na traumie, takie jak EMDR. Współpraca z doświadczonym terapeutą może być kluczowa dla skutecznego zarządzania C-PTSD. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na C-PTSD, ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą, który może ocenić sytuację i zaplanować odpowiednie leczenie.

W dzisiejszych czasach, zrozumienie i leczenie traumy stały się obszarem intensywnych badań i rozwoju w dziedzinie psychologii klinicznej.

W Przestrzeń Holistic zdecydowaliśmy się oferować pacjentom trzy skuteczne metody leczenia traumy: terapią w nurcie psychodynamicznym, behawioralno-poznawczym, metodą EMDR oraz Metodę Przedłużonej Ekspozycji. Dając pacjentom możliwość wyboru spośród tych podejść, stawiamy na indywidualizację i skupienie się na unikalnych potrzebach każdej osoby.

Psychoterapia Psychodynamiczna: Zrozumienie Korzeni Traumy.

Psychoterapia psychodynamiczna, oparta na dziedzictwie psychoanalizy, to podejście skupiające się na analizie nieświadomych mechanizmów obronnych oraz relacji między terapeutą a pacjentem. W naszej poradni, psychoterapeuci pracujący w nurcie psychodynamicznym pomagają pacjentom zrozumieć korzenie traumy i jej wpływ na obecne funkcjonowanie psychiczne.

Zaletą tego nurtu jest jest głęboka eksploracja traumy, w której terapeuta wspiera pacjenta w odkrywaniu ukrytych treści i mechanizmów obronnych. Ten proces prowadzi do zrozumienia, jak traumatyczne doświadczenia wpływają na bieżące wybory życiowe i relacje interpersonalne.

W założeniach terapii psychodynamicznej kluczowymi aspektami w leczeniu traumy jest:

 • Świadomość nieświadomego: Terapia psychodynamiczna zakłada, że wiele procesów psychicznych dzieje się poza naszą świadomością. Traumatyczne doświadczenia mogą być zakodowane w nieświadomych mechanizmach obronnych i konfliktach psychicznych. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować te mechanizmy i zrozumieć, jak wpływają na jego obecne funkcjonowanie.
 • Przeszłość, a teraźniejszość: Terapeuta może skupić się na związku między przeżytym traumatycznym doświadczeniem, a obecnymi trudnościami pacjenta. Badanie, jak traumy wpływają na obecne relacje, zachowania i emocje, może być kluczowe dla procesu leczenia.
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie: Koncepcje te są ważnymi elementami w terapii psychodynamicznej. Przeniesienie odnosi się do przenoszenia uczuć i doświadczeń z przeszłości na terapeutę, podczas gdy przeciwprzeniesienie dotyczy reakcji terapeuty na pacjenta. Zrozumienie tych procesów może być istotne w leczeniu traumy, zwłaszcza gdy pacjent odczuwa trudności z ustanowieniem bezpiecznej relacji terapeutycznej.
 • Analiza snów i symbolicznych procesów: mogą korzystać z analizy snów, marzeń sennych oraz innych symbolicznych procesów, aby zidentyfikować ukryte treści i zrozumieć, jak traumatyczne doświadczenia są reprezentowane w psychice pacjenta.
 • Praca z oporem: Terapeuci psychodynamiczni zwracają uwagę na opór pacjenta wobec trudnych tematów. Praca z oporem może pomóc w przełamywaniu barier i umożliwić pacjentowi głębsze zrozumienie traumy.

Terapia psychodynamiczna jest procesem głębokim i może być bardziej długotrwała niż niektóre inne formy terapii. Kluczowym celem jest zrozumienie głęboko zakorzenionych mechanizmów obronnych i wzorców myślowych, które mogą wynikać z traumy. Współpraca z doświadczonym terapeutą psychodynamicznym może pomóc w osiągnięciu tych celów i wspieraniu procesu zdrowienia.

Terapia CBT: czyli zmiana emocji i zachowań.

Terapia behawioralno-poznawcza jest jednym z efektywnych podejść terapeutycznych w leczeniu traumy, w tym także w leczeniu C-PTSD (złożonego zaburzenia stresu pourazowego). CBT zakłada, że myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane, i że zmiana myśli może wpływać na zmianę emocji i zachowań.

Oto kilka kluczowych elementów terapii behawioralno-poznawczej w kontekście leczenia traumy:

 • Poznanie i zrozumienie myśli i przekonań: Pacjent i terapeuta wspólnie badają myśli i przekonania związane z traumą. Celem jest zidentyfikowanie myśli, które mogą przyczyniać się do negatywnych emocji i zachowań.
 • Modyfikacja myśli: Terapeuta pomaga pacjentowi w identyfikowaniu i modyfikowaniu myśli, które są szkodliwe lub nierealistyczne. To może pomóc w zmniejszeniu negatywnych emocji związanych z traumą.
 • Ekspozycja: Polega na stopniowym i kontrolowanym narażaniu się na elementy związane z traumą, aby zmniejszyć lęk i reakcje unikania. To ważny element terapii behawioralno-poznawczej w leczeniu PTSD.
 • Techniki relaksacyjne i samoobserwacja: Pacjent uczony jest technik relaksacyjnych, które pomagają w zarządzaniu stresem i lękiem. Samoobserwacja pomaga zrozumieć własne reakcje emocjonalne i fizyczne.
 • Rozwijanie zdolności radzenia sobie: Pacjent uczy się zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem i trudnościami. Może to obejmować umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów i budowanie wsparcia społecznego.

CBT często jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta, a terapeuta może dostosować techniki w zależności od specyficznych objawów i doświadczeń związanych z traumą.

EMDR: Oczyszczanie Przez Ruch Oczu

EMDR to innowacyjna metoda, która łączy proces przetwarzania traumy z ruchami oczu. Terapia EMDR została pierwotnie opracowana przez Francine Shapiro w latach 80. XX wieku i jest szeroko stosowana przez terapeutów na całym świecie.

W naszej poradni, EMDR jest oferowane jako skuteczne narzędzie w leczeniu PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego) oraz innych zaburzeń wynikających z traumy. Pacjenci, którzy wybierają tę metodę, doświadczają kontrolowanej desensytyzacji traumy, czyli stopniowej ekspozycji na nią, co umożliwia im przekształcenie negatywnych wspomnień.

Podczas sesji EMDR, terapeuta kieruje pacjenta przez serię bodźców stymulujących ruchy oczu, co prowadzi do przetworzenia traumatycznych doświadczeń. To podejście pozwala na efektywne przekształcenie emocji związanych z traumą, umożliwiając pacjentowi odzyskanie kontroli nad swoim życiem.

Metoda Przedłużonej Ekspozycji: Stopniowa Konfrontacja

Metoda Przedłużonej Ekspozycji jest skutecznym podejściem, które skupia się na stopniowej konfrontacji z elementami traumatycznego wspomnienia. W naszej poradni, terapeuci pracują z pacjentami nad kontrolowanym narażaniem się na trudne doświadczenia, umożliwiając im stopniowe oswojenie się z traumatycznymi wspomnieniami. Jest to proces odważnego stawienia czoła traumie i redukowania lęku z nią związanego. Proces ten obejmuje zarówno sytuacje rzeczywiste (Technika In Vivo), jak i wyobrażeniowe (technika wyobrażeniowa).

Ta metoda pozwala na kontrolowaną ekspozycję na bodźce związane z traumą, jednocześnie ucząc pacjentów skutecznych strategii radzenia sobie z emocjami. Metoda Przedłużonej Ekspozycji jest szczególnie efektywna w leczeniu fobii, zaburzeń lękowych oraz PTSD.

Główne elementy metody przedłużonej ekspozycji:

 • Ekspozycja doświadczalna: Pacjent jest stopniowo narażany na sytuacje, myśli, emocje lub miejsca związane z traumatycznym doświadczeniem. Ekspozycja jest prowadzona w sposób kontrolowany, zgodnie z hierarchią stopniowego nasilenia trudności. Celem jest umożliwienie pacjentowi stopniowego przystosowywania się do bodźców związanych z traumą, co może prowadzić do zmniejszenia reakcji lękowej.
 • Relacjonowanie traumatycznego wydarzenia: Terapeuta stopniowo zachęca  do relacjonowania szczegółów związanych z traumatycznym doświadczeniem. Relacjonowanie może obejmować opowiadanie o traumatycznym wydarzeniu w sposób chronologiczny, szczegółowy i emocjonalny. Ten proces ma na celu ułatwienie przetwarzania traumy i zneutralizowanie związanych z nią negatywnych emocji.
 • Praca nad lękiem związanym z unikaniem: Osoby z PTSD często unikają sytuacji, miejsc czy myśli związanych z traumą. Metoda przedłużonej ekspozycji pomaga w przełamywaniu wzorców unikania, co może prowadzić do zmniejszenia objawów lękowych.
 • Praca nad myśleniem o traumie: Pacjent jest zachęcany do identyfikowania i modyfikowania nierealistycznych czy szkodliwych przekonań związanych z traumatycznym doświadczeniem. Terapeuta wspiera proces myślowy, który przyczynia się do redukcji lęku.
 • Powtarzanie: Pacjent jest skłaniany do wielokrotnego powtarzania procesu ekspozycji w trakcie sesji terapeutycznych, a także do wykonywania zadań domowych w celu umocnienia efektów terapii.

Metoda przedłużonej ekspozycji jest jednym z dobrze zbadanych i skutecznych podejść terapeutycznych w leczeniu PTSD. Efektywność tej metody została potwierdzona w badaniach klinicznych, a wielu pacjentów z PTSD odnotowuje znaczące poprawy po zastosowaniu tej terapii.

Wybór Dla Pacjenta: Indywidualne Podejście do Leczenia

W Przestrzeń Holistic kładziemy nacisk na to, aby pacjenci mieli swobodę wyboru metody leczenia traumy, która najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i preferencjom. Współpraca z doświadczonym zespołem terapeutycznym umożliwia pacjentom nie tylko zrozumienie korzeni traumy, ale także skuteczne przezwyciężanie jej wpływu na codzienne życie.

Niezależnie od tego, czy pacjent wybierze terapię psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą, EMDR czy Metodę Przedłużonej Ekspozycji, nasza poradnia zapewnia profesjonalne wsparcie i opiekę. Pomagamy odnaleźć drogę do zdrowienia i odzyskania kontroli nad własnym życiem.

W naszych placówkach znajdziesz dla siebie psychoterapeutów psychodynamicznych, behawioralno-poznawczych wykorzystujących opisane w artykule metody oraz wykwalifikowanych psychotraumatologów.

Traumatyczne wydarzenia wpływają na cały nasz organizm.

W związku z tym w zespole posiadamy fizjoterapeutów urologicznych, uroginekologicznych wspierających osoby po traumie seksualnej w powrocie do czerpania radości z życia seksualnego.

Osteopatę, który pomoże organizmowi zredukować napięcie fizyczne i przywrócić odpowiednie funkcjonowanie układu współczulnego (układu walki i ucieczki).

Artykuł:

Seksuolog Paulina PodrezPaulina Podrez: założycielka poradni, psychoterapeutka psychodynamiczna, seksuolog.

Zapraszam na bezpłatną konsultację wstępną by pomóc Ci dobrać odpowiedniego specjalistę.