Umów wizytę

DIAGNOZA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH – PORADNIA W WARSZAWIE

Jednym z najbardziej rzetelnych i nowoczesnych narzędzi do diagnozy problemów i zaburzeń psychicznych jest Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2.

Diagnozuje wiele zaburzeń psychicznych – ocenia osobowość, występowanie zaburzeń depresyjnych. Stanowić może wstępną diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wykorzystywany jest przez psychoterapeutów oraz psychiatrów do oceny funkcjonowania i sposobu postrzegania rzeczywistości przez pacjenta. Pytania w kwestionariuszu mają formę stwierdzeń, do których trzeba się ustosunkować, odpowiadając „prawda”, „fałsz” lub „nie wiem”.

W naszym zespole znajdziesz specjalistów, którzy zajmują się na jego podstawie diagnozą zaburzeń psychicznych czy dysforii płciowej.

MMPI-2 – interpretacja wyników

Interpretacja testu opiera się na ocenie natężenia różnych cech u Pacjenta – m.in. depresyjności, introwersji społecznej czy hipochondrii. Cechy te mierzą poszczególne zestawy pytań (podskale) w teście MMPI-2. Interpretacja wyników (połączona z wynikami wywiadu diagnostycznego) dokonana przez przeszkolonego diagnostę pozwala na rozpoznanie lub wykluczenie takich zaburzeń psychicznych, jak zaburzenia osobowości, depresyjne, lękowe, ze spektrum autyzmu czy urojeniowe.

MMPI-2 – jakie zaburzenia pomaga diagnozować?

W teście MMPI-2 skale mierzą obecność i natężenie objawów takich zaburzeń/zespołów symptomów, jak:

 • hipochondria,
 • depresja,
 • histeria,
 • psychopatia,
 • męskość/kobiecość,
 • paranoja,
 • psychastenia,
 • schizofrenia,
 • hipomania,
 • introwersja społeczna.

Diagnoza – jakie daje korzyści?

Test zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej lub w wersji online (trwa ok. 120 min). Przed wykonaniem testu zapraszamy na konsultację wstępną, podczas której specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad niezbędny przy opracowywaniu i omówieniu wyników po zakończonym teście. Diagnostyka ewentualnych zaburzeń osobowości może stanowić istotne uzupełnienie w procesie terapeutycznym lub psychiatrycznym.

Test MMPI-2 w Warszawie – cena

Test MMPI-2 składa się z 3 części przebiegających na oddzielnych spotkaniach:

 • konsultacja wstępna – 200 zł
 • test – 300 zł
 • omówienie wyników – 200 zł

konsultacja wstępna – 200 zł
test – 300 zł
omówienie wyników – 200 zł

Specjalizuje się w seksualności kobiet oraz osób lgbt+, diagnozie dysforii płciowej.
ANNA DOMAŃSKA

Specjalizuje się w seksualności kobiet oraz osób lgbt+, diagnozie dysforii płciowej.