Umów wizytę
Terapia EMDR

Terapia EMDR

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to skuteczna i dobrze udokumentowana metoda terapeutyczna, która jest wykorzystywana w leczeniu osób z doświadczeniem traumatycznych przeżyć, zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz innych problemów emocjonalnych.

Oto krótka charakteryzacja terapii EMDR:

Historia: Terapia EMDR została stworzona przez Francine Shapiro w latach 80. XX wieku. Jej pomysłem było wykorzystanie ruchów oczu (lub innego rodzaju rytmicznego bodźca, takiego jak dźwięk lub dotyk) w celu przetwarzania traumy i redukcji jej negatywnych skutków.

Proces terapeutyczny: Terapia EMDR skupia się na identyfikacji traumatycznych wspomnień lub doświadczeń, które nadal wpływają na życie pacjenta. Terapeuta pomaga pacjentowi w zidentyfikowaniu tzw. celu terapii – konkretnego problemu, emocji lub przekonań, które chcą zmienić.

Desensytyzacja i przetwarzanie: W trakcie sesji terapeutycznej pacjent skupia się na traumatycznym wspomnieniu, jednocześnie wykonując ruchy oczu (lub korzystając z innego bodźca). Proces ten pomaga w desensytyzacji, czyli zmniejszeniu emocjonalnej reakcji na wspomnienie. Następnie pacjent i terapeuta wspólnie pracują nad przetworzeniem wspomnienia, zmieniając negatywne przekonania i reakcje emocjonalne na bardziej pozytywne i adaptacyjne.

Sesje terapeutyczne: Terapia EMDR zwykle składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to historia życia i diagnoza, gdzie terapeuta ocenia, które wspomnienia i problemy wymagają uwagi. Następnie rozpoczyna się praca nad każdym traumatycznym wspomnieniem w trakcie sesji EMDR. Cały proces jest kontrolowany i prowadzony przez doświadczonego terapeutę.

Skutki: EMDR jest stosunkowo krótkotrwałą terapią, która może przynieść znaczącą poprawę w zakresie objawów PTSD, lęków, depresji i innych problemów psychicznych. Wielu pacjentów zgłasza, że terapia ta pomogła im uwolnić się od traumatycznych wspomnień i odzyskać jakość życia.

Małgorzata Żalikowska
psychoterapeutka poznawczo- behawioralna, terapeutka uzależnień i terapeutka EMDR

Diagnoza dysforii/niezgodności płciowej

DYSFORIA/ NIEZGODNOŚĆ PŁCIOWA

Dysforia płciowa jest pojęciem określającym dyskomfort i cierpienie
wynikające z rozbieżności między płcią metrykalną (przypisaną przy
urodzeniu na podstawie narządów płciowych) a tożsamością płciową.
Osoba może jej doświadczać na różnych etapach swojego życia i w różnym natężeniu.

Postawienie diagnozy dysforii płciowej ma kluczowe znaczenie dla osób chcących uzyskać dostęp do procedur medycznych afirmujących płeć oraz tych, które planują rozpocząć proces sądowej korekty płci metrykalnej. Warto zaznaczyć, że rolą psychologa nie jest decydowanie za pacjenta w kwestiach dotyczących procesu tranzycji, a jedynie ocena możliwości poznawczych i zasobów emocjonalnych koniecznych do świadomego podjęcia decyzji o rozpoczęciu tego procesu.

W zależności od tego, w jakim celu osoba doświadczająca niezgodności płci zgłasza się do gabinetu psychologa, a także ze względu na różne kwestie indywidualne takie jak wiek pacjenta, proces diagnostyczny może trwać od 3 do 6 miesięcy i obejmować spotkania w odstępie 2-4 tygodni. Diagnoza dysforii/ niezgodności płciowej opiera się przede wszystkim na rozmowie, czasem wskazane może być wykonanie testów psychologicznych, takich jak na przykład Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości. Jednym z elementów procesu diagnostycznego może być także napisanie przez pacjenta życiorysu emocjonalnego. Występowanie trudności w zakresie zdrowia psychicznego nie stanowi zwykle przeszkody w postawieniu diagnozy, tym bardziej, że wdrożenie procedur afirmujących płeć może znacząco wpływać na redukcję nasilenia tych trudności. Współpraca pacjenta z psychologiem poza oceną diagnostyczną obejmuje także psychoedukację, wsparcie psychologiczne w trakcie lub po tranzycji, może także łączyć proces diagnostyczny z terapeutycznym.

Diagnoza dysforii/niezgodności płciowej dedykowana jest osobom:
– niebinarnym,
– identyfikującym się inaczej niż z płcią przypisaną przy urodzeniu,
– potrzebującym opinii dla sądu celem wystąpienia o sądową korektę płci metrykalnej,
– potrzebującym skierowania do lekarza specjalisty w celu poddania się
interwencjom medycznym afirmującym płeć (terapia hormonalna, zabiegi
chirurgiczne),
– chcącym uzyskać zaświadczenie do szkoły/uczelni/pracy.

Diagnoza dysforii/niezgodności płciowej może obejmować
następujące elementy:
– wywiad (rozmowa),
– testy psychologiczne (kwestionariusze osobowości, narzędzia do
pomiaru inteligencji, itd.), kiedy zastosowanie ich uzasadnione jest
indywidualną sytuacją pacjenta,
– przygotowanie przez pacjenta życiorysu emocjonalnego,
– psychoedukację (aby pacjent mógł podjąć w pełni świadomą decyzję
dotyczącą tranzycji, konieczne jest posiadanie przez niego kompletnej
wiedzy na temat tego procesu).

Czas trwania procesu diagnostycznego uzależniony jest od wielu
różnych czynników, takich jak:
– cel diagnozy
– wcześniejsze opinie i zaświadczenia,
– uprzednie rozpoczęcie przez pacjenta terapii hormonalnej,
– równoległe leczenie chorób somatycznych,
– występowanie zaburzeń psychicznych,
– rozpoznanie niepełnosprawności intelektualnej.

Zasadniczo proces ten może trwać od 3 do 6 miesięcy i obejmować
spotkania co 2-4 tygodnie.

Anna Domańska
psycholog, seksuolog młodzieży i dorosłych, terapeutka par

terapia online
Terapia online

TERAPIA ONLINE – WARSZAWA

terapia onlineW naszej ofercie znajdziesz szereg specjalistów świadczących usługi w formie zdalnej.

Forma konsultacji specjalistycznej czy terapii w formie online daje duże zadbania o odpowiednią opiekę osobom chorującym, młodym rodzicom czy osobom z mniejszych miejscowości lub na emigracji.

Nasza placówka oferuje dogodną formę terapii online w której nie potrzebujesz instalować żadnych komunikatorów.

Zapraszamy do śledzenia grup terapeutycznych w formie online oraz webinarów.

Elżbieta Dzisiewicz Psychiatra
Elżbieta Dzisiewicz

psychiatra z wykształceniem psychoterapeutycznym


Magdalena Łabik

Psychoonkolog


Sylwia Pawlak

Psycholog, Terapeutka uzaleznień młodzieży i dorosłych w trakcie procesu certyfikacji

RenataRenata Głuszek
psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka dzieci i młodzieży, terapia w języku angielskim

Dorota Lebiatowska
psychoterapeutka psychodynamiczna, certyfikowana terapeutka uzależnień

Piotr Życki
psychoterapeuta integracyjny: systemowo- ericksonowski, terapia indywidualna

Anna Domańska
psycholog, seksuolog młodzieży i dorosłych, terapeutka par


Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach

Karolina Królikowska-Grzelak
Psycholog, Psychoterapeutka integracyjna, terapeutka psychosomatyczna, trenerka kompetencji osobistych

Izabela Rokita
Psychoterapeutka, terapeutka rodzinna, terapeutka par, seksuolog, mediatorka

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Katarzyna Brejnakowska

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Justyna Oska

Psychoterapeutka behawioralno- poznawcza, Socjolog, Coach EMCC

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Agnieszka Grad

Psycholog, Seksuolog, Terapeutka Par

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Emilia Kołodziejska

Psychodietetyk

Poradnia psychiatryczna - Warszawa
Psychiatria

PORADNIA PSYCHIATRII – WARSZAWA

Psychiatria - WarszawaPrzestrzeń Holistic to placówka zrzeszająca doświadczonych specjalistów z zakresu psychiatrii, którzy na pierwszym miejscu stawiają dobro pacjenta. Psychiatrzy są lekarzami, którzy ukończyli studia medyczne następnie specjalizację z zakresu psychiatrii i odbyli staż, przygotowujący do zawodu. W swojej pracy łączą wiedzę i doświadczenie z indywidualnym podejściem, dzięki czemu możliwa jest prawidłowa diagnoza oraz skuteczne leczenie.

Diagnoza zaburzeń psychicznych czy psychosomatycznych oraz odpowiednie wsparcie farmakologiczne, stanowią jeden z istotnych elementów pracy terapeutycznej. W wielu przypadkach wsparcie psychiatry, daje przestrzeń terapeucie oraz pacjentowi do dalszej pracy. Możemy wtedy wspólnie przyjrzeć się osobowościowym aspektom problematyki w czasie, gdy uciążliwe natręctwa, stany lękowe i inne objawy dezorganizujące codzienne funkcjonowanie, zmniejszają swoją intensywność.

Kiedy należy udać się do psychiatry?

Na problemy natury psychicznej mogą wskazywać różnego rodzaju objawy, które znacząco utrudniają codzienne funkcjonowanie. Mogą to być między innymi:

– zaburzenia snu,

– napady paniki,
– zawroty głowy, wymioty i nudności,
– długotrwałe poczucie smutku, beznadziei,
– stany lękowe,
– objadanie się lub brak apetytu,
– myśli samobójcze,
– problemy związane z używkami,
– występowanie natarczywych zachowań lub myśli.

 

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza powyższych objawów, warto niezwłocznie umówić się na wizytę do specjalisty. W naszym Centrum terapii Przestrzeń Holistic oferujemy pomoc w leczeniu depresji, nerwicy, fobii i zaburzeń lękowych, uzależnień, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz innych zaburzeń i chorób natury psychicznej.

 • Psychiatria Warszawa Śródmieście – dlaczego warto wybrać nasze centrum?
 • Terapia psychiatrii Warszawa Śródmieście jest prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy nad zaburzeniami i chorobami psychicznymi. W diagnozowaniu i leczeniu występujących problemów niezwykle ważne jest holistyczne podejście, skupiające się nie tylko na obecnie występujących u pacjenta objawach, ale również na zdrowiu fizycznym, sytuacji życiowej, rodzinnej oraz doświadczeniach z przeszłości. Wykwalifikowany psychiatra nie ignoruje powyższych czynników i indywidualnie podchodzi do każdego pacjenta, aby udzielić pełnej i profesjonalnej pomocy.
 • Nasi specjaliści na pierwszym miejscu stawiają komfort leczenia, dlatego dbają o to, by pacjenci czuli się dobrze i bezpiecznie podczas każdej wizyty. Podczas terapii kierujemy się delikatnym podejściem, wyczuciem oraz okazaniem wsparcia i zrozumienia. Każdy specjalista zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej, dlatego nasi pacjenci otrzymują gwarancję dyskrecji w zakresie przebiegu leczenia oraz zdiagnozowanych problemów. Skorzystaj z usług psychiatrii Warszawa Śródmieście i przekonaj się, że możemy Ci pomóc.

Konsultacje psychiatryczne prowadzone są w formie terapii online oraz stacjonarnej.

 Elżbieta Dzisiewicz Psychiatra
Elżbieta Dzisiewicz
Psychiatra z dodatkowym wykształceniem psychoterapeutycznym

seksuolog warszawa
Seksuolog

SEKSUOLOG – PORADNIA W WARSZAWIE

seksuolog warszawa

Seksuolog to specjalista, który zajmuje się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń związanych z seksualnością. Doświadczonych i cechujących się empatią seksuologów znaleźć można w naszej poradni w Warszawie.

Terapia u seksuologa obejmuje szeroki zakres problematyki związanej z zaburzeniami orgazmu, pożądania, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej czy trudności w nawiązywaniu relacji intymnych. W początkowej diagnozie pewnych zaburzeń istotne jest określenie natury problematyki jako podłoża fizjologicznego lub psychologicznego.

Z jakimi problemami można udać się do seksuologa?

Seksuolog jest specjalistą, który może pomóc w rozwiązaniu różnych problemów związanych z seksualnością, takich jak trudności w osiągnięciu orgazmu lub brak libido. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwalają na rozwiązanie również takich problemów, jak trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji, trudności z identyfikacją swojej orientacji seksualnej, a także zaburzeniami erekcji. Rozmowa z seksuologiem okaże się przydatna również wtedy, gdy dopiero planujemy rozpoczęcie współżycia. W przypadku podejrzenia, że zaistniałe problemy mają podłoże fizjologiczne, seksuolog może zalecić wizytę uroginekologiczną.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące swojego życia seksualnego, skorzystaj z pomoc seksuologa w Warszawie. Zapewniamy terapię prowadzoną w sposób profesjonalny, dyskrecję oraz indywidualnie dobrany plan leczenia.

Terapia u seksuologa – jakie daje korzyści?

Terapia u seksuologa w naszej poradni może przynieść wiele korzyści, w zależności od indywidualnych potrzeb i celów pacjenta. Oto kilka przykładów:

 • Poprawa jakości życia seksualnego oraz relacji intymnych
 • Zwiększenie pewności siebie oraz identyfikacji własnych potrzeb
 • Diagnozy oraz terapii zaburzeń seksualnych

Jeśli czujesz wewnętrzną potrzebę rozmowy lub pomocy w zakresie swojego życia intymnego, zgłoś się do seksuologa w Warszawie. Nasi specjaliści podchodzą indywidualnie i empatycznie do każdego pacjenta, starając się go zrozumieć. Dzięki odpowiednio dobranej metodzie terapii jesteśmy w stanie pomóc nawet w trudniejszych przypadkach.

Terapia seksuologiczna prowadzona jest w formie terapii online oraz terapii stacjonarnej.

 Paulina Podrez założycielka ośrodka, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog
Paulina Podrez

założycielka ośrodka, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Anna Domańska

psycholog, seksuolog młodzieży i dorosłych, terapeutka par

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Justyna Oska

Psychoterapeutka, terapeutka rodzinna, terapeutka par, seksuolog, mediatorka

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Katarzyna Brejnakowska

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Agnieszka Grad

Psycholog, Seksuolog, Terapeutka Par

Terapia uzależnień - Warszawa
Terapia uzależnień

TERAPIA UZALEŻNIEŃ – WARSZAWA

terapia uzaleznien warszawaPrzestrzeń Holistic oferuje kompleksowe usługi w zakresie terapii uzależnień. Centrum niesie szeroko rozumianą pomoc osobom, które chcą uzyskać wsparcie w procesie wychodzenia z uzależnienia. Doświadczony i wykwalifikowany zespół wykorzystuje różnorodne metody terapii, a cały plan jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Uzależnienie oraz współuzależnienie stanowi pewien objaw, symptom bardziej złożonego problemu. W terapii przyglądamy się mechanizmom obronnym prowadzącym do uzależnienia. Pracujemy nad umiejętnością pomieszczenia w sobie trudnych emocji, wyrażania ich czy konfrontowania się z trudnościami bez konieczności uciekania w szkodzące odreagowywania, prowadzące do uzależnień.

Odwiedzając nasze centrum, można zyskać pomoc w problemach, które obniżają codzienny komfort życia. Uzależnienia z reguły mają charakter destrukcyjny – zaburzają relacje, prowadzą do zaniedbywania obowiązków i mogą także wpływać na zdrowie fizyczne. Osoba, która zmaga się z uzależnieniem, stopniowo w nim się zatraca, jednocześnie utrudniając sobie drogę wyjścia z problemu. Podczas walki z uzależnieniem, zazwyczaj pojawia się wiele trudności, które mogą działać demotywująco. W takich sytuacjach nieoceniona może okazać się pomoc psychoterapeuty – jego wiedza i doświadczenie pozwalają na wyrobienie odpowiednich mechanizmów obronnych, które skutecznie doprowadzą do zerwania z nałogiem.

Psychoterapeuta może pomóc pacjentowi w zrozumieniu jego problemu, a także w wypracowaniu sposobów na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

W Przestrzeń Holistic prowadzimy terapię uzależnień m.in. od:

– pornografii oraz masturbacji

– hazardu
– używek narkotyków, alkoholu
– jedzenia
– gier komputerowych

– social mediów

Terapia w każdym przypadku jest dostosowywana indywidualnie do każdego problemu. Przyglądając się uzależnieniu jako wyniku bardziej złożonego procesu.

Terapia uzależnień prowadzona jest w formie terapii stacjonarnej oraz terapii online.

Terapia uzależnień w Warszawie

Korzystając z terapii uzależnień w Warszawie, można osiągnąć dużą zmianę w życiu. Nasz zespół doskonale zdaje sobie sprawę, że osoby, które zmagają się z uzależnieniem, często próbują wyjść z niego na własną rękę. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, gdyż często prowadzi to do pogłębienia nałogu oraz frustracji. Skorzystanie z pomocy doświadczonych specjalistów pozwala wybudzić motywację, a także zwiększyć umiejętność dostrzegania problemu i jego rozwiązywania.


Dorota Lebiatowska
psychoterapeutka psychodynamiczna, certyfikowana terapeutka uzależnień


Lena Szturomska-Józwik
terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach


Sylwia Pawlak
psycholog, terapeutka uzaleznień młodzieży i dorosłych w trakcie procesu certyfikacji

Psychoterapia - Warszawa
Psychoterapia

PSYCHOTERAPIA – WARSZAWA

Psychoterapia - WarszawaJaki jest cel psychoterapii?

Najważniejszym, a jednocześnie realnym celem psychoterapii jest umiejętność radzenia sobie z emocjami zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Uświadomienie sobie własnych wewnętrznych konfliktów, typowych wzorców relacji pozwala nam dojść do momentu, w którym samokontrola nie sprawia większych trudności, a relacje z ludźmi znacznie się poprawiają.

Kolejnym, ogromnie ważnym celem, jest samoakceptacja czyli przyjęcie własnych ograniczeń, umiejętności rozgraniczenia tego na co mamy i nie mamy wpływu w naszym życiu. Uświadomienie sobie, że przeszłości nie da się zmienić, ale można mieć wpływ na dokonywane wybory tu i teraz pozwala nam uwolnić się od przeszłości, ale też wziąć odpowiedzialność za teraźniejszość. Narzędzia psychoterapii uzbrajają człowieka w wiedzę i umiejętności, zestaw nowych mechanizmów obronnych do radzenia sobie w przyszłości w różnych sferach życia i sytuacjach.

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna i integracyjna?

Specjaliści z naszego centrum pracują w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Zanim zdecydujesz się na psychoterapię w Warszawie, sprawdź, czym charakteryzują się te podejścia.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychodynamiczne oraz psychoanalityczne rozumienie pacjenta polega na uznaniu roli procesów nieświadomych w funkcjonowaniu psychiki, ich znaczenia dla rozwoju osobowości oraz wpływu na motywacje, zachowania i wybory życiowe. Przeżywane przez człowieka trudności w różnych sferach życia traktowane są jako przejawy wewnętrznych nieuświadomionych konfliktów, których odkrycie, zgłębienie i rozwiązanie w toku terapii skutkuje poprawą jego funkcjonowania oraz lepszym przystosowaniem do życiowych realiów.

Proces terapeutyczny toczy się w ramach relacji terapeutycznej, w której terapeuta ujawnić może istotne, typowe i powtarzalne wzorce relacji pacjenta z innymi ludźmi, w tym te problematyczne, których zbadanie i zrozumienie pozwala dostarczyć ważnych informacji, pomocnych w zrozumieniu i rozwiązaniu zgłaszanych przez pacjenta problemów.

Psychoterapia psychodynamiczna kładzie główny nacisk na zjawisko przeniesienia, czyli wyłaniania się w relacji terapeutycznej wzorców odczuwania, myślenia i zachowania, będących powtórzeniem różnych aspektów relacji ze znaczącymi osobami z przeszłości: rodzicami, opiekunami, które to są nadal żywe i aktywne w codziennym funkcjonowaniu.

Psychoterapia integracyjna

Jej głównym założeniem jest elastyczność w wyborze nurtu, metody, sposobu prowadzenia, techniki, a nawet liczby i częstotliwości sesji. Wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego problemu pacjenta. Tego rodzaju terapia ułatwi Ci radzenie sobie ze stanami lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości.

Psychoterapia integracyjna to rodzaj pomocy nie tylko dla dorosłych. Oferujemy również psychoterapię dla dzieci i młodzieży w Warszawie.

Przykłady objawów, z jakimi warto zwrócić się na psychoterapię

Po wykluczeniu przyczyn medycznych, psychoterapia będzie pomocna przy rozwiązywaniu takich problemów, jak:

 • zaburzona relacja z jedzeniem,
 • trudności w relacjach,
 • nieumiejętność odnalezienia się w społeczeństwie,
 • problemy ze snem,
 • chroniczne zmęczenie,
 • brak radości z codziennego życia,
 • niezdolność do wykonywania podstawowych obowiązków,
 • nerwice, stany lękowe,
 • kłopoty z samooceną,
 • brak motywacji oraz poczucia sensu,
 • nieumiejętne zarządzanie emocjami.

To oczywiście nie jedyne problemy, z którymi można się zgłosić na psychoterapię w Warszawie. Może ona pełnić również funkcję wspierającą – pozwoli Ci znaleźć motywację do działania i ułatwi pracę nad sobą każdego dnia.

 Paulina Podrez założycielka ośrodka, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog
Paulina Podrez

założycielka ośrodka, psychoterapeutka psychodynamiczna, seksuolog


Magdalena Łabik

Psychoterapeutka psychodynamiczna, psychotraumatolog, psychoonkolog


Sylwia Pawlak

Psycholog, Terapeutka uzaleznień młodzieży i dorosłych w trakcie procesu certyfikacji

RenataRenata Głuszek
psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka dzieci i młodzieży, terapia w języku angielskim

Dorota Lebiatowska
psychoterapeutka psychodynamiczna, certyfikowana terapeutka uzależnień

Piotr Życki PsychoterapeutaPiotr Życki
psychoterapeuta integracyjny: systemowo- ericksonowski, terapia indywidualna oraz par

Anna Domańska
psycholog, seksuolog młodzieży i dorosłych, terapeutka par


Lena Szturomska-Józwik

Terapeutka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych, coach

Karolina Królikowska-Grzelak
Psycholog, Psychoterapeutka integracyjna, terapeutka psychosomatyczna, trenerka kompetencji osobistych

Izabela Rokita
Psychoterapeutka, terapeutka rodzinna, terapeutka par, seksuolog, mediatorka

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Katarzyna Brejnakowska

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Justyna Oska

Psychoterapeutka behawioralno- poznawcza, Socjolog, Coach EMCC

Psycholog z specjalnością z seksuologii, Psychosomatolog, Terapeutka par
Agnieszka Grad

Psycholog, Seksuolog, Terapeutka Par

fizjoterapia uroginekologiczna Warszawa
Fizjoterapia uroginekologiczna

FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA – WARSZAWA

fizjoterapia uroginekologiczna WarszawaFizjoterapia uroginekologiczna stanowi ważne uzupełnienie do pracy seksuologicznej. Obszar miednicy jest szczególnie związany z napięciami. W dzisiejszych czasach siedzący tryb życia oraz pęd, w którym żyjemy powoduje wiele dysfunkcji w obszarze miednicy. Kobiety borykają się z bolesnymi miesiączkami, nietrzymaniem moczu, bolesnymi stosunkami, bólami odcinka lędźwiowego czy endometriozą- chorobą wieloaspektową. Wszystkie te czynniki wpływają na poczucie własnej wartości, poczucie wewnętrznej mocy oraz satysfakcję z życia seksualnego.

Fizjoterapia uroginekologiczna wskazana jest :

 • w trakcie ciąży oraz przygotowanie do porodu
 • przy stanach po porodzie siłami natury i cesarskim cięciu / pęknięciu lub nacięciu krocza
 • w nietrzymaniu moczu / stolca / gazów
 • braku satysfakcji z życia seksualnego
 • u pacjentek z osłabionymi mięśniami dna miednicy lub nadmiernym ich napięciem
 • przy bolesnych stosunkach
 • przy wulwodyniy, dyspareuniy, pochwicy, chronic pelvic pain
 • bólach w podbrzuszu
 • bolesnych miesiączki
 • endometriozie
 • u kobiet doświadczającego przewlekłego stresu
 • u kobiet intensywnie trenujących

 

 Monika Najda Fizjoterapeutka uroginekologiczna
Monika Najda
Fizjoterapeutka uroginekologiczna

 Monika Najda Fizjoterapeutka uroginekologiczna
Anna Szczotka

Fizjoterapeutka, fizjoterapeutka czaszkowo-twarzowa (stomatologiczna), urologiczna, uroginekologiczna.

Fizjoterapia psychosomatyczna Warszawa
Fizjoterapia psychosomatyczna

Fizjoterapia psychosomatyczna – Warszawa

Fizjoterapia psychosomatyczna WarszawaTerapia zaburzeń psychosomatycznych jest procesem leczniczym polegającym na zniesieniu dolegliwości bólowych oraz nieprawidłowych napięć nagromadzonych w naszym ciele (emocje, stres, traumy). Wnikliwa diagnoza obejmuje ocenę zaburzeń z postawy, napięcia struktur mięśniowo-powięziowych taśm głębokich, aktywności istotnych splotów nerwowych, równowagi autonomicznego układu nerwowego, kończąc na pracy czaszkowej.

Diagnoza obejmuje również wywiad składający się z zagadnień odnośnie typu stresu czy traumy, z określonego przedziału czasowego(również traumy rodzinne-epigenetyka).

Po dojściu do źródła pierwotnego zaburzenia pracujemy z tkanką nad jej ,,uwolnieniem”, a pacjent jest informowany, co powinien robić, jak zmienić niewłaściwe wzorce reakcji i nanieść nowe na ,,wyzerowaną” stresogennie strukturę. Praca jest holistyczna i obejmuje wszystkie struktury zarówno układ mięśniowy, nerwowy jak i narządy wewnętrzne w trakcie terapii wisceralnej.

Metody pracy są dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta i obejmują:

 • techniki osteopatyczne
 • techniki medytacyjne
 • techniki czaszkowo-krzyżowe
 • aromaterapia
 • rozluźnianie powięziowe
 • terapia wisceralna

Dla kogo?

 • Osoby funkcjonujące na „wysokich obrotach”
 • Osoby z syndromem przewlekłego zmęczenia
 • Zaburzenia snu
 • Ciągły niepokój
 • Stres/traumy
 • Neuralgie
 • Wzmożone napięcie mięśniowe
 • Bóle kręgosłupa oraz stawów obwodowych
 • Migrenowe bóle głowy
 • Zaburzenia jelitowe w tym IBS
 • Zaburzenia odżywiania
 • Inne problemy emocjonalne oraz bólowe na które nie pomagają standardowe terapie 

Monika Najda
Monika Najda
Fizjoterapeutka psychosomatyczna, certyfikowana trenerka świadomej pracy z ciałem i języka ruchu

Osteopatia

Osteopatia – Warszawa

Terapia osteopatyczna

Jest zindywidualizowana i zależy od konkretnych problemów
pacjenta. Składa się z wywiadu, badania i leczenia manualnego.
Została stworzona przez amerykańskiego lekarza Andrew Taylor Still’a w XIX wieku. Still twierdził, że „Lekarze powinni leczyć nie chorobę, a chorego człowieka” i że „Zdrowie jest obecne gdy, wszystkie części ciała pracują harmonijnie”. Celem osteopatii jest przywrócenie równowagi i harmonii w ciele pacjenta.

Osteopatia opiera się na kliku następujących zasadach:
– Ciało ludzkie jest jednością, a każda jego część ma wpływ na całość
– Powiązanie struktury i funkcji: struktura ciała wpływa na jego funkcję i odwrotnie
– Ruch płynów w ciele takich jak krew, limfa i płyny mózgowo rdzeniowe, jest kluczowy do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia
– Zdolność ciała do samoregulacji: ciało posiada naturalną zdolność do samoregulacji, pod warunkiem, że otrzyma odpowiednie wsparcie i stymulację

 

Osteopatia jest podzielona na 3 główne filary:
– osteopatię strukturalną (skupia się na układzie mięśniowo szkieletowym),
– osteopatię wisceralną inaczej trzewną (leczenie dysfunkcji narządów wewnętrznych i ich
okolic)
– osteopatię czaszkowo-krzyżową inaczej cranio-sacralną (skupia się na układzie mózgowo-rdzeniowym)

Z czym warto się przykładowo zgłosić do osteopaty:
– bóle pleców
– bóle stawów
– migreny, bóle napięciowe głowy
– problemy z ukł. trawiennym (np. zgagi, refluks, zaparcia)
– problemy z ukł. oddechowym (np. astma, stan po-covidowy)
– problemy w obszarze miednicy ( np. nieregularne, bolesne miesiączki)
– problemy z ukł. nerwowym (np. stres, problemy ze snem)
– problemy z układem limfatycznym (np. obrzęki)
– problemy z układem moczowym (np. nawracające infekcje, ból na wysokości nerek)
– układ odpornościowy (np.nawracające stany zapalne i infekcje) 

Beata Chmielewska
Fizjoterapeutka, Terapeutka Osteopatyczna

 • 1
 • 2